Загальні

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Налаштування > Параметри >

Загальні

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для настройки загальних параметрів системи, виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри ... - вкладка Параметри (Мал. 1).

Загальні параметри- старт

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

 

На вкладці знаходиться ряд налаштувань:

 

1) Сервер друку документів. У цьому полі зі списку можна вибрати програму для експорту в неї таблиць Торгсофт.

2) Міжнародний телефонний код. Необхідний для масової розсилки. За замовчуванням вказано міжнародний код України.

3) Довжина телефонного номера в міжнародному форматі. Необхідна для масової розсилки. За замовчуванням вказана довжина телефонного номера в міжнародному форматі для України.

4) Максимальний термін повернення (днів). У цьому полі вказується кількість днів для повернення проданого товару. За замовчуванням вказано 14 днів. При необхідності, цей термін можна змінити. Якщо в поле введення варто значення 0, то термін повернення не обмежується.

5) Дата початку ведення обліку. За замовчуванням вказана дата 10.04.1986. У цьому полі можна вказати власну дату початку ведення обліку. При "Видаленні статистик закритих періодів" автоматично буде змінюватися і дата початку ведення обліку (перший день першого не видаленого періоду).

6) перемикач Дозволено завантажувати базу даних. Увімкнення перемикача дозволяє завантажувати збережені або інші бази даних в екстрених випадках.

7) перемикач Показувати протокол переоцінки при вході. У разі активного перемикача при вході в програму, буде показаний протокол переоцінки. Цей протокол не бачитимуть тільки продавці. Показувати протокол переоцінки для продавця можна по ввімкненню відповідного перемикача.

8) перемикач Закриття касового дня обов'язково. Ввімкнення перемикача забезпечить закриття попереднього касового дня при створенні першого фінансового документа поточного дня. У закритий касовий день не можна вносити зміни.

9) перемикач Відпускні ціни округляти до цілого. Активний перемикач впливає на розрахунок відпускних цін при оприбуткуванні товару. Ціна округляється до цілого (якщо не вказано інше округлення в "Виді товару").

10) перемикач Ціну реалізації округляти. Активний перемикач округлює ціну товару в реалізації згідно налаштувань Виду товару. Якщо у Виді товару округлення не вказано, то округлює до цілого. Налаштування не будуть впливати на ціну товару в реалізації, якщо окремо встановлено округлення чека.

11) Ознака клієнта в штрих-коді. У цьому полі вказуються початкові цифри клієнтського штрих-коду. За замовчуванням вказано 990. Ознак може бути кілька. В цьому випадку їх потрібно записувати в поле через ";".

12) перемикач Зберігати контрольну суму в картці клієнта. Дозволяє зберігати в картці клієнта всі 13 цифр штрих-коду. Потрібен в ситуації, коли 13 цифра є порядковим числом, а не контрольної сумою.

13) перемикач Обмежити продаж товару. Якщо встановлений перемикач, то в дію вступають Налаштування заборони повернення Видів товару, а також в пункті меню Товарознавство - Обмеження продажу товару.

14) перемикач Враховувати ПДВ у виді товару. При встановленому перемикачі ПДВ буде братися з виду товару, якщо не встановлено - Налаштування - Параметри - Облік - поле % ПДВ.

 

Після внесення змін натисніть кнопку Записати кнопка Записати і перезавантажте програму.