Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Аналіз >

Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Аналіз виручки від реалізації за виробникам товарів дозволяє наочно побачити результати торгівлі в розрізі Виробників товару, тобто зрозуміти, який приносить більший дохід, на яких варто акцентувати увагу власника магазину. Також, додатково можна встановлювати фільтр по Центру обліку, щоб дивитися результати в розрізі Центр обліку.

Спочатку можна скористатися фільтром по Періоду, Центру обліку, або Виду товару. Відкриється дерево виробників товару. У вікні (Мал. 1), будуть відображені наступні колонки:

Виробник товару

Сума постачальника

Собівартість реалізації

Реалізація

Повернення

Виторг

Виручка

Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

 

За допомогою меню Налаштування, яке знаходиться в лівому верхньому кутку вікна, є можливість включити/відключити Автоматичне оновлення даних. При активному перемикачі інформація буде оновлюватися при запуску форми і відразу після зміни даних в фільтрах. Якщо перемикач відключений, оновлення даних не відбувається. У цьому випадку, після внесення будь-яких змін в фільтрах, необхідно натискати кнопку Оновити кнопка Оновити.

Є можливість сортування по стовпцю (від більшого до меншого і навпаки). Натисканням по назві стовпця, відбувається сортування за обраною колонкою від більшого до меншого, натискаємо ще раз, напрямок сортування змінюється (від меншого до більшого).

У нижній частині вікна бачимо графік, в якому відображається за виручкою від більшого до меншого. У правій частині - графік побудований списком. Першим в списку йде товар, який найбільш продається або більше всіх приносить прибуток, значення виражено в процентному співвідношенні і так за зменшенням.

Розглянемо кнопки, які знаходяться у верхній частині вікна.

Собівартість кнопка Собівартість - перераховує собівартість по останньому періоду

Експорт в Excel кнопка Ексель - експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel (Мал. 2).

В Ексель - Аналіз виручки від реалізаціїї за виробниками

Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

 

Експорт в HTML кнопка HTML (букви) - експортує звіт в HTML формат (Мал. 3).

В HTML - Аналіз виручки від реалізаціїї за виробниками

Мал. 3 (Версія програми 9.3.4)