Калькулятор міри

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Облік мір і ваг для ювелірних виробів >

Калькулятор міри

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Калькулятор міри дозволяє в Реалізації перераховувати кількість товару, що має міру, з одиниці виміру міри в одиниці виміру товару і навпаки.

Для роботи з калькулятором міри необхідно в пункті меню Налаштування - Параметри - вкладка Документи активувати перемикач Показувати калькулятор міри в реалізації (доступний тільки при активованій додатковій функції Облік мір і ваг для ювелірних виробів).

Калькулятор працює тільки з товаром, який має міру (Мал. 1).

Вид товару - Од.виміру

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для таких товарів в картці виду товару необхідно встановити перемикач Міра (Мал. 1 (1)), після чого стане доступним поле Одиниця виміру міри (Мал. 1 (2)). В даному полі необхідно зі списку вибрати одиницю виміру міри для виду товару або додати нову, після натискання на кнопку Довідник кнопка Довідник. Далі необхідно в поле Од. вим. (Мал. 1 (3)) вибрати або записати одиницю виміру товару, в якій буде приходуватися даний вид товару. Наприклад, це може бути Шланг, який зазвичай оприбутковується в бухті, яка містить в собі певну кількість метрів. При оприбуткуванні в поле Кількість (Мал. 2 (1)) можна вказати кількість приходуємих бухт, а в поле Міра (Мал. 2 (2)) - кількість метрів в одній бухті.

Картка товару - Міра - Кількість

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Далі необхідно обов'язково активувати настройку Запитувати кількість в реалізації (Мал. 1 (4)). Таким чином, при додаванні такого товару в реалізацію відобразиться Калькулятор міри (Мал. 3).

 Калькулятор міри

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

За допомогою перемикача Продаж у необхідно вибрати в якій одиниці виміру буде реалізований товар. Нижче відображається Роздрібна ціна по прайсу згідно із зазначеною одиницею виміру товару. Залежно від обраної одиниці виміру відповідне поле Кількість підсвічується блакитним кольором, в яке необхідно записати кількість товару, що продається. Нижче відображається кількість товару на складі в обраній одиниці вимірювання (можна налаштувати доступ до відображення кількості товару на складі за допомогою налаштування Відображати кількість товару на складі в пункті меню Налаштування - Параметри - Роль - Реалізація).

Далі тиснемо Продати, після чого товар буде доданий в реалізацію (Мал. 4).

Реалізація з калькулятором міри

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Товари, які реалізовані в одиницях міри, на формі Реалізація та Перелік витрат позначаються відповідною піктограмою в колонці Назва товару іконка Міри.

Значення полів Кількість, Од. вим., Ціна прайсу і Ціна у видатковій накладній заповнюються в залежності від одиниці виміру, обраної при реалізації товару. Аналогічно в товарному чеку (Мал. 5).

Видаткова накладна - Калькулятор міри

Чек - Калькулятор міри

Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

 

Також для товарів, які мають міру, калькулятор міри можна відкрити з форми Склад реалізації, яка викликається після натискання на кнопку Змінити кнопка Змінити форми Реалізація (Мал. 6).

Склад реалізації - Калькулятор міри

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Показати калькулятор міри іконка Міри відкриється Калькулятор міри (Мал. 7). В даному випадку Роздрібна ціна по прайсу і Кількість на складі не відображаються.

Калькулятор міри зі складу реалізації

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)