Реєстр податкових накладних та експорт

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача > Робота з ПДВ >

Реєстр податкових накладних та експорт

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Важливо! Для коректного формування податкової накладної та розрахунку коригування повинні бути виконані наступні умови (невиконання будь-якого з цих умов може призвести до некоректних розрахунків даних для податкової накладної):

1.Коди ставок і відсоток ПДВ повинні бути заведені в картці виду товару Мал. 1 (Товарознавство - Вид товару). При цьому відсоток ПДВ для ставки з кодом 7 повинен бути встановлений 7%, для ставки з кодом 14 - рівним 14%.

2.В Налаштування - Параметри  повинен бути встановлений перемикач Враховувати ПДВ у виді товару (Мал. 2).

3.В Налаштування - Параметри - Облік повинен бути встановлений відсоток ПДВ рівний відсотку ПДВ за основною ставкою (код 20) у виді товару (20%) (Мал. 3).

Для того, щоб зробити експорт податкових накладних, наприклад в програму M.E.Doc або Арт-Звіт, потрібно зайти в пункт меню Документ - Облік податкових накладних - вкладка Податкова накладна і зі списку вибрати одну або кілька накладних (Мал. 1).

Облік податкових накладних - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для експорту в M.E.Doc необхідно в поле Експортувати в M. E. Doc як від вказати, від якої особи буде здійснено експорт: Фізичної або Юридичної. Потім в панелі інструментів натиснути на кнопку Зберегти в форматі xml для програми M.E.Doc кнопка Зберегти для МЕДОК, після чого файл буде збережений у форматі xml.

Для експорту в програму Арт-Звіт, необхідно активувати опцію Експорт податкових накладних в державному стандарті, встановивши галочку відповідного перемикача. Після активації даної опції будуть відображатися додаткові обов'язкові параметри при створенні і зміні податкової накладної (Мал. 2).

Податкова накладна - Розширені параметри

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

 

Розширені параметри необхідні для експорту тільки податкових накладних в державному форматі. При вивантаженні в M.E.Doc дані параметри не використовуються.

Початкове налаштування для експорту податкових накладних в державному форматі: необхідно щоб в налаштуваннях підприємства (Налаштування - Підприємство) були заповнені поля "ЄДРПОУ платника" і "Податкова інспекція". Правильність експорту документів не гарантується для документів, створених до активації налаштування Експорт податкових накладних в державному стандарті. Якщо ж є необхідність вивантажити такі документи, то їх необхідно видалити і створити заново.

Після налаштування всіх необхідних параметрів, можна зберегти файл в формат xml, натиснувши на кнопку Зберегти в форматі xml в стандарті України кнопка Зберегти в стандарті України.

При необхідності можна змінити дані накладної, використовую кнопку Змінити кнопка Змінити.

Остання кнопка, яку ми розглядаємо в цій вкладці - це Друк податкової накладної кнопка Друк. Після натискання на цю кнопку буде відкрито вікно для попереднього перегляду друку, друку або зміни форми друку податкової накладної.

 

Зверніть увагу! У податкову накладну для України згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017г. №276 додано три поля:

Ознака імпортованого товару;

Послуги згідно з ДКПП;

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника.

Якщо в базі є товари, яким потрібно встановити значення для цих параметрів, необхідно додати відповідним видам товару ці характеристики. Для цього заходимо в пункт меню Товарознавство - Вид товару. Вибираємо необхідний товар і тиснемо кнопку Змінити кнопка Змінити, після чого у вікні Вид товару, переходимо на Динамічні характеристики товару (Мал. 3).

Вид товару - Динамічні характеритсики товару - Додати параметри по шаблону

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Додати параметри за шаблоном кнопка Додати параметри по шаблону і вибрати Параметри податкової накладної України. Можна додати виду товару всі три параметри відразу, або кожен параметр окремо (при необхідності).

Після вибору необхідних параметрів податкової накладної, вони будуть додані до виду товару (Мал. 4). Редагувати параметри можна як звичайні динамічні параметри товару.

Вид товару - Динамічні характеритсики товару - Всі параметри накладної

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Зберігаємо зміни, натиснувши кнопку Записати кнопка Записати.

Після цього, заходимо в картку товару, щоб встановити значення для цих параметрів (Мал. 5).

Картка товара - Параметри податкової накладної

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо товар має Ознаку імпортованого товару, ставимо галочку біля відповідного параметра. Значення для параметрів Послуги згідно з ДКПП і Код виду діяльності с.-г товаровиробника вводяться вручну. Надалі, після натискання на кнопку Довідник кнопка Довідник біля відповідного поля, можна буде вибрати значення, які були введені раніше.

 

У вкладці Зведені податкові накладні (Мал. 6) відображаються зведені податкові накладні та коригування до податкових накладних, створені на формі Аналіз продажів фіскального товару, які після натискання на кнопку кнопка Зберегти в стандарті України, можна зберегти у форматі xml.

Облік податкових накладних - Зведені податкові накладні

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)