Розподіл товарів по торгових точках

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача >

Розподіл товарів по торгових точках

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Після введення товару в прихід, є можливість здійснити його розподіл по торгових точках, якщо в торговельній мережі їх кілька.

Розподіл проводиться з форми Документ - Прихід товару, при відкритому документі приходу - по кнопці Розподілити товар по точках кнопка Розподілити товар по торговим точкам ( "Ctrl + R") (Мал. 1). Таким чином, відкривається форма Розподіл товарного приходу по торговим точкам, де відображається весь перелік товару в приході.

Розподіл товару по торгових точках - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Далі, необхідно вказати, який тип документів буде створено після розподілу товару: внутрішнє переміщення або прихідні накладні. Для цього, у вікні, заходимо в пункт меню Налаштування - Параметри - відкриється вікно Налаштування форми розподілу товару прибуткової накладної (Мал. 2).

Налаштування форми розподілу товару приходної накладної

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)

 

В поле Тип документа розподілення за замовчуванням встановлено Створювати внутрішні передачі кнопка Створювати внутрішні передачі. При розподілі товару створюються накладні внутрішнього переміщення.

Перемикач Формувати по 1 накладної в день для кожної торгової точки дозволяє робити розподіл товару з кількох прихідних накладних в одну накладну внутрішньої передачі. Система буде створювати по одній накладній внутрішньої передачі на кожну торгову точку. Всі приходи за день будуть розподілятися в ці накладні.

Перемикач Створювати накладні на склад "Товар в дорозі" - створені накладні будуть формуватися на вказаний склад "Товар в дорозі".

Перемикач Створювати накладні відкладеними - створені накладні будуть відкладеними.

Перемикач Враховувати товари в відкладених внутрішніх передачах, не діючих приходах та не прийнятих накладних на склад Товару у дорозі -  потрібно вибрати типи документів, які будуть враховуватися при підрахунку кількості товару на складі відправника і на складах одержувачів. Для вибору документів перейдіть в пункт меню потрібно вибрати типи документів, які будуть враховуватися при підрахунку кількості товару на складі відправника і на складах одержувачів. Для вибору документів натисніть кнопку Параметри обліку відкладених накладних кнопка Параметры учета отложенных накладных, відкриється однойменна форма (Мал. 3).

Параметри обліку відкладених накладних

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.0)

 

Дана форма містить наступні настройки:

Враховувати не діючі прибуткові накладні;

Враховувати не прийняті накладні на склад "Товар в шляху";

Враховувати відкладені внутрішні передачі (прибуткові та (або) витратні).

Налаштування Завжди вказувати комірника - встановлює обов'язковість заповнення / вибору комірника для створення документа внутрішньої передачі. Якщо настройка включена, то при виконанні дії Розподілити товар відображається інформаційне повідомлення для підтвердження розподілу і поле для вибору комірника (обов'язкова умова для створення документа внутрішнього переміщення).

Перемикач Розтягнути колонки на весь екран автоматично зробить ширину кожної колонки такої, щоб загальна ширина всіх колонок була такою ж, як і ширина описуваної форми.

Перемикач Друкувати етикетки тільки з власним штрих-кодом. При активній налаштування, на друк виводитимуться етикетки на товари тільки з власним штрих-кодом.

При включеному перемикачі Відображати тільки необхідну інформацію, буде відображатися тільки кількість товару, що розподіляється, без кількості в наявності і сум надходжень.

У блоці Центри обліку за допомогою галочок можна вимкнути\включити відображення всіх центрів обліку торгової мережі на формі Розподіл товарного приходу по торговим точкам.

Для розподілу товару, в клітинку колонки Кількість надходж., потрібної торгової точки, внести передану кількість того товару, на якому в даний момент блимає курсор. Так розподіляється весь товар списку по всіх торгових точках. У правій частині вікна в колонці Кількість залиш., відображається кількість товару, що залишився на центрі обліку, на який надходив товар. Після заповнення всіх колонок з кількістю товару, необхідно натиснути кнопку Розподілити товар по торгових точках кнопка Розподілити товар по торговим точкам. Система зробить запит про створення накладних передачі товару. При натисканні на кнопку Так, автоматично створяться накладні внутрішнього переміщення. Тобто, для центру обліку на який приходується розподілений товар це будуть видаткові накладні, для центрів обліку на який товар надходить в результаті переміщення, будуть створені прибуткові накладні.

Переглянути всі створені внутрішні переміщення можна за допомогою кнопки Внутрішні передачі кнопка Створювати внутрішні передачі на формі редагування Розподіл товарного приходу по торговим точкам.

Накладні про переміщення товару можна роздрукувати за допомогою кнопки кнопка Друк (Надрукувати передавальні накладні роздріб, Надрукувати передавальні накладні Опт + роздріб). У першому випадку, роздрукуються накладні тільки з роздрібною ціною товару, у другому - роздрукуються накладні з роздрібної та оптової ціною.

При натисканні на кнопку кнопка Передати всі залишки накладної на одну торгову точку (Передати всі залишки накладної на одну торгову точку) можна передати всю кількість товару, яке знаходиться в колонці Кількість залиш. в ту колонку даної форми, в який на даний момент знаходиться курсор.

 

Для того, щоб при розподіленні товару створювалися прибуткові накладні, необхідно в поле Тип документа розподілення (Мал. 3 (1)) вибрати Створювати прибуткові накладні кнопка Створювати приходні накладні. Після чого, вікно налаштування прийме такий вигляд (Мал. 4).

Налаштування форми розподілу товару приходної накладної - Створювати приходні накладні

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Особливістю даного режиму є те, що можна активувати налаштування Приходувати кожний товар унікальним (Мал. 4 (2)). Якщо даний перемикач активовано, то при розподіленні товару по торгових точках для кожної одиниці товару, що розподілється, створюється новий товар з унікальним штрих-кодом і назвою. До опису товару додається префікс центру обліку (куди надходить товар) і порядковий номер. Префікс центру обліку вказується після натискання на кнопку Налаштувати (Мал. 4 (3)). Після чого відкриється вікно Налаштування створення унікальних товарів для складу одержувача розподілу (Мал. 5), в якому необхідно вказати префікс для кожного центру обліку у відповідній колонці і натиснути кнопку Записати.

Налаштування створення унікальних товарів для складу отримувача розподілення

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після вказівки всіх перерахованих вище налаштувань, натискаємо Записати кнопка Записати.

Розподіл товару по торгових точках - головна - прихід

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після заповнення всіх колонок з кількістю товару, необхідно натиснути кнопку Розподілити товар по торгових точках кнопка Розподілити товар по торговим точкам - Прихід. Програма зробить запит про створення накладних розподілу товару. При натисканні на кнопку Так, автоматично створяться прибуткові накладні на Центр обліку, куди переміщується товар. Відповідно, кількість товару в основному приході зменшиться на розподілену кількість. Всі документи, включаючи первинну накладну, об'єднуються в партію поставки. У разі, якщо в шапці основний прибуткової накладної вказана партія поставки, то всі документи розподілу будуть відноситься до даної партії поставки.

Переглянути всі створені прибуткові накладні можна за допомогою кнопки Реєстр прихідних накладних кнопка Реєстр приходних накладних - Розподілення товару, після натискання на яку відкриється однойменне вікно.

Роздрукувати прибуткові накладні можна за допомогою кнопки Надрукувати накладні кнопка Друк.

За допомогою кнопки Друк залишків товару накладної кнопка Друк можна надрукувати залишки товару накладної.

Також на цій формі при необхідності можна роздрукувати етикетки на товар. Для цього необхідно встановити курсор в будь-яку колонку, що відноситься до торгової мережі, для якої необхідно надрукувати етикетки і натиснути на кнопку Надрукувати етикетки на товари кнопка Друк етикеток (Друкувати етикетки для поточного центру обліку, Друкувати етикетки для всіх центрів обліку - для друку етикеток виділених товарів для всіх центрів обліку, куди виконується розподіл), або встановити курсор в колонці Кількість залиш. для друку етикеток товару, що залишився.

При натисканні на кнопку Видалити кнопка Видалити всі можна видалити всі створені приходи на Центри обліку розподілу і відновити кількість товару в первинному документі.

Кнопка Закрити кнопка Закрити закриває форму розподілу товарного приходу.

 

Варто зазначити, що для дій Розподілити 1 товар по точкам кнопка Розподілити 1 товар, кнопка Розподілити 1 товар - Прихід; Розподілити товар по торгових точках кнопка Розподілити товар по торговим точкам, кнопка Розподілити товар по торговим точкам - Прихід в режимі приходу змінюються піктограми в залежності від режиму розподілу, за допомогою яких видно, які документи будуть створені після розподілу товару по торгових точках:

кнопка Розподілити товар по торговим точкам- встановлений Тип документа розподілу - Створювати внутрішні передачі;

кнопка Розподілити товар по торговим точкам - Прихід - встановлений Тип документа розподілу - Створювати прихідні накладні.

Аналогічно змінюються піктограми дій на формі Розподіл товарного приходу по торговим точкам (Мал. 1, Мал. 6).