Як занести інформацію про клієнта, якому була видана дисконтна карта?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Питання >

Як занести інформацію про клієнта, якому була видана дисконтна карта?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

При видачі дисконтної карти, клієнту видається заздалегідь віддрукована анкета, яку він повинен заповнити.

В анкеті мають бути всі дані, необхідні для заповнення особової картки клієнта на формі Маркетинг - Клієнти. В анкету заноситься номер виданої дисконтної карти або його значуща частина.

Дані з анкети переносяться до особової картки клієнта власником, який має повний доступ в системі.

В системі інформація про клієнта вводиться на формі редагування Клієнт, що викликається з форми Маркетинг - Клієнти і заноситься на той номер дисконтної картки, який був виданий клієнту.