Формування відомості інвентаризації

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача > Інвентаризація складу >

Формування відомості інвентаризації

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Переглянути відео з інвентаризації можна за посиланням иконка Ютуб.

Для інвентаризації зайдіть в пункт меню Склад - Стан складу (Мал. 1), в фільтрі по товару, після натискання на кнопку кнопка Фільтри (або "F12"), у вікні вкажіть потрібну групу товару для інвентаризації за допомогою кнопки Довідник кнопка Довідник (наприклад: вид товару, виробник, постачальник) та натисніть кнопку кнопка Вибрати. У вікні з'явиться перелік товарів, який Вас цікавить.

 Стан складу - Формування відомості інвентаризації

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Далі виділіть товари цієї групи за допомогою многострочного виділення.

Натисніть кнопку Додати товар в відомість інвентаризації (Мал. 2 (1)). З'явиться вікно Вибір відомості інвентаризації (Мал. 2). Виберіть зі списку потрібну Вам відомість.

Вибір відомості інвентаризації

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо перелік порожній або необхідно створити нову відомість, то за допомогою кнопки Додати кнопка Додати відкрийте вікно Відомість інвентаризації (Мал. 3).

Відомість інвентаризації - форма редагування

 

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні вкажіть:

1) Номер документу (заповнюється автоматично з можливістю внести зміни);

2) Дату документу (заповнюється автоматично з можливістю внести зміни);

3) В полі Блокування товару виберіть:

Блокувати товар при додаванні в відомість - як тільки товар буде занесений в відомість, він автоматично буде заблокований для продажу (найчастіше, якщо магазин закривається для інвентаризації);

Блокувати товар після першого сканування - товар буде заблокований, після того, як Ви скануєте першу одиницю того або іншого товару (найчастіше, якщо магазин продовжує продажу під час інвентаризації). Рекомендуємо для точного підрахунку використовувати даний режим!

Не блокувати товар - після того, як Ви вказали фактичне значення товару, слід відмітити його як Закінчено підрахунок кнопка Закінчено підрахунок (дія Змінити стан дія Змінити стан). У цьому випадку дані інвентаризації будуть точними. Якщо Ви провели продаж, а фактичну кількість ще не вказували, то Вам необхідно вказати кількість до продажу. У цих випадках після закриття відомості інвентаризації в Стані складу буде відображатися правильне значення (за відомістю інвентаризації за винятком продажу). Рекомендуємо для точного підрахунку використовувати одне з перших двох умов блокування товару.

Блокувати товар для ручного обліку - товар буде заблокований для реалізації як тільки він буде доданий в відомість інвентаризації, при цьому будуть встановлені значення Кількість в наявності і Кількість на складі рівними поточної кількості товару за станом складу.

4) У полі Якщо товар не знайдено в відомості виберіть:

Повідомити про помилку - система повідомить про помилку, якщо сканований товар не буде знайдено у відомості;

Додати товар в відомість - система додасть товар у відомість.

5) В разі необхідності проведення коригувальної інвентаризації поставте галочку зліва від напису Коригування в торговій мережі

6) Рекомендується в вікні Відомість інвентаризації заповнювати поле Опис інвентаризації. У цьому полі зазвичай заноситься перелік перевірених груп товару. Ця інформація може використовуватися надалі для пошуку потрібної відомості.

 

Після вибору всіх необхідних опцій, натисніть кнопку Записати кнопка Записати. У вікні Вибір відомості інвентаризації (Мал. 2) натисніть кнопку кнопка Вибрати. У віконці Підтвердження натисніть на кнопку "Так", якщо хочете переглянути відомість інвентаризації або кнопку "Ні", якщо не хочете.

Після закінчення інвентаризації необхідно виконати коригування складу відповідно до отриманих результатів. Для цього потрібно закрити відомість інвентаризації (кнопка Закрити відомість кнопка Закрити відомість). При закритті відомості автоматично будуть створені документ приходу з товаром з надлишком і документ списання для товару з недостатньою кількістю. Кількість товару на складі приводиться у відповідність з фактичною кількістю. У приході від інвентаризації ціна на товар проставляється як остання собівартість закупівлі (ціна закупівлі + додаткова вартість товару).

 

Також створити відомість інвентаризації можна в пункті меню Документ - Відомість інвентаризації (Мал. 4).

Відомість інвентаризації - головна форма

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Відомість інвентаризації (Мал. 2), в якому заповнюються поля відповідно до опису вище. У створену таким чином відомість ви можете додати певні види товарів, вибравши дію Додати товари за обраними видами ... У вікні Вибір видів товару для інвентаризації (Мал. 5) потрібно вказати необхідний вид товару (для того, щоб відображалися підгрупи, потрібно натиснути на плюсик, який знаходиться лівіше назви Виду товару. Щоб розкрити / зібрати всі підгрупи, потрібно натиснути на кнопку Розкрити всі і Зібрати всі відповідно).

Вибір видів товару для інвентаризації

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

У фільтрі Період (Мал. 5 (1)) можна вказати необхідний період аналізу. Якщо в обраний період були створені інвентаризації для будь-яких видів товару (виключно через цей режим), то такі види товарів позначаються жовтим кольором.

При цьому, сірим кольором позначається вид товару, який вже доданий в дану відомість інвентаризації, а зеленим - вид товару, який був відзначений для подальшого додавання в цю відомість інвентаризації.

За допомогою фільтра Інвентаризації виду товару за період (Мал. 5 (2)) можна відобразити види товару за якими була чи не була проведена інвентаризація, вибравши відповідні значення:

Була інвентаризація;

Не було інвентаризації.

При включеному перемикачі Створити окремі відомості для кожного виду товару, буду створені окремі відомості інвентаризації для кожного обраного виду товару. Варто зазначити, що в поле Опис інвентаризації буде записано, який вид товару додано в інвентаризацію.

Після натискання на кнопку Вибрати кнопка Вибрати (інвентаризація), обрані види товару будуть додані в створену відомість інвентаризації.

 

Якщо у відомості інвентаризації, яка вже була закрита, виявлені помилки, то можна скасувати її закриття. При цьому будуть видалені коригувальні складські документи. Це можна зробити, натиснувши на кнопку Скасувати закриття кнопка Скасувати закриття. Після цього можна змінювати відомість. Однак, це можна робити тільки відразу після закриття. Якщо минув час, і був рух товару, то скасувати закриття не можна.

Якщо в цій ситуації необхідно внести зміни в деякі позиції відомості, то краще створіть нову відомість інвентаризації за даними позиціях товару і внесіть його фактичну кількість. Після закриття відомості склад буде змінений за цими позиціями.

Таблиця Відомість інвентаризації містить наступні колонки:

Номер - номер відомості інвентаризації;

Дата - дата створення документа;

Акт ліквідації - номер і дата документа списання;

Опис відомості;

Центр обліку;

Сума по приходах;

Сума по списаннях;

Сума пересортиці. Пересортиця - одночасний надлишок і недостача однієї моделі товару, але різного сорту (кольори / розміру і т.д.). Дана колонка відображає найменше значення з того, що списали (сума по списаннях) і оприбутковували (сума по приходах).

Наприклад: На складі має бути:

Шкарпетки чорні за ціною 12 грн - 5 шт.

Шкарпетки коричневі за ціною 10 грн - 5 шт.

В ході інвентаризації було виявлено:

Шкарпетки чорні - 3 шт.

Шкарпетки коричневі - 7 шт.

Дане розбіжність і є пересортиця - недостача шкарпеток одного кольору може бути перекрита надлишком шкарпеток іншого кольору. В результаті пересортиці проводиться взаємний залік надлишків і нестач.

Таким чином буде оприбутковано Шкарпетки чорні 2 шт, а також списано Шкарпетки коричневі 2 шт:

Сума по приходах - 20 грн (шкарпетки чорні 2 шт. За ціною 10 грн);

Сума по списаннях - 24 грн (шкарпетки коричневі 2 шт. За ціною 10 грн);

 В даному випадку Сума пересортиці складе 20 грн.

 У разі, коли вартість товарів перевищує номінальну вартість товарів, що опинилися у надлишку, різниця буде відображена як недостача.

Сума недостачі - дане значення впливає на прибуток і розраховується за наст. формулою: Сума недостачі = Сума по списань - Сума пересортиці. Не може бути менше нуля.

Дата зміни - дата останньої зміни документа;

Змінив - відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то Користувач програми, який вносив зміни в відомість інвентаризації.

Кнопка Перерахувати суми кнопка Перерахувати суми служить для перерахунку суми нестачі та пересортиці, а також суми по списанню і по приходу.

За допомогою кнопки Друк звітів інвентаризації кнопка Друк можна, не заходячи до складу відомості інвентаризації, роздрукувати:

Відомість для ручного обліку - для інвентаризації вручну;

Відомість для ручного обліку з кількістю;

Бухгалтерська відомість інвентаризації - друкується Відомість інвентаризації із зазначенням фактичної кількості товару і його ціни;

Недостача товару - друкується Звіт про недостачу товару, виявлену при інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару, який виявлено при інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

Результати інвентаризації - друкується Звіт з інвентаризації із зазначенням роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми - підсумку з урахуванням пересортиці;

Результати інвентаризації за видами товару.