При створенні дисконтних карт, повідомлення "Перевищення номера ..."

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Питання >

При створенні дисконтних карт, повідомлення "Перевищення номера ..."

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Не потрібно вводити повністю номера штрих-кодів. Потрібно вказувати порядкові номери карток в довіднику, тобто треба вводити тільки значущі цифри номера. Штрих-код буде сформований автоматично.

Наприклад: Ви хочете створити 500 нових карток. В поле Початковий номер введіть «1», а в поле Кінцевий номер вкажіть «500». Взагалі, наявність багатьох нулів в номері штрих-коду не дуже зручно. Тому можна вказати не фактичний порядковий номер картки, а фіктивний. Тоді можна почати введення, наприклад, з номера 555001 і додавати потрібну кількість карток.