Інвентаризація за допомогою комп'ютера

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача > Інвентаризація складу >

Інвентаризація за допомогою комп'ютера

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Після формування відомості інвентаризації можна переглянути відомість,яка вас цікавить, відкривши її з форми Стан складу, натиснувши на кнопку Відомість інвентаризації кнопка Інвентаризація товару та вибрати відповідну відомість.

Також відомість інвентаризації можна вибрати в пункті меню Документ - Відомість інвентаризації. Після вибору відомості натиснути на кнопку Інвентаризації товару кнопка Інвентаризація товару.

У відомості, що відкрилася відображається список товару, який занесено в відомість (Мал. 1).

Товар інвентаризації

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Необхідно вказати фактичну кількість товару. Це можна зробити, зчитуючи штрих-код кожної одиниці товару або ввести штрих-код товару вручну в поле Штрих-код.

Якщо встановлено перемикач Збільшити кількість (Ctrl + 1), то при кожному наступному зчитуванні штрих-коду, фактична кількість товару збільшиться на 1. При активному перемикачі Запитати кол-во (Ctrl + Q), після сканування штрих-коду товару, відкриється вікно для введення кількості товару в відомість інвентаризації. Також можна виділити товар і після натискання на кнопку Змінити кнопка Змінити або "F3", вказати фактичну кількість товару. Є можливість ввести негативне кількість товару. Це необхідно для випадків коли якийсь товар замовлений покупцем, але ще не був доставлений фактично на склад.

При активному налаштуванні Пошук по артикулу (Ctrl + W), можна в поле Штрих-код ввести артикул товару, після чого відкриється вікно Залишки товару на складі - пошук по артикулу (Мал. 2), в якому відображаються всі товари з таким артикулом, вказати потрібний товар і натиснути Вибрати.

Залишки товару на складі - пошук по артикулу

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Рекомендується при виявленні нестачі або надлишку товару ще раз звірити на такий товар розбіжності фактичної кількості з кількістю на складі, щоб уникнути помилок.

При включеному перемикання перемикачі Друк етикетки при скануванні буде друкуватися етикетка на товар при кожному скануванні товару.

Внизу форми відображається Історія сканування товару. Можна відобразити тільки помилки, включивши перемикач Показувати тільки помилки.

Дана форма має наступні колонки:

Назва товару;

Штрих код;

Роздрібна ціна;

Кількість в наявності - фактичний залишок товару;

Кількість на складі - залишок товару на складі;

Розбіжність - розбіжність фактичної кількості від кількості на складі. Позитивна розбіжність означає надлишок товару, а негативна - недостачу товару;

Артикул;

Відсоток знижки;

матеріал;

Розмір;

Ціна зі знижкою;

Оптова ціна. Видимість колонки управляється в пункті меню Налаштування - Параметри - Доступ - Обмежити відомість інвентаризації для проведення інвентаризації продавцем.

 

Для того, щоб надати персоналу можливість самостійного проведення інвентаризації без можливості робити підтасовки підрахованої кількості під потрібну, встановіть налаштування Обмежити відомість інвентаризації для проведення інвентаризації продавцем (в пункті меню Налаштування - Параметри - Доступ). Якщо галочка поставлена, то продавець, який проводить інвентаризацію у відомості інвентаризації не бачить, яка кількість товару залишилося на складі на момент інвентаризації, не має можливості надрукувати документи, що містять результати інвентаризації, а також не бачить оптову ціну товару.

За допомогою налаштування Приховувати кількість на складі для товара на інвентаризації (знаходиться в пункті меню Налаштування - Параметри - Роль) можна для співробітника під певною роллю, який проводить переоблік, приховати кількість товару на складі, що знаходиться на інвентаризації.

Розглянемо ряд кнопок, які знаходяться на даній формі:

 кнопка Закрити відомість Закрити відомість. Після закінчення інвентаризації необхідно виконати коригування складу відповідно до отриманих результатів. Для цього потрібно закрити відомість інвентаризації. При закритті відомості автоматично будуть створені документ приходу з товаром з надлишком і документ списання для товару з недостатньою кількістю. Кількість товару на складі приводиться у відповідність з фактичною кількістю. У приході від інвентаризації ціна на товар проставляється як остання собівартість закупівлі (ціна закупівлі + додаткова вартість товару).

 кнопка Рух товару Рух товару. При натисканні на цю кнопку відкриється вікно Рух товару.

кнопка Друк Друк звітів інвентаризації. За допомогою даної кнопки можна надрукувати наступний ряд звітів:

Відомість для ручного обліку - для інвентаризації вручну;

Відомість для ручного обліку з кількістю - для інвентаризації вручну;

Бухгалтерська відомість інвентаризації - друкується Відомість інвентаризації із зазначенням фактичної кількості товару і його ціни;

Недостача товару - друкується Звіт про недостачу товару, виявлену при інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару, який виявлено при інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

Результати інвентаризації - друкується Звіт з інвентаризації із зазначенням роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми - підсумку з урахуванням пересортиці;

Результати інвентаризації за видами товару.

У звіт по інвентаризації додані дані Коротка назва товару і Ціна зі знижкою. Для того, щоб додати дані, необхідно при виклику звіту на друк, встановити перемикач Налаштувати звіт, після натискання на кнопку Налаштування ..., налаштувати шаблон друку відповідного звіту.

кнопка Друк етикеток Друк етикеток. За допомогою даної кнопки можна надрукувати етикетки на товар як поштучно, так і в кількості товару на складі.

кнопка Термінал збора даних Робота з терміналом збору даних. Дана кнопка необхідна для проведення інвентаризації за допомогою терміналу збору даних.

кнопка Відкрити Відкрити. Відкриває файл з раніше збереженою кількістю товару

кнопка Зберегти Зберегти кількість в наявності. Дозволяє зберегти кількість товару даної відомості інвентаризації для подальшого завантаження.

кнопка Журнал Журнал. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Журнал інвентаризації, в якому буде відображено всі дії по товарах (Мал. 3).

Журнал інвентаризації

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

У колонці Автор відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то Користувач програми, який виконав дану дію. Таким чином, можна відстежити, хто вносив зміни в відомість інвентаризації.

 

кнопка Журнал інвентаризації Журнал товару. Відкриється вікно Журнал інвентаризації, в якому буде відображено дії тільки за обраним товаром.

іконка Повернення Переглянути повернення товару. За допомогою даної кнопки відкривається вікно Повернення товару, в якому відображаються всі повернення за обраним товаром.

кнопка Показати фото товару Показати фотографію. Дана кнопка відкриває фото товару (якщо є). Також фото відображається в нижній лівій частині вікна. При необхідності, фотографію можна згорнути.

кнопка Внести фактичну кількість Внести фактичну кількість товару. При натисканні на цю кнопку можна внести фактичну кількість товару, після чого буде встановлена ​​ознака, що підрахунок закінчено. Зручно використовувати при проведенні інвентаризації вручну.

дія Змінити стан Змінити стан товару. Служить для зміни стану товару:

кнопка Не було підрахунку Не було підрахунку - товар доступний до продажу. Таке значення товару встановлено, коли у відомості інвентаризації вибрано Блокувати товар після першого сканування.

кнопка Розпочато підрахунок Розпочато підрахунок - товар заблокований, кількість товару на складі на момент початку підрахунку зафіксовано. Дане значення встановлюється, якщо вибрано Блокувати товар при додаванні в відомість або після першого сканування товару (Блокувати товар після першого сканування).

кнопка Закінчено підрахунок Закінчено підрахунок - після того, як буде встановлено дана ознака, товар буде доступним для реалізації.

Для зручності відображення інформації, можна використовувати фільтр Фільтр за товаром (можливість обмеження доступу до фільтру в Налаштування - Налаштування ролей)::

Весь товар у відомості;

Товар в надлишку;

Товар з нестачею:

Товар без розбіжностей;

Не блокований товар;

Блокований товар (підрахунок почався);

Не підрахований товар, який є на складі;

Товар, по якому не було підрахунку;

Товар, по якому закінчено підрахунок;

Товар, по якому заборонені зміни;

Товар, по якому дозволені зміни;

Кількість в наявності> 0;

Кількість на складі> 0.