Аналіз вартості бізнесу

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Аналіз >

Аналіз вартості бізнесу

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню призначений для аналізу динаміки зміни вартості бізнесу та окремих його частин в обраному періоді. Аналіз відображається у вигляді графіків. Таким чином можна проаналізувати, куди "котиться" бізнес, не вдаючись у цифри.

В даному аналізі доступна кнопка Налаштування (Мал. 1).

Аналіз вартості бізнесу

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

 

При натисканні на яку відкриється вікно (Мал. 2).

Налаштування - Аналіз вартості бізнесу

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

 

В даному вікні є можливість встановити Період за який буде проводитися аналіз. Можна вибрати центри обліку.

Також, є можливість вибрати Вид графіка:

Загальний підсумок + Підсумки по центрам обліку

Загальний підсумок + Дані

Підсумки центру обліку + Дані - з випадаючого списку вибрати центр обліку

Можна також встановити перемикачі:

Собівартість товару на складі

Вартість обладнання

Сума в касах

Сума на розрахункових рахунках

Баланс з партнерами

 

Кнопка Перерахувати собівартість кнопка Собівартість - перераховує собівартість (собівартість відображаєтья з урахуванням складів 3-го рівня).

Кнопка Перерахувати дані за період кнопка Перерахувати дані за період - перераховує дані за період (займає тривалий час).

Кнопка Оновити кнопка Оновити - оновлює дані, якщо був проведений перерахунок даних за період.

 

Є можливість перегляду щоденного балансу підприємця за всіма торговими точками за обраний день. Для виклику звіту служить кнопка Щоденний баланс підприємця кнопка Щоденний баланс підприємця, після натискання на яку відкриється однойменна форма (Мал. 3).

Щоденний баланс підприємця

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

 

Необхідно вибрати Дату, яка Вас цікавить, Валюту та відзначити ті пункти, які потрібно відобразити в звіті:

Клієнти і постачальники, які винні нам - відобразиться список боржників з поділом на постачальників і клієнтів (постачальник-клієнт відноситься до постачальників);

Клієнти і постачальники, яким винні ми - відобразиться список тих, кому повинні ми з поділом на постачальників і клієнтів;

Залишок в касах на кінець дня - підсумки каси на кінець дня;

Залишок на розрахункових рахунках на кінець дня - підсумки по розрахункових рахунках на кінець дня;

Собівартість залишків на початок дня - собівартість товару на Центрах обліку торгової мережі. Варто зазначити, що собівартість відображається без урахування складів 3-го рівня.

Сума приходів, реалізацій, повернень, списань, повернень браку, повернень постачальнику - приходи по центрам обліку (прихід, повернення клієнта, прибуткова внутрішня передача), витрати за центрами обліку (реалізація, видаткова внутрішня передача, списання, повернення браку, повернення постачальнику).

Для перегляду звіту натисніть кнопки Переглянути та закрити або Переглянути, після чого відобразиться звіт Щоденний баланс підприємця за обраною датою.

 

За допомогою даного пункту меню Ви навчилися аналізувати вартість Вашого бізнесу як цілком, так і окремих його частин з урахуванням товарів і обладнання, яке знаходиться в аналізованому періоді і центр обліку.