Банківські виписки по рахунках

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції >

Банківські виписки по рахунках

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням иконка Ютуб (для Приват24).

 

Дана платна функція призначена для роботи з банківськими виписками за рахунками Приват24 та Monobank (налаштування див. тут). Після активації даної функції, необхідно налаштувати виписки з банківських рахунків в пункті меню Налаштування - Налаштування виписок по банківських рахунках.

Після того, як зайшли в даний пункт меню, відкриється однойменне вікно Налаштування виписок по банківських рахунках (Мал. 1).

Налаштування виписок по банківських рахунках

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

 

Для додавання нового рахунку необхідно натиснути на кнопку кнопка Новий Новий ..., відкриється вікно Налаштування користувачів і Meрчант(Мал. 2).

Налаштування користувачів і Мерчант

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

 

Залежно від того, який використовується тип Merchant, налаштування виписок матимуть вигляд:

1. У разі, якщо це ПРИВАТНА ОСОБА налаштування будуть мати такий вигляд (Мал. 2):

Номер карти (рахунок) - вказати номер банківської карти (рахунки) Приват банку.

Назва рахунку - короткий опис рахунки для полегшення орієнтування в виписках.

ID Merchant 'a з банку - ідентифікатор Merchant, одержуваний при створенні Merchant.

Пароль Merchant 'а - пароль для доступу до даних в банку, що отримується в системі Privat24.

Розрахунковий рахунок - необхідно вибрати розрахунковий рахунок, з яким будуть пов'язані виписки по цій карті або рахунку.

 

ВАЖЛИВО! Для створення або отримання номеру Merchant його пароля та ідентифікатора для фізичних осіб необхідно зайти в свій аккаунт в Privat24 - Всі послуги - Бізнес - Мерчант (Мал. 2а) - у вкладці Реєстрація - зробити заповнення всіх необхідних полів.

Бизнес - Мерчант

Мал. 2а

 

Зверніть увагу, при реєстрації мерчанта потрібно вказувати обов'язково СВІЙ СТАТИЧНИЙ IP-адреса комп'ютера, на якому встановлений Торгсофт і з якого буде здійснюватися перевірка рахунку. Дізнатися Ваш IP-адресу допоможуть сервіси 2ip.com.ua (Мал. 2b (1)).

Регистрация Мерчанта - IPадрес

Мал. 2b

 

Перегляньте список доступних операцій мерчанта і натисніть Зберегти. Після чого ПриватБанк попросить підтвердити створення мерчанта.

Далі в меню Бізнес - Мерчант - Мої мерчанти (Мал. 2c) буде доступний Ваш рахунок, ID і пароль для синхронізації з Торгсофт. Для функції перевірки рахунку через Торгсофт, мерчант может мати статус Текстовий, і цього буде достатньо.

Мерчант - Пароль

Мал. 2c

 

2. Для ЮРИДИЧНИХ ОСІБ необхідно налаштувати Приват24 для бізнесу:

Заходимо на сайт https://client-bank.privatbank.ua/p24/login  та проводимо авторизацію. Далі необхідно перейти на нову версію Приват24 для бізнесу - необхідно на головній сторінці в верхньому кутку натиснути на кнопку Новий дизайн кнопка Новый дизайн.

Для роботи з виписками для юридичних осіб необхідно додати Автоклієнт (додаток, що дозволяє налаштувати автоматичне отримання виписок за рахунками).

Щоб додати новий Автоклієнт, необхідно обрати підприємство (Мал. 3 (1)), потім перейти в меню Каталог додатків (Мал. 3 (2))

Автоклиент в каталоге приложений

Мал. 3

 

В меню Каталог додатків оберіть розділ Автоклієнт (Мал. 4).

Автоклиент в каталоге приложений

Мал. 4

 

Після чого натисніть кнопку Підключити, потім Відкрити (Мал. 5).

Автоклиент - подключить Открыть

Мал. 5

 

Для додання нового Автоклієнта натисніть кнопку Додати "Автоклієнт" (Мал. 6).

Добавить Автоклиент

Мал. 6

 

У вікні Генерація Автоклієнта нічого не змінюємо та натискаємо Зберегти (Мал. 7).

Генерация Автоклиента

Мал. 7

 

В журналі відобразиться створений Автоклієнт, де необхідно натиснути кнопку Встановити кнопка Установить (Автоклиент) (Мал. 8).

Управление автоклиентами

Мал. 8

 

У вікні, що відкрилося, Встановлення та налаштування Автоклієнта натисніть API для розробників (Мал. 9).

Установка и настройка Автоклиента

 

Мал. 9

 

Відкриється вікно, в якому для подальшого налаштування виписок за рахунками в програмі Торгсофт необхідно скопіювати параметри id та token (Мал. 10).

API взаимодействие с сервером Автоклиента

Мал. 10

Для налаштування виписок, переходимо в програму Торгсофт.

Налаштування виписок для юридичних осіб в програмі Торгсофт здійснюється наступним чином. При додаванні нового рахунку, в поле Тип Merchant необхідно вибрати Юридична особа. Після чого вікно настройки матиме вигляд (Мал.11).

юр.особа

Мал. 11 (Версія програми 2019.0.3)

 

Далі необхідно заповнити поля:

Номер карти (рахунок) - номер рахунку, за яким Ви хочете отримувати виписки. Вказуйте повний номер розрахункового рахунку IBAN (наприклад, UAXXXXXXXX00000XXXXXXXXXXXXXX, де X-довільна цифра). Важливо, щоб рахунок був доступний через Ваш аккаунт Приват24.

Ідентифікатор клієнта - необхідно вписати id (Мал. 10 (1)) створеного раніше Вашого Автоклієнт в Приват24 для бізнесу;

Назва рахунку - довільний текст для спрощення візуальної відмінності в вікні Виписки з банківських рахунків;

Розрахунковий рахунок - необхідно вибрати розрахунковий рахунок, з яким будуть пов'язані виписки по цій карті або рахунку;

Токен "Автоклієнт" - необхідно вписати token (Мал. 10 (2)) створеного раніше Вашого Автоклієнт в Приват24 для бізнесу.

 

3. Для клієнтів банку Monobank. В поле Тип Merchant виберіть значення MonoBank (Мал. 11а).

Настройка пользователя Monobank

Мал. 11а (Версія програми 2020.8.3)

 

Далі заповніть поле Назва рахунку і виберіть Розрахунковий рахунок. В поле Токен MonoBankAPI необхідно скопіювати токен з Вашого особистого кабінету monobank (зайдіть на сайт api.monobank.ua, відскануйте QR код).

Після заповнення поля Токен, натисніть кнопку Завантажити рахунки - виберіть в полі Номер картки (рахунок) необхідну карту або рахунок.

 

Після додавання рахунку, необхідно додати користувачів, які будуть контролювати виписки по рахунку. При натисканні на кнопку кнопка Додати користувача Додати користувача ..., відкриється вікно Користувач (Мал. 9).

Користувач - Приват24

Мал. 9 (Версія програми 9.3.8)

 

У списку ПІБ Користувача, необхідно вибрати користувача, якому буде призначено Рівень доступу до даного режиму. Рівнів доступу в випадаючому списку всього три:

іконка Надходження Надходження - користувачеві будуть доступні лише вхідні операції;

іконка Відрахування Відрахування - вихідні операція;

іконка Повний доступ Повний доступ - доступні всі операції по даному рахунку.

Після вказівки даних параметрів, натисніть на кнопку Зберегти кнопка Зберегти (зелена галочка).

У вікні Налаштування користувачів і Merchant 'ов (Мал. 2), відобразиться доданий користувач. У стовпчиках буде відображатися інформація:

Користувач - користувача з програми Торгсофт;

Рівень доступу - відображає рівень доступу користувача;

Дата створення - час і дата створення користувача.

Для того, щоб змінити дані користувача, використовуйте кнопку кнопка кнопка Змінити користувача Змінити користувача... У разі, якщо необхідно видалити користувача - кнопку кнопка Видалити користувача Видалити користувача.

 

За допомогою кнопок кнопка Редагувати картку Редагувати і кнопка Видалити картку Видалити (Мал. 1) можна відредагувати інформацію про рахунок або видалити рахунок відповідно.

Рядок пошуку - поле пошуку за назвою або номером картки.

Поле для пошуку - вказується по якому полю буде пошук в Рядок пошуку:

Номер картки;

Назва карти.

Кнопка Очистити фільтр кнопка Очистити фільтр - скидає встановлені фільтри.

 

На цьому всі налаштування завершені. Для отримання або перегляду вже отриманих виписок з банківського рахунку служить пункт меню Оплата - Виписки з банківських рахунків.

Після входу в даний пункт меню, відкриється вікно Виписки з банківських рахунків (Мал. 10).

Виписки з банківських рахунків

Мал. 10 (Версія програми 2022.0.5)

 

У вікні, вкажіть необхідний період і натисніть кнопку кнопка Отримати виписки Отримати виписки, після чого відобразиться список операцій за рахунком за вказаний період.

Таблиця містить наступні колонки:

Колонка Відправлений - відображається іконка кнопка Передати фінансову операцію відправлення рахунку, що свідчить про відправку виписки в програму Торгсофт.

Колонка Час транзакції - дата і час твори операції.

Колонка Рух по карті - сума позитивна (надходження) або від'ємна (відрахування), яка сталася за поточною випискою.

Колонка Валюта - найменування валюти в МІЖНАРОДНОМУ КОДІ.

Колонка Тип операції - тип операції з іконкою для більш простого орієнтування за виписками.

Колонка Номер карти - номер карти, по якій сталася виписка (або назва рахунку, якщо вона вказане).

Колонка Від кого - інформація про клієнта, який здійснив операцію.

Колонка Кому - інформація про одержувача.

Колонка Опис операції - опис проведеної операції, засноване на даних, що отримуються з банку.

Колонка Опис - опис додаткової інформації про виписку, заснований на даних, що отримуються з банку.

Поле Опис операції - опис проведеної операції, заснований на даних, що отримуються з банку.

Поле Опис - опис додаткової інформації про виписку, заснований на даних, що отримуються з банку.

За допомогою фільтру Тип операції можна відобразити:

Всі - надходження і відрахування;

Надходження - в списку будуть відображені тільки приходи за рахунком;

Відрахування - тільки витрати по рахунку.

За допомогою фільтрів Фільтр за всіма колонками та Фільтр, що виключає можна відображати або виключати інформацію згідно з введеними значеннями в фільтр. Використання даних фільтрів робить відображення інформації більш зручним і читаним. Наприклад, якщо в Фільтр за всіма колонками ввести значення Переклад з карти, то в таблиці відобразиться інформація, яка стосується тільки до опису операції Переклад з карти. І навпаки, якщо в Фільтр, що виключає ввести значення Переказ з картки, то в таблиці буде відображена вся інформація по карті, крім інформації про Переказ з картки.

 

Варто зазначити, що для юридичних осіб напрямок Прихід / Витрата визначається по комбінації Від кого і Кому, а сума завжди буде зі знаком "+". Рекомендуємо орієнтуватися на Тип операції: Прихід або Витрата.

 

Виписки по рахунку можна внести в програму Торгсофт, відрахування (витрати) можна внести у фінансовий документ як витрату, а надходження можна пов'язати з рахунком натиснувши на кнопку кнопка Передати фінансову операціюПередати фінансову операцію:

1. При виборі операції відрахування і натискання на кнопку Передати фінансову операцію, відкриється вікно для створення платіжного доручення (Мал. 11). Варто зазначити, що поле Дата (час), Сума і Розрахунковий рахунок платника заповнюються автоматично, відповідно до обраної виписки по рахунку. Дані поля змінити не можна.

Платіжне доручення виписки

Мал. 11 (Версія програми 2022.0.5)

 

Створена витрата буде відображена в пункті меню Оплата - Фінансовий документ у вкладці Розрахунковий рахунок.

2. При виборі операції надходження і натискання на кнопку Передати в фінансову операцію, відкриється вікно Невизначені оплати (Мал. 12), в якому, при необхідності, можна вказати Підприємство, Місто і Опис. Поля Розрахунковий рахунок, Дата оплати, Валюта і Сума оплати заповнюються автоматично, відповідно до обраної виписки по рахунку.

Невизначені оплати - виписки

Мал. 12 (Версія програми 2022.0.5)

 

Для ідентифікації переданих фінансових операцій у Торгсофт у колонці Відправлено відображається відповідний статус та піктограма кнопка Передати фінансову операцію

Якщо, наприклад, операція вже була раніше занесена до Торгсофт (не через виписки), щоб інформація не дублювалась можна вручну поставити статус відправлена за допомогою дії Позначити як передану кнопка Передати фінансову операцію.

Створена Невизначена оплата відобразиться в пункті меню Документ - Торгівля з випискою рахунку - вкладка Оплати клієнтів - Невизначені оплати (Мал. 13).

ТВР - Невизначені оплати - виписки

Мал. 13 (Версія програми 2022.0.5)

 

Невизначену оплату можна пов'язати з рахунком. Для цього необхідно вибрати необхідну оплату і натиснути на кнопку Пов'язати з рахунком кнопка Пов'язати оплату з рахунком, після чого відкриється вікно Неоплачені рахунки (Мал. 14), в якому будуть відображені найбільш підходящі неоплачені рахунки. Виберіть необхідний рахунок і зв'яжіть оплату, натиснувши на кнопку Вибрати, після чого з'явиться повідомлення про те, що оплата прив'язана до рахунку.

Неоплачені рахунки - виписки

Мал. 14 (Версія програми 2022.0.5)

 

Особливістю додаткової функції Банківські виписки по рахунках є те, що можна відстежувати надходження грошових коштів за товари не заходячи в акаунт Приват24 або Monobank.