Стан складу

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Склад >

Стан складу

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Заходимо в пункт головного меню Склад - Стан складу. Форма відображає весь товар, прийнятий на склад. Тут Ви можете переглянути наявність конкретного товару на складі, його кількість, розмір, ціну продажу, собівартість, встановлювати і редагувати знижку на товар.

На цій панелі товар з кількістю на складі > 0 позначається значком кнопка Новий товар. Товар, кількість якого на складі = 0 або товар закінчується позначений іконка Товар в нульовій кількості. Товар з від'ємною кількістю позначається іконка Товар у від'ємній кількості.

Стан складу - головна - старт

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

 

Фільтр Стан на дату - відображається кількість товару на встановлену дату.

1) Змінити кнопка Змінити. Служить для виклику форми редагування Товар. Можливо редагування найменування товару, артикулу, роздрібної ціни і.т.п.

2) Рух товару кнопка Рух товару. Відображення руху товару по складу. Показується рух товару, на якому позиціонується курсор. Весь рух товару можна подивитися на формі Склад - Рух товару. Також, після натискання на кнопку (Картка складського обліку товару), можна переглянути звіт, який дозволяє відстежувати залишок товару після якої-небудь дії над ним (прихід, реалізація, повернення, внутрішнє переміщення) на поточному складі.

3) кнопка Вибрати товар для подальшого об'єднання Вибрати товар для подальшого об'єднання. Функція вибору товару для об'єднання. Вказується товар, з яким буде відбуватися об'єднання.

4) кнопка Об'єднати з обраним товаром Об'єднати з обраним товаром. Служить для вибору товару, який об'єднується з іншим.

5) кнопка Встановити нову знижку Встановити знижку на товар. При натисканні на кнопку - відкривається вікно Товарна знижка, де вводиться відсоток знижки на той чи інший вид товару. Введена знижка на товар не зміниться при реалізації клієнту з будь-якою знижкою. На формі товари зі знижкою виділяються жовтим фоном.

6) кнопка Умови продажу товару Умови продажу товару.

- Змінити відпускну ціну. За її натискання відкриється вікно (Мал. 9) в якому необхідно вказати, що зробити з відпускною ціною:

Збільшити

Зменшити

Встановити

7) кнопка Встановити мінімальний залишок Встановити мінімальний залишок. Ця функція потрібна для того, щоб мати можливість бачити товар, що закінчується, кількість якого менше або дорівнює зазначеному мінімальному залишку. Товар, що закінчується можна вибрати за допомогою фільтра у верхній правій частині форми, якщо вибрати значення фільтр Закінчується товар.

8) кнопка Додати товар у відомість інвентаризації Додати товар в відомість інвентаризації. Кнопка служить для додавання виділеного товару в створювану відомість інвентаризації. Створюється нова відомість інвентаризації, в яку автоматично заноситься товар, відібраний для інвентаризації.

9) кнопка Відомість інвентаризації Відомість інвентаризації. Відкриття відомості інвентаризації. Вказується створена за пунктом 8) відомість.

10) кнопка Очистити фото Видалити товар. При натисканні на кнопку - виводиться з дії товар, який не буде більше надходити на склад і кількість якого дорівнює 0. Видалений товар є можливість відновити на складі, на формі Товарознавство - Видалений товар.

11) кнопка Розрахунок собівартості Перерахувати собівартість. Перерахувати собівартість можна двома способами:

1. Перерахувати собівартість по всім товарам - собівартість буде розрахована по тих товарах, по яких був рух після останнього перерахунку собівартості в поточному періоді. Якщо в цей період не було перерахунку, то собівартість буде перерахована за всіма товарами.

Наприклад: якщо перераховувати собівартість 01.12.2015, то собівартість буде розрахована по всім товарам, тому що це початок нового періоду і в поточному періоді не було розрахунку. Якщо перерахунок проводився в середині місяця (періоду) і був рух по товару (прихід, реалізація, повернення), то собівартість буде розрахована тільки по тих товарах, по яких був рух.

2. Перерахувати собівартість по виділеним товарам - собівартість буде примусово розрахована для тих товарів, які обрані.

12) кнопка Друк (меню) Друк. Виклик друку звітів. Зі списку обирається рядок з потрібним режимом друкую Додані поля: "Остання ціна закупівлі", "Остання ціна закупівлі в валюті", "Остання валюта закупівлі", які можна відобразити, зробивши налаштування шаблону.

13) кнопка Показати фото товару Фотографія товару. Дозволяє Відкрити фото виділеного товару або Встановити фотографію товару для всієї моделі.

14) кнопка Перерахувати кількість Перерахувати кількість (активна при виборі режиму Статичний). При виборі відповідного пункту меню є можливість перерахувати кількість обраного товару, за поточним складом і по всіх торгових точках. Дана дія буває необхідною для перерахунку кількості, після будь-якого руху товару (інвентаризація, множинні реалізації або списання). Якщо виникли проблеми з кількістю товару на складі, то необхідно використовувати цю кнопку.

15) кнопка Змінити опис товару Змінити опис товару. При натисканні на кнопку відкриється вікно Змінити опис товару (Мал. 2):

Змінити опис товару

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.7)

 

В даному вікні вводимо новий опис для товарів. Використовуючи багаторядкове виділення, можна змінити опис для кількох товарів. При натисканні на кнопку Довідник можна вибрати опис з існуючих значень.

16) кнопка Додати до оборотної відомості Додати до оборотної відомості. При натисканні на цю кнопку необхідно вибрати дію:

Додати до списку для "Оборотна відомість за кількістю";

Додати до списку для "Оборотна відомість по собівартості";

Додати до списку для "Оборотність запасів".

Дані дії додають виділені товари в відповідний список для аналізу. При натисканні на дію з'явиться підтвердження на відкриття відповідної відомості. При натисканні на кнопку на кнопку "Так", відкриється відомість з переліком доданого товару. Варто зазначити, що в даному випадку Фільтр по товару не відображатиметься. У разі, якщо необхідно відобразити обігову відомість по іншим товарам, ви можете використовувати кнопку Очистити перелік, після чого стане доступний стандартний фільтр по товару.

Якщо у вікні підтвердження відкриття обігової відомості натиснули "Ні", то товар, для якого створено відомість, на формі Стан складу позначається відповідною піктограмою. Це означає, що даний товар доданий в оборотну відомість. При кожному новому додаванні товару в список, товари додаються до вже внесених до списку товарів. При видаленні товару з відомості, піктограма відповідної відомості "зникає".

17) Фільтр за станом товару на складі (в правому верхньому куті вікна). За допомогою цього поля на формі відображається тільки той товар, стан якого відповідає фільтру. Наприклад, можна відобразити Товар в наявності; Весь товар; Тільки з нульовою кількістю і т.д.

17) Ціни закупівлі - при встановленому перемикачі з'являються додаткові до існуючих стовпців:

Зак. ціна

Зак. ціна у валюті

Облікова ціна

Облікова ціна у валюті

Валюта закупівлі

21) кнопка Фільтри Фільтри. Товар фільтрується за сезоном, постачальником, виробником, видом товару, статтю (Ч, Ж і т.д.), кольором, матеріалом і розмірністю (штучний, ваговий, метричний). Використовуючи фільтр за Виробником і Видом товару  - користувач може вибрати кілька пунктів, вказавши перемикачем необхідні.