Реалізація товару

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Документ >

Реалізація товару

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

У цьому розділі докладно описано про види реалізації товару, а також гарячі клавіші:

Опис і можливості формиРеалізація;

Особливості продажу товару VIP-клієнтам

Решта на картку;

Гарячі клавіші.