Баланс за статтями фінансового аналізу

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Оплата >

Баланс за статтями фінансового аналізу

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Кожна фінансова операція відноситься до однієї зі статей фінансового аналізу. Це дозволяє провести підсумковий аналіз руху грошових коштів в розрізі дерева статей фінансового аналізу.

Для перегляду балансу за певний період, необхідно вибрати пункт головного меню Оплата - Баланс за статтями фінансового аналізу (Мал. 1).

Баланс за статтями фінансового аналізу - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

 

У вікні в полі Період аналізу (Мал. 1 (1)) необхідно вказати інтервал часу, який Вас цікавить. Також, слід вибрати Торгову точку (центр обліку) (Мал. 1 (2)) і Валюту (Мал. 1 (3)). З'являться дерево статей фінансового аналізу, приходи грошей в касу за відповідними статтями (Мал. 1 (4)), Витрати (Мал. 1 (5)) і Баланс (кількість грошей з урахуванням прибутків та витрат) по кожній статті (Мал. 1 (6)).

Програма дозволяє скопіювати вміст вікна в буфер обміну для подальшої вставки в текстовий документ і роздрукування. Для цього необхідно натиснути кнопку Копіювати все кнопка Копіювати все (Мал. 1 (7)).

Для внесення змін до дерева статей фінансового аналізу натисніть кнопку Змінити кнопка Змінити - Баланс за статтями (Мал. 1 (8)). Відкриється форма для редагування дерева статей (докладніше див. Дерево статей фінансового аналізу).

По кожній статті можна переглянути "розшифровку" (які саме операції проводились за цією статтею). Для цього виберіть потрібну статтю (наприклад, Інші витрати) (Мал. 1 (9)) і натисніть кнопку Операції... кнопка Операції - Баланс за статтями (Мал. 1 (10)). Відкриється вікно з переліком операцій по обраній статті (наприклад, Інші витрати) за зазначений період (Мал. 2).

Операції за період - Баланс за статтями

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

 

Отриману "розшифровку" можна роздрукувати або експортувати в Excel. Для цього необхідно натиснути кнопку Файл (Мал. 2) і вибрати з контекстного меню потрібну дію:

- Друк (Alt + P);

- Експорт - Excel.

Отже, програма дозволяє за допомогою статей фінансового аналізу побачити загальну картину руху грошей в бізнесі.