Чек

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Налаштування > Параметри >

Чек

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для налаштування чеків (умов їх друку, шаблонів, і т.д.) виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри - вкладка Чек (Мал. 1).

Параметри Чек - старт

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

 

На вкладці "Чек" за замовчуванням налаштовується звичайний товарний чек. При підключенні платної функції "Підключення фіскального реєстратора" з'являється можливість вибору типу чека для друку.

У списку оберіть Тип чека для друку:

1) Нефіскальний (при продажу або повернення товару друкується звичайний товарний чек)

2) Фіскальний (при продажу або поверненні, товари проходять через фіскальний реєстратор і друкується фіскальний чек)

3) Змішаний (фіск. + нефіск.) (при продажу або повернення нефіскальних товарів друкується звичайний чек на принтері. При продажу або повернення фіскальних товарів друкується фіскальний чек через фіскальний реєстратор)

В поле Шаблон друку чека зі списку виберіть шаблон для друку нефіскальних чеків . Доступні шаблони для чекових стрічок шириною 57 і 80мм (російською та українською мовами), для друку чеків на аркушах А4 формату з використанням офісного принтера. На кожному комп'ютері може бути обраний свій шаблон для друку чеків. Ця настройка зберігається локально для кожного користувача.

Натисніть кнопку Налаштувати для редагування вибраного шаблону згідно індивідуальних переваг. Для редагування шаблонів використовується програма Fastreport (коротко про редактора тут).

 

Варто зазначити, що в шаблон чека додана можливість при використанні настройки заборони повернення товару за видами товару, для кінцевого клієнта додано поле, в якому стверджується, що товар не підлягає поверненню. Для власника бізнесу це додаткова можливість проінформувати покупця.

Також додана можливість відобразити в чеку тип розрахунку (готівковий, безготівковий, готівковий + безготівковий), для цього необхідно додати в шаблон друку чека змінну Тип розрахунку.

 

При натисканні на кнопку Огляд можна вибрати існуючий шаблон чека з робочого каталогу програми.

Для вибору Принтера для друку нефіскального чека натисніть кнопку Вибрати.

У вікні Налаштування принтерів для робочого місця (Мал. 2) в поле Нефіскальний чек друкувати на принтері зі списку виберіть потрібний принтер (Мал. 2.1).

Вибір принтерів для робочого місця

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

 

На формі також доступні наступні настройки:

поле введення зі списком, що випадає Етикетки (бирки на товар) друкувати на принтері (Мал. 2 (2)) необхідно для вибору принтера для друку етикеток;

кнопка Шаблон етикетки (Мал. 2 (3)). При натисканні кнопки з'являється вікно Налаштування друку бирки зі списком шаблонів етикеток (докладніше див. "Налаштування друку етикеток").

поле введення зі списком, що випадає Шаблон друку чека (Мал. 2 (4)) дублює налаштування шаблону друку на вкладці Чек.

в поле вводу Офісний принтер (Мал. 2 (5)) зі списку можна вказати принтер для друку гарантійних талонів, замовлень клієнтів і т.д.

Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку Записати (Мал. 2 (6)). Ці настройки зберігаються локально. На кожному комп'ютері можна встановити свій принтер для друку чеків, етикеток, гарантійних талонів і т.д.

У списку оберіть Умови друку чека:

За бажанням покупця (при продажу товару в вікні Оплата буде доступна кнопка Чек (Мал. 3). При необхідності натисніть цю кнопку для друку чека).

Оплата - кнопка Чек - старт

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

 

Обов'язково для кожної реалізації (чек буде надрукований автоматично після оплати товару).

У програмі є можливість друку фінансових чеків при проведенні фінансових операцій. Під фінансовими операціями розуміються інкасації, прийняття відстрочених платежів від VIP-клієнтів, переказ грошей з однієї каси в іншу і т.д. Також є можливість друку фінансового чека при проведенні будь-якої оплати (наприклад, оплата постачальнику) через форму редагування Оплата, якщо оплата проходить через Касу або Розрахунковий рахунок. Можна налаштувати умови друку фінансового чека. Для цього в поле введення Друк фінансового чека зі списку необхідно вибрати одне з наступних умов (Мал. 1 (8)):

1) Не друкувати - після проведення фінансової операції чек не друкувати;

2) Пропонувати друк чека - після проведення фінансової операції буде виводиться вікно з пропозицією надрукувати фінансовий чек;

3) Друк чека відразу на принтер - чек буде надрукований автоматично після проведення будь-якої фінансової операції.

В поле Мова вкажіть мову чека (російська, українська). На обраній мові в чеку буде написана прописом сума до оплати. наприклад:

Російська - сто двадцать пять гривен 00 копеек;

Українська - сто двадцять п'ять гривень 00 копійок.

В поле Округлення суми чека зі списку, спосіб округлення загальної суми чека по всім товарам в ньому:

Не округляти

Округляти до 5 коп;

Округляти до 10 коп;

Округляти до 50 коп;

Округляти до цілого;

Округляти до 10 цілих;

Округляти до 100 цілих;

Округляти до 1000 цілих;

Округляти до 10000 цілих.

Зверніть увагу! При наявності округлення по чеку, не діятиме округлення по "Виду товару".

В поле Кількість чеків на друк - вкажіть кількість чеків, які будуть надруковані при оплаті або повернення товару .

Активований перемикач Використовувати номер замовлення при формуванні штрих-коду чека забезпечує відсутність збігів номерів чеків у різних магазинах однієї торгової мережі.

 

Перемикач Підтверджувати додавання фіскального товару в реалізацію, якщо фіскальний реєстратор на даному робочому місці не підключений (Мал. 1 (18)). Налаштування доступна при активованій додатковій функції Підключення фіскального реєстратора. Якщо цей параметр активовано, то при додаванні фіскального товару в реалізацію, за умови, що на даному робочому місці не підключений фіскальний реєстратор, відобразиться відповідне підтвердження.

 

Натисніть кнопку Записати кнопка Записати (Мал. 1 (17)), щоб перезапустити програму для підтвердження налаштувань.