Як брати товар на реалізацію і проводити взаєморозрахунки з постачальником?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Питання >

Як брати товар на реалізацію і проводити взаєморозрахунки з постачальником?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Товар, взятий на реалізацію у постачальника, оприбутковується звичайним способом з зазначенням ціни закупівлі. У документі приходу обов'язково вказується постачальник.

Складність при розрахунку з постачальником за взятий на реалізацію товар може бути, якщо один і той же товар надходить від різних постачальників. В цьому випадку важко виділити товар даного постачальника зі списку проданих товарів, якщо в системі він вводиться з однаковим найменуванням та однаковим штрих-кодом.

Для того, щоб виділити товар, взятий на реалізацію в разі його надходження від декількох постачальників, необхідно при оприбуткуванні привласнити йому власний штрих-код.

Для визначення суми боргу постачальнику за період, протягом якого проводилася реалізація товару, необхідно вибрати пункт меню Склад - Аналіз продажів товару на реалізації. На формі редагування Аналіз продажів товару постачальника в поле Постачальник вкажіть постачальника. В поле Період аналізу продажів вкажіть період для аналізу. Потім натисніть кнопку Розрахунок. Розрахунок ведеться за точними закупівельними цінами, з урахуванням партії товару і хронології надходження.

Після розрахунку у відповідних полях відобразяться суми проданого товару, повернутого товару, сума до оплати. Якщо в цей період вже були виплати постачальнику, то вказується сума цих виплат.

Підсумкова сума боргу, яка розраховується як різниця суми до оплати і оплат за період, вказується в полі Борг за період.

По кнопці Детально відображається перелік проданого за вказаний період товару, взятого на реалізацію.

Після розрахунку суми боргу постачальнику оплата проводиться на формі Оплата - Фінансовий документ. Виберіть потрібну закладку в залежності від форми оплати: з каси або за безготівковим розрахунком.