Зміна цін в прийнятому по каналу приході

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Питання >

Зміна цін в прийнятому по каналу приході

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

В такому випадку ціни змінюються на формі Стан складу. Викликається форма редагування Товар і вводиться необхідна ціна. Можна змінювати тільки ціни продажу.