Прибутковість реалізацій за період

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Аналіз >

Прибутковість реалізацій за період

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

У звіті Прибутковість реалізацій за період можна бачити кількість і собівартість товару, який прийшов, яку кількість товару і за якою ціною цей товар був проданий, скільки товару залишилося на складі і на яку суму, скільки було зароблено грошей від продажу цього товару (різниця між сумою реалізацій і собівартістю). Тим самим, можна побачити, наскільки вигідно продавати той чи інший товар в магазині, а також у всій торговій мережі (Мал. 1).

Прибутковість реалізацій за період

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

 

У цьому ж звіті після натискання на кнопку кнопка Розподіл виручки за період за відсотком знижки, відкриється вікно Розподіл виручки за період за відсотками знижок. В даному звіті на графіку, відображається залежність суми продажів \ доходу від відсотка знижки на товар (знижки по дисконту, акції і т.п.). Іншими словами, даний звіт може, наприклад, відображати чи вигідно проводити будь-які акції пов'язані з уцінкою товару (сезонні знижки, святкові акції), які клієнти, ті, що користуються дисконтною системою, найбільш активні (Мал. 2).

Розподіл виручки за період за процентами знижок

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

 

Є можливість використовувати фільтри по:

- Центру обліку;

- Товару - можна скористатися полем Модель і Артикул, після введення значень в одне з полів, слід натиснути на кнопку Оновити, для відображення в обліку використання фільтра;

- Доходу - вибрати зі списку необхідний:

Товари, які принесли дохід

Товари, які продавалися і не принесли дохід

Товари, які не продавалися

Товари, які повністю продані (по приходам)

Товари, які продавалися

Товари, які повністю продані (за складом)

- Приходу

Товари, щодо яких був прихід

Товари, щодо яких не було приходу

- Клієнту - вибрати зі списку певного клієнта

- Категорії клієнта

Звичайний клієнт

VIP-клієнт

- Виду знижки клієнта

Накопичувальна

Фіксована

Бонусна

- Виду торгівлі

Роздріб

Опт

Опт та у роздріб

Можна змінити відображення звіту, вибравши зі списку Групування:

По моделі

По артикулу

Відсутнє

Також, можна скористатися Фільтром по товару.

Поле Джерело собівартості необхідно вибрати один з параметрів (дозволяє подивитися де не проставили собівартість в видаткових документах):

Складські документи - собівартість береться тільки з документів;

Стан складу на дату документа - собівартість береться тільки зі стану складу на дату документа;

Комбінований режим - собівартість береться з документа, а якщо з яких-небудь причин її немає, тоді зі стану складу на дату документа.

Розглянемо кнопки, які знаходяться у верхній частині вікна:

Собівартість кнопка Собівартість - перераховує собівартість.

Друк кнопка Друк документа - відправляє даний звіт на друк, після перегляду.

Зберегти в Excel кнопка Ексель - зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

Зберегти в кнопка HTML - зберігає звіт в HTML формат.

Нижче докладно описано, яка інформація вказується в стовпці даного звіту:

Прихід

К-сть (Кількість) (Для всіх центрів обліку (поле Центр обліку не заповнено)) - це сума всіх приходів мінус сума всіх повернень постачальнику мінус кількість повернень браку. Якщо ж обраний конкретний центр обліку, то тоді К-сть (Кількість) - це сума всіх приходів мінус сума всіх повернень постачальнику, мінус кількість повернень браку, плюс кількість товару, який надійшов по внутрішнім передачам, мінус кількість товару, який пішов на інші центри обліку по внутрішній передачі.

Сума постачальника (для всіх центрів обліку (поле Центр обліку не заповнено)) - це грошова сума всіх приходів мінус сума всіх повернень постачальнику, мінус грошова сума всіх повернень браку. Якщо ж обраний конкретний центр обліку, то тоді Сума постачальника - це грошова сума всіх приходів мінус сума всіх повернень постачальнику, мінус кількість повернень, плюс грошова сума товару, який прийшов по внутрішнім передачам, мінус сума товару, який пішов на інші центри обліку по внутрішній передачі.

Реалізації

К-сть (Кількість) - це кількість всіх реалізацій мінус кількість повернень.

Сума реалізацій - це грошова сума всіх реалізацій мінус сума всіх повернень.

Соб-ть реал-цій (Собівартість реалізацій) - собівартість реалізованого товару. Формується (складається) з суми значень Сума собівартості по приходу по кожному товару, який був проданий, за аналізований період. Беруться ці значення з форми Склад - Рух товару по реалізаціям. Зверніть увагу, що якщо товар продавався в мінус (в настройках програми дозволений продаж в мінус), то на формі Склад - Рух товару по цьому товару все одно буде заповнено значення в колонці Сума собівартості по приходу і воно вплине на значення Собівартість реалізацій на нашій формі Прибутковість реалізацій за період.

Залишки приходу

Кількість спис. (Кількість списань) - це кількість товару, який був списаний.

Кількість зал. (Кількість залишків) - це кількість приходів мінус кількість списань.

Соб-ть зал. (Собівартість залишків) - це собівартість приходів мінус собівартість списаного товару, мінус собівартість реалізованого товару. Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару, отримані з прихідної накладної, пов'язаної з аналізованим документом. Усереднена величина за реальними залишками товару з приходів.

Виручка

Виручка продажів - це сума реалізацій мінус собівартість реалізованого товару.

% Виручки продажів (Відсоток виручки продажів) - це різниця суми реалізацій і собівартості реалізованого товару, поділене на собівартість реалізованого товару, помноженого на 100%.

Дохід

Дохід - це сума реалізацій товару мінус Сума повернення товару, мінус Сума собівартості приходів товару, тобто мається на увазі, що не проданий товар занижує наші доходи.

% Прибутковості (Відсоток прибутковості) - це різниця суми реалізацій і собівартості приходу, поділена на собівартість приходу, помноженого на 100%.

Коеф. Рен-сті (Коефіцієнт рентабельності) - це сума реалізацій поділена на собівартість приходу.

% Продажів (Відсоток продажів) - процентне співвідношення кількості товару, що прийшов і реалізованого (проданого) товару.

 

Варто відзначити, що Соб-ть реал-цій (Собівартість реалізації) і Соб-ть повернень (Собівартість повернень) береться із складських документів. У разі, якщо з якихось причин вона ще там не записана (після розрахунку собівартості) або не записується (наприклад, продаж в мінус), то собівартість береться зі стану складу того періоду, до якого відноситься документ.