Способи інвентаризації

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача > Інвентаризація складу >

Способи інвентаризації

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Існує три способи проведення інвентаризації товару на складі (в магазині):

1) Інвентаризація за допомогою комп'ютера. Підрахунок товару ведеться за допомогою сканера або вручну і результати відразу ж заносяться в комп'ютер.

2) Інвентаризація вручну. Попередньо друкується відомість інвентаризації, по якій ведеться підрахунок товару. Результати заносяться в роздруковану відомість. Після закінчення результати заносяться в комп'ютер.

3) Інвентаризація за допомогою терміналу збору даних.

4) Інвентаризація за серійними номерами