Як організований облік матеріальних засобів в програмі?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Питання >

Як організований облік матеріальних засобів в програмі?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Програма не є бухгалтерською, внаслідок чого, є дуже простою. У ній використовується прибутково-видаткова схема обліку товару. Будь-яке переміщення товару (прихід, реалізація, внутрішнє переміщення на інший об'єкт обліку, списання, повернення) виконується за допомогою спеціального електронного документа - накладної. Такий підхід відповідає процесам, що відбуваються в реальності, тому легко сприймається користувачем.