Автоматичний розрахунок складських запасів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції >

Автоматичний розрахунок складських запасів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Додаткова функція Автоматичний розрахунок складських запасів дозволяє на підставі даних про період поставок і аналізу реалізацій за період розрахувати необхідну мінімальну кількість товару на складі, а у випадку використання функції Мінімальний та максимальний залишок товару на кожному складі, розрахувати максимальну кількість товару на складі.

Після активації функції стане доступним пункт меню Склад - Розрахунок складських запасів (Мал. 1).

Розрахунок складських запасів

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

 

Для початку потрібно вказати Період продажів (Мал. 1 (1)). В поле Центр обліку (Мал. 1 (2)) при необхідності вказати центр обліку (у разі, якщо активована додаткова функція Мінімальний та максимальний залишок товару для кожного з складів, поле Центр обліку є обов'язковим для заповнення).

Далі необхідно заповнити Параметри для розрахунку:

1. Поле Період поставки, дні (Мал. 1 (3)) - вкажіть кількість днів, через яку здійснюється поставка (Наприклад, 5 днів. Це означає, що аналіз продажів буде проводитися за кожні 5 днів, а прихід товару повинен бути на 6 день). Варто зазначити, що для правильного аналізу продажів прихід товару не повинен проводитися в середині дня або при заповненні періодичності цей день не повинен бути врахований.

2. Поле Мін. к-ть (Мал. 1 (4)) - при необхідності вказати мінімальну кількість (наприклад, на вітрині завжди має бути 2, значить, що розрахункова мінімальна кількість не може бути менше 2).

3. Поле Округлення (Мал. 1 (5)) - вкажіть спосіб округлення:

Не округляти;

Математичне - якщо в числі цифра після коми менше 5, то число округляється в меншу сторону, а якщо в числі варто цифра, яка дорівнює або більше 5 - в більшу;

До меншого цілого - число округляється в меншу сторону;

До більшого цілого - число округляється в більшу сторону.

4. У випадку, якщо товар був повністю проданий до дня поставки і необхідно збільшити мінімальний залишок, то для цього, в поле (Мал. 1 (6)) необхідно вказати на який відсоток необхідно збільшити мінімальний залишок і вказати відсоток циклів. Наприклад, Збільшити на 20%, якщо товар був реалізований повністю до закінчення 30% циклів поставок.

5. В поле Формула розрахунку (Мал. 1 (7)) необхідно задати формулу, яка буде використана для обчислень мінімальних залишків. У формулі можуть бути використані дані з будь-якої числової колонки таблиці. Для цього, в полі Формула розрахунку необхідно вписати назву колонки в дужки "< >" або необхідну колонку можна додати автоматично, виділивши її і одночасно натиснувши комбінацію клавіш Ctrl + K. Після чого, обрана колонка буде додана в поле Формула розрахунку. Для розрахунку можуть бути використані символи:

"*" - множення;

"+" - додавання;

"-" - віднімання;

"/" - ділення;

"(", ")" - дужки.

Формула, яка використовується за замовчуванням: "<Кількість реалізацій> / <Кількість циклів поставки>".

Перемикач Не враховувати продаж з товарної знижкою і акцією. Якщо на товар була знижка або товар брав участь в акції в зазначений період, при активному перемикачі в розрахунок не потраплять реалізації цього товару. Також поставка, в якій були ці реалізації буде виключена при розрахунку кількості циклів поставок.

Для формування таблиці необхідно натиснути кнопку Оновити кнопка Оновити (Мал. 1 (8)).

Розглянемо таблицю переліку товарів. У таблиці зазначається повна назва товару, його фотографія (якщо є), штрих-код, артикул і розмір (якщо є). У правій частині таблиці знаходяться числові колонки:

Кількість в упаковці;

Роздрібна та оптова ціна;

Кількість на складі;

Мін. кількість - поточна мінімальна кількість товару;

Місця зберігання - у випадку активованої функції Місце зберігання товару;

Кількість реалізацій - кількість реалізацій;

Кількість циклів поставки - кількість циклів поставки;

Середня у реалізаціях за поставку - середня кількість реалізацій за поставку;

Кількість циклів, в яких товар був проданий повністю - на момент поставки на складі товар був в нульовому кількості.

Розрахункова мінімальна кількість - розрахункова мінімальна кількість. Дана колонка редагована, при необхідності значення в колонці можна змінити вручну.

За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці кнопка Налаштування видимісті колонок (Мал. 1 (9)) є можливість встановити перемикачі, які відповідають за відображення колонок в цій таблиці.

Використовуючи перемикач Тільки товари, по яких були реалізації, в таблиці будуть відображатися товари, по яких були реалізації за заданий період продажів.

Після зміни всіх параметрів, слід використовувати кнопку Оновити кнопка Оновити.

Для того, щоб застосувати розрахункову мінімальну кількість, необхідно виділити товари і натиснути на кнопку Зберегти кнопка Зберегти - зелена галочка (Мал. 1 (10)). Після чого, значення мінімального залишку для обраних товарів буде збережено.

Також на формі є фільтри, які служать для зручності відображення товару в таблиці за такими ознаками:

1) Фільтр по мінімальній кількості (Мал. 1 (11)) - фільтр по мінімальній кількості:

Всі;

Розрахункова більше поточного - відобразиться перелік товарів, у яких розрахункова мінімальна кількість більше поточного;

Розрахункова менше поточного - відобразиться перелік товарів, у яких розрахункова мінімальна кількість менше поточного.

2) Фільтр по збереженим (Мал. 1 (12)):

Всі;

Збережені - відобразиться перелік товарів, за якими розрахункова мінімальна кількість було збережено;

Не збережені - відобразиться перелік товарів, щодо яких не було збереження.

3) Фільтри за товаром (Мал. 1 (14)). За допомогою цього поля на формі відображається тільки той товар, стан якого відповідає фільтру. Наприклад, можна відобразити Товар в наявності; Весь товар; Тільки з нульовою кількістю; Тільки з негативною кількістю; Тільки з нульовою і негативною кількістю і т.д. Значення даного фільтра, які відносяться до цін товару не відображаються, якщо не обраний центр обліку (Мал. 1 (2)), а значення Товар в надлишку (кол.> макс. залишку) не відображається, якщо немає колонки по максимальному залишку.

 

За допомогою меню Налаштування (Мал. 1 (15)) можна додати в таблицю динамічну характеристику товару. У разі активованої додаткової функції Мінімальний та максимальний залишок товару для кожного складу і якщо в базі додана динамічна характеристика Максимальний залишок (і встановлено, що мінімальний залишок налаштовується для кожного складу, докладніше див. тут), то в таблицю можна додати колонку Максимальний залишок товару ( Мал. 2).

Максимальний залишок товару - розрахунок запасів

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

 

Після додавання колонки Максимальний залишок товару, на формі стає доступною вкладка Розрахунок максимального залишку (Мал. 3).

Розрахунок складських запасів - макс. залишок

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

 

Робота з даною вкладкою відбувається за аналогією з мінімальним залишком. Формула розрахунку, яка використовується за замовчанням: "<Кількість реалізацій> + <Мін.кол-під>" (Мал. 3 (1)).

Фільтр за макс. кількістю (Мал. 3 (2)) - фільтр за максимальною кількістю:

Все;

Розрахункова більше поточної - відобразиться список товарів, у яких розрахункова максимальна кількість більше поточної;

Розрахункова менше поточної - відобразиться список товарів, у яких розрахункова максимальна кількість менше поточної.

За допомогою кнопки Змінити, можна редагувати значення для обраного товару (Мал. 4):

Мінімальний залишок;

Максимальний залишок (якщо для виду товару додана відповідна динамічна характеристика та на формі додано колонку Максимальний залишок);

Кількість в упаковці;

Кон'юнктура товару (якщо для виду товару додана відповідна динамічна характеристика та на формі додано колонку Кон'юнктура товару);

Місця зберігання.

Редагування параметрів товару - розрахунок запасів

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

 

Варто зазначити, що видимість поля введення для кожного значення залежить від видимості колонки (Мал. 1 (9)), (Мал. 1 (15)). Наприклад, якщо користувач вимкнув колонку Мінімальний залишок, то поля для його зміни не буде.

 

Додаткова функція Автоматичний розрахунок складських запасів дозволить тримати кількість товару на торговій точці завжди в актуальному діапазоні і запобігти ситуації, коли на точці з поганою оборотністю даного товару він може залежуватися і, одночасно, на точках з хорошою оборотністю його може не бути.