Округлення суми реалізації до 5, 10, 50 коп і до 1 грн

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Питання >

Округлення суми реалізації до 5, 10, 50 коп і до 1 грн

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Визначення порядку округлення суми реалізації проводиться на формі Налаштування - Параметри - закладка Чек (Мал. 1). В поле Округлення суми чека необхідно вказати потрібне значення округлення: до 5 коп, до 10 коп, до 50 коп і до цілого значення в грн.

Параметри - округлення - питання

Мал. 1