Аналіз реалізації за видами товару

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Аналіз >

Аналіз реалізації за видами товару

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Аналіз реалізації за видами товару дозволяє наглядно побачити результати торгівлі в розрізі видів товару, тобто зрозуміти, який товар приносить більший дохід, на яких варто акцентувати увагу власника магазину. Також додатково можна встановлювати фільтр по виробнику, щоб дивитися результати в розрізі Виробник.

Спочатку можна скористатися фільтром по Періоду, Центру обліку, Виробникові, або по Клієнту. Відкриється дерево видів товару (Мал. 1).

Аналіз реалізацій за видами товару - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

 

У вікні будуть відображені наступні колонки:

Товар:

Вид товару.

Прихід:

К-сть поставки - кількість поставки;

Сума постачальника.

Реалізація:

К-сть реалізації - кількість реалізації;

Собівартість реалізації;

Сума реалізації.

Повернення:

К-сть повернення - кількість повернення;

Собівартість повернення;

Сума повернення.

Підсумки:

Виторг - Сумма реалізацій - Сумма повернень за період;

Виручка;

Рентабельність - Виручка за видом товару за місяць / Середня собівартість залишків товару за період аналізу.

Залишки на ...:

К-сть залишку - кількість залишку станом на дату, виставлену в фільтрі Період;

Сума залишку - за станом на дату, виставлену в фільтрі Період;

Середня собівартість залишку - Сума собівартості залишків товарів за кожен день / Кількість днів аналізу. Середня собівартість залишку по днях періоду розраховується тільки для товарів, які на день розрахунку знаходилися на складі в позитивному кількості.

Для того, щоб налаштувати відображення колонок, натисніть кнопку Налаштування відображення в лівому верхньому кутку вікна і виберіть необхідні колонки. Якщо активована додаткова функція Облік мір і ваг для ювелірних виробів, будуть доступні для відображення колонки:

Міра поставки;

Міра реалізації;

Міра повернення;

Міра залишку;

Еталон. од. вим. - еталонна одиниця виміру.

Також в меню Налаштування відображення доступний перемикач Автоматичне оновлення даних. Якщо перемикач активовано, інформація буде оновлюватися при запуску форми і після кожної зміни параметрів в фільтрах. Якщо перемикач вимкнений, оновлення даних не відбувається. У цьому випадку, після внесення будь-яких змін в фільтри, необхідно використовувати кнопку Оновити кнопка Оновити.

 

Є можливість сортування по стовпцю (від більшого до меншого і навпаки). Натисканням на назву стовпчика, відбудеться сортування за обраним стовпцем від більшого до меншого, натискаємо ще раз, напрямок сортування змінюється (від меншого до більшого).

У нижній частині вікна бачимо графік, в якому можна вибрати зліва відображення по Виручці або по Кількості (відображається від більшого до меншого). У правій частині - графік побудований списком. Першим в списку йде товар, який найбільше продається або більше всіх приносить прибуток, значення виражено в процентному співвідношенні і так за зменшенням.

Розглянемо кнопки, які знаходяться на формі Аналіз реалізації за видами товару і які дії вони виконують.

Реалізації іконка Реалізації - вибравши певний вид товару зі списку, натискаємо на цю кнопку, відкриється вікно Реалізація товару (Мал. 2).

Реалізація товару - аналіз реалізацій за видами товару

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

 

В даному вікні відображаються реалізації товару за обраний період, центр обліку, виробник і клієнт. Якщо ці поля залишити порожніми, будуть відображені реалізації за весь період роботи з початку ведення обліку в програмі, за всіма центрами обліку і по всіх виробниках. При натисканні на кнопку Друк, можна відправити на друк даний звіт. У звіті відображені наступні колонки:

Дата продажу

Товар

Артикул

Штрих код

Кількість

Ціна

Сума

 

Приходи іконка Прихід - відкриється вікно Прихід товару (Мал. 3), в якому відображаються приходи  товару за обраний період, центр обліку, виробник і клієнт (за аналогією з реалізацією товару).

Прихід товару - аналіз реалізацій за видами товару

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

 

У звіті відображені наступні колонки:

Дата приходу;

Постачальник;

Товар;

Кількість;

Ціна постачальника;

Сума постачальника.

 

Собівартість кнопка Собівартість - перераховує собівартість.

Собівартість за днями кнопка Собівартість за днями - для перерахунку даних про залишки товару. При натисканні на кнопку буде перерахована собівартість залишку за вказаний період аналізу. Варто відзначити, що якщо колонки Рентабельність і Середня собівартість залишку будуть вимкнені в пункті Налаштування відображення, то кнопка Собівартість за днями кнопка Собівартість за днями відображатися не буде.

 

В Excel кнопка Ексель - експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel (Мал. 4).

В Ексель

Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

 

В HTML кнопка HTML (букви) - експортує звіт в HTML формат (Мал. 5).

В HTML

Мал. 5 (Версія програми 9.3.4)

 

Ми розглянули відображення товарів верхнього рівня. Для того, щоб подивитися товари, які є підлеглими верхнього рівня, потрібно, подвійним клацанням миші вибрати вид товару, який Вас цікавить, тоді відкриється вікно підлеглого виду і т.д. (Мал. 6).

Аналіз реалізацій за видами товару - другий рівень

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

 

Варто відзначити, що дане вікно показує вид товару, за яким були продажі.