Каса помилково здала виручку, разом з сумою взятого застави від покупця

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Питання >

Каса помилково здала виручку, разом з сумою взятого застави від покупця

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Виручка здається з каси магазину в касу бухгалтерії по кнопці Здати виручку на формі Реалізація. Для виправлення помилки необхідно провести зворотну операцію. Тобто зайти на центрі обліку Офіс або той, де знаходиться каса бухгалтерії на головній формі системи. Потім по тій же функції Здати виручку форми Реалізація повернути заставу покупця з каси бухгалтерії в касу магазину.