Ведення господарських витрат

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача >

Ведення господарських витрат

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Продавець може брати гроші з каси на господарські потреби (попередньо відкривши доступ в налаштуванні ролей).

В системі, взяті на витрати гроші з каси вводяться на формі Документ - Реалізація по кнопці Видати гроші з каси кнопка Видати гроші з каси.

1) У вікні Касовий ордер в поле Сума вказується взята з каси сума.

2) В поле Стаття аналізу після натискання кнопки праворуч від поля Вибрати з довідника кнопка Довідник або клавіша "F5", необхідно вибрати значення Господарські витрати.

3) В полі Кому видаються гроші з каси, виберіть з меню, що випадає Списання. Це значення можна вибрати зі списку, якщо включений перемикач Все або Інші лівіше поля.

4) У полі Призначення введіть конкретне призначення виданих грошей. Наприклад, покупка миючих засобів.

Запишіть видатковий ордер кнопкою Записати кнопка Записати або клавішею "Enter".