Налаштування товару

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво з установки та налаштуванню > Налаштування параметрів системи >

Налаштування товару

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для налаштування правила формування автоматичного артикулу, назви картки товару - виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри - вкладка Товар (Мал. 1).

Параметри - Товар

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

В поле Перевірка унікальності артикулу товару (Мал. 1 (1)) зі списку, вкажіть потрібну дію:

1) Не перевіряти - програма не перевірятиме унікальність артикулу, що вводиться або згенерованого артикулу в базі даних.

2) Перевіряти і попереджати про повтори - програма буде перевіряти унікальність артикулу, що вводиться або згенерованого артикулу в базі даних. При виявленні збігів, програма видасть вікно з відповідним попередженням.

3) Перевіряти і забороняти повтори - програма буде перевіряти унікальність артикулу, що вводиться або згенерованого артикулу в базі даних. При виявленні збігів, програма заборонить введення такого артикулу.

Програма може автоматично формувати артикул для нових товарів. Для цього необхідно включити перемикач Автоматично формувати артикул для нового товару (Мал. 1 (2)). В поле Довжина артикулу (Мал. 1 (3)) вкажіть кількість символів артикулу, що автоматично формується для нового товару.

Картка товару - Відображення внутрішнього коду постачальника та Дати випуску

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

 

При активному перемикачі Товар має дату випуску (Мал. 1 (4)) в картці товару з'явиться додаткове поле для вказівки Дати випуску товару (Мал. 2 (1)). Цю інформацію можна винести на цінник, включити в назву. Варто зазначити, що на формах Прихід і Реєстр прихідних накладних додано колонку Дата випуску.

Активований перемикач Групувати товар в реалізації (Мал. 1 (5)) забезпечить об'єднання однакових товарів в реалізації в один рядок із зазначенням кількості товару. Служить для зручності перегляду товарів реалізації. При вимкненому перемикачі в реалізації, однакові товари будуть додаватися як різні позиції.

 Перемикач Використовувати додаткові характеристики товару (Мал. 1 (6)) (доступний при активації додаткової функції "Синхронізація з Інтернет-магазином"), дозволяє вводити в картці товару додаткові характеристики товару (Упаковка, Довжина, Ширина, Глибина, Живлення, Строкові поля) для синхронізації з Інтернет-магазином.

Перемикач Товар має внутрішній код постачальника (Мал. 1 (7)), дозволяє вводити в картці товару Внутрішній код постачальника (вкладка Дод. (Мал. 2 (2)), який може відрізнятися від Артикула товару і т.п. При імпорті або оприбуткуванні такого товару, можна буде прийняти товар за цим кодом.

При активованому перемикачі Видаляти вид товару при видаленні товару (Мал. 1 (8)), автоматично видаляється виду товару, якщо був видалений останній товар цього виду.

При активованому перемикачі Вводити аналоги в картці товару (Мал. 1 (9)) в картці товару з'являється вкладка Аналоги з текстовим полем 1000 символів (Мал. 3). У цьому полі можна написати список аналогових товарів на випадок відсутності на складі потрібного товару. На формі Стан складу, список аналогових товарів відображається в колонці Аналоги. Доступний пошук по цій колонці.

Картчка товару - вкладка Аналоги

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

 

 

Програма дозволяє встановити Мінімальну товарну націнку (%) (Мал. 1 (10)) для контролю мінімальної ціни продажу товару (докладніше див. Контроль мінімальної ціни продажу).

Вкажіть Спосіб визначення фіскальності товару (Мал. 1 (11)) при приході на склад і реалізації:

1) За видом товару (для цього способу необхідна наявність в Виді товару ознаки фіскальності (Мал. 4).

Вид товару - Фіскальний

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

 

2) За підприємством - (товари, які належать підприємству будуть фіскальними. Якщо вибраний цей спосіб, в налаштуваннях підприємства (пункт головного меню Налаштування - Підприємство), з'явиться поле для вказівки Способу реєстрації товару при приході (Мал. 5)).

Підприємство - Спосіб реєстрації товару при проході - Фіскальний

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

 

Поля Позначення чоловічої статі \ жіночої статі \ статі хлопчика \ статі дівчинки \ унісекс (Мал. 1 (12,13,14,15,16)) служать для установки строкового відображення відповідних ознак при формуванні назви товару. У назві товару ці ознаки беруть участь при активному перемикачі Стать в Виді товару.

Програма дозволяє вибрати Місце зберігання фотографій. Для цього служить підпункт Фотографія (Мал. 6).

Параметри - Товар - Фотографія - У базі даних

Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)

 

В поле Місце зберігання фотографій вкажіть необхідний варіант:

У базі даних (зберігання фотографій товарів в базі даних значно збільшує її обсяг і згодом гальмує роботу програми);

У каталозі (зберігання фотографій в каталозі на локальному диску. Зверніть увагу! При зберіганні фотографій в каталозі вони не передаються по каналах передачі даних)

При виборі місця зберігання фотографій У каталозі (Мал. 7 (1)), з'являється перемикач Використовувати настроюваний алгоритм формування назв фото (Мал. 7 (2)), який необхідно активувати. Зверніть увагу! Після активації даного перемикача, більше не буде можливості змінити Місце зберігання товару.

Параметри - Товар - Фотографія - У каталозі

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

 

Даний перемикач активує дві дії: Налаштувати (Мал. 7 (3)) і Імпорт (Мал. 7 (4)).

Розглянемо кожне з них більш детально.

При натисканні на кнопку Налаштування (Мал. 7 (3)) відкриється вікно Алгоритм формування назви фотографій (Мал. 8).

Алгоритм формування назви товару

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

 

У вікні необхідно вказати характеристики, які будуть використані при формуванні назви фотографії товару. При завантаженні фотографій в картку товару з файлу, назва файлів фотографій, які зберігаються в каталозі (Мал. 7 (1)), будуть формуватися згідно даній настройці. Для того, щоб додати характеристику в назву фотографії, активуйте перемикач навпроти потрібної характеристики. Для видалення характеристики з назви фотографії, необхідно вимкнути перемикач навпроти неї. Характеристики в назві файлу можна міняти місцями, згідно індивідуальних вподобань. Для цього необхідно вибрати потрібну характеристику зі списку (наприклад, Вид товару) і натиснути кнопку переміщення вгору кнопка Стрілочка вгору синя (якщо характеристику потрібно перемістити в початок назви) або вниз кнопка Стрілочка синя вниз (якщо характеристику потрібно перемістити в кінець назви файлу). Одне натискання = переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в назві фотографії.

В поле Роздільник (Мал. 8 (1)) необхідно задати роздільник, який буде проставлятися між характеристиками товару для зручного прочитання назви файлу. За замовчуванням це нижнє підкреслення "_". За бажанням Ви можете задати будь-який інший символ.

Кнопка Імпорт (Мал. 7 (4)) безпосередньо служить для завантаження фотографій за шаблоном. При натисканні на кнопку відкриється вікно Імпорт зображень товарів (Мал. 9).

Імпорт зображень товарів

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.2)

 

За допомогою кнопки Вибрати каталог (Мал. 9 (1)), вказуємо каталог, з якого будуть імпортовані фото (Мал. 10).

Обзор папок з фото

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.2)

 

Якщо в обраному каталозі є вкладені папки, для того, щоб фотографії з цих папок могли бути завантажені, необхідно активувати перемикач Пошук файлів у всіх вкладених каталогах (Мал. 9 (2)).

Далі, після натискання на кнопку Змінити шаблон (Мал. 9 (3)), налаштовуємо Шаблон пошуку файлів (Мал. 11).

Налаштування шаблону пошуку файлів

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.2)

 

У вікні відображаються характеристики товару, які беруть участь в назві файлу фотографії. Можна додати характеристику в назву файлу. Для цього активуйте перемикач навпроти потрібної характеристики. Для видалення характеристики з назви файлу, необхідно вимкнути перемикач навпроти неї. Характеристики в назві файлу можна міняти місцями, згідно індивідуальних вподобань. Для цього необхідно вибрати потрібну характеристику зі списку (наприклад, Вид товару) і натиснути кнопку переміщення вгору кнопка Стрілочка вгору синя (Мал. 11 (1)) (якщо характеристику потрібно перемістити в початок назви) або вниз кнопка Стрілочка синя вниз (Мал. 11 (1)) (якщо характеристику потрібно перемістити в кінець назви файлу). Одне натискання = переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в назві фотографії.

За допомогою кнопки Додати будь-яку кількість допустимих символів кнопка Додати будь-яку кількість символів (Мал. 11 (2)) в шаблон можуть бути включені будь-які параметри товару для формування назви (Мал. 11 (3)). Таких характеристик можна додати декілька.

Для того, щоб видалити котрусь із характеристик, використовуйте кнопку Видалити кнопка Видалити.

Кожна характеристика для зручності читання назви фотографії повинна бути розділена. Для цього в поле Роздільник (Мал. 11 (4)) необхідно вказати роздільник (наприклад, нижнє підкреслення "_").

У нижній частині форми знаходиться вікно з прикладом назви файлу (Мал. 11 (5)). У ньому відображаються всі внесені зміни.

Для зручності завдання назви файлу фотографії, є можливість прописати свій Префікс (Мал. 11 (6)) і Постфікс (Мал. 11 (7)) для кожної його характеристики зі списку. Наприклад, можна додати для Артикула товару префікс Арт. У назві файлу відбудуться такі зміни (Мал. 12).

Налаштування шаблону пошуку файлів - Префікс

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.2)

 

Аналогічно з Постфіксом.

В поле Розширення (Мал. 11 (8)) необхідно вказати розширення імпортованих файлів:

* .bmp - будуть завантажені файли тільки розширення .bmp;

* .jpg - будуть завантажені файли тільки розширення .jpg;

* .png - будуть завантажені файли тільки розширення .png;

*. * - будуть завантажені файли всіх вищевказаних розширень.

Після завдання всіх необхідних характеристик натискаємо кнопку Записати.

Виходячи із заданих характеристик і параметрів (Мал. 11 (5)) назва файлу для імпорту фотографій повинно мати такий вигляд (Мал. 13).

Приклад назви товару

Мал. 13

 

Лівіше дії Налаштувати шаблон (Мал. 9 (3)) відображається шаблон назви файлів згідно налаштувань (Мал. 9 (9)).

Далі в поле (Мал. 9 (4)) необхідно вказати налаштування завантаження фотографій:

Додавати фото до товару - фотографія буде додана в картку товару;

Замінювати головне фото у товару - якщо у товару вже є фото, воно буде замінено;

Не замінювати головне фото - якщо у товару вже є фото, воно не буде замінено.

При активному перемикачі Зберігати назву файлів (Мал. 9 (5)), назва файлів в каталозі (Мал. 7 (1)) буде такою, яка було при імпорті фотографій (яка налаштована за допомогою Налаштування шаблонів пошуку фотографій (Мал. 6)) . Якщо ж буде активований перемикач Формувати назву файлів (Використовувати настроюваний алгоритм) (Мал. 9 (6)), назва файлів буде згідно налаштуванню алгоритму формування назви товару (Мал. 7 (3)).

Для завантаження фотографії служить кнопка Імпорт фото кнопка Імпорт (Мал. 9 (7)). При натисканні на цю кнопку буде завантажено фотографії з зазначеного каталогу (Мал. 10 (1)) і відобразиться таблиця завантажених фото (Мал. 14).

Імпорт зображень товарів - завантаження фото

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.2)

 

У таблиці відображається інформація про назву завантаженого файлу і розміщенні даного файлу в каталозі. Також по кожному файлу, при необхідності, виводиться повідомлення відповідно до налаштувань (Наприклад, Файл був раніше завантажений - якщо фото раніше було додано до товару; У товару є фотографія, заборонено змінювати фотографію - в разі, якщо встановлено ​​налаштування Не замінювати фото і т.п .). Якщо повідомлення немає - файл фотографії успішно завантажений.

За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці кнопка Налаштування видимісті колонок (Мал. 9 (8)) є можливість встановити перемикачі, які відповідають за відображення колонок в цій таблиці.

 

Кнопка Створити маленькі фото товару (Мал. 7 (5)) служить для створення мініатюрних фотографій товарів для подальшого їх використання в звітах і формах з фотографіями (наприклад, "Формування замовлення постачальнику").

Перемикач Пережимати фотографії в звітах (Мал. 7 (6)). При активованому настроюванні, розширення фотографії буде встановлено відповідно до розміру поля (комірки) для її відображення в звіті. Це дозволить позбутися помилок, пов'язаних з нестачею пам'яті при формуванні та експорті звітів. "Пережимання" фотографії працює для наступних звітів:

"Наявність товарів на складах торгівельної мережі";

"Склад за моделями" "

"Прайс-лист з фотографіями";

"Етикетки";

"Рахунок";

"Комерційна пропозиція";

"Товарний звіт за період".

 

Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку Записати кнопка Записати

 

В підпункті Найменування (Мал. 15) розташовані налаштування правил формування назви товару.

Параметри - Товар - Найменування

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.2)

 

Правило формування назви товару (Мал. 15 (1)). Назва товару формується за замовчуванням. Для зміни правила формування назви товару натисніть кнопку Налаштувати.

Відкриється форма Правила формування назви товару з переліком характеристик товару (наприклад, Вид товару, Колір і т.д.). З них складається назва товару (Мал. 16).

Правила формування назви товару

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.2)

 

Можна додати характеристику в назву товару. Для цього активуйте перемикач навпроти потрібної характеристики (Мал. 16 (1)). Для видалення характеристики з назви товару, необхідно вимкнути перемикач навпроти неї.

У нижній частині форми знаходиться вікно з прикладом назви товару (Мал. 16 (2)). У ньому відображаються всі внесені зміни.

Характеристики в назві товару можна міняти місцями, згідно індивідуальних вподобань. Для цього необхідно вибрати потрібну характеристику зі списку (наприклад, Артикул товару) і натиснути кнопку переміщення вгору кнопка Стрілочка вгору синя (якщо характеристику потрібно перемістити в початок назви) або вниз кнопка Стрілочка синя вниз (якщо характеристику потрібно перемістити в кінець назви товару). Одне натискання = переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в назві товару (Мал. 16 (3)).

Для обраної характеристики можна вказати свій регістр (зробити всі букви слова ВЕЛИКИМИ, малими і т.д.) за допомогою відповідних перемикачів (Мал. 16 (4)):

Не змінювати;

маленькі букви;

ВЕЛИКІ БУКВИ;

Перша буква велика.

Для характеристик Вид товару і Колекція виробника можна вибрати прямий або зворотний порядок відображення (Мал. 16 (5)). Наприклад, при прямому порядку відображення Колекції виробника в назві спочатку вказується виробник (або країна виробника). За ним прописується назва колекції.

Для зручності сприйняття назви товару, є можливість прописати свій Префікс (Мал. 16 (6)) і Постфікс (Мал. 16 (7)) для кожної його характеристики зі списку. Це допоможе візуально відокремити характеристику від інших. Наприклад, можна додати для Артикула товару префікс Арт. У назві товару відбудуться такі зміни (Мал. 17):

ДО вказівки префікса:

Назва товару - артикул

 

ПІСЛЯ вказівки префікса:

Назва товару - артикул - Префікс

Мал. 17

Аналогічно з постфіксом.

Після внесення змін натисніть кнопку Закрити.

 

Програма дозволяє налаштувати Правило формування короткої назви товару. Саме коротка назва буде записуватися в касовий термінал "Істок", виводитися на етикетку, відображатися в стані складу. В поле Довжина короткої назви (Мал. 15 (2)) необхідно вказати граничну кількість символів короткого назви. При натисканні кнопки Налаштувати (Мал. 15 (3)), відкриється форма для вибору складових назви товару (аналогічно правил формування назви товару, які описані вище).

 

Правила формування найменування моделі товару. Моделі товару використовуються у виробництві і в режимі замовлення на виробництво (докладніше див. тут). Спочатку перелік моделей створюється по кнопці Створити моделі для всіх товарів - створюються моделі для всіх товарів і перерозподіляється товари між моделями згідно зі зміненим правилом формування моделі (якщо після цієї дії раніше створена модель залишається без товарів і вона не використовується у виробництві або в замовленні на виробництво, то вона буде видалена). Найменування моделі створюється згідно заданому правилу по кнопці Налаштувати, аналогічно правилу формування найменування товару (див. вище). Зверніть увагу, що не слід включати в найменування моделі розмір і колір.

Після створення моделей, список моделей буде доступний на формі Товарознавство - Повний список товарів і послуг на вкладці Моделі.