Фінансовий документ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Оплата >

Фінансовий документ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для всіх необхідних фінансових операцій (розрахунок з постачальниками, обмін валюти, надходження грошей в касу, поточні витрати і т.д.) використовується Фінансовий документ (Оплата - Фінансовий документ).

Закладка Каса (Мал. 1) необхідна для перегляду списку готівкових операцій. Вона служить для формування та обліку документів оплат по касах об'єктів обліку.

Фінансовий документ - головна- старт

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

 

Коротко опишемо функції, які доступні на даній формі.

Вгорі вікна розташовуються різноманітні фільтри. Період, де вказується, потрібний інтервал часу. Вид документу (Прихідний або Видатковий) будуть відображені фінансові операції про надходження грошей в касу або їх видача відповідно. Вибір касових операцій, Контрагенти, Стаття аналізу, Каса, Торгова точка, Підприємство. Всі ці фільтри необхідні для пошуку конкретної фінансової операції.

1) кнопка Додати Додати (F4). Додавання нового документу оплат. Викликається форма створення Касовий ордер для введення даних документу (Мал.  2).

Касовий ордер

Мал. 2 (Версія програми 2020.2.2)

 

При натисканні на кнопку Файли документу кнопка Файли документа, можна прикріпити файли складського документу (Мал.  3).

Файли документа

Мал. 3 (Версія програми 2020.2.2)

 

При натисканні на кнопку Знайти кнопка Знайти - буде відкрито вікно Призначення платежу, яке служить для вибору раніше заготовленого тексту (Налаштування - Призначення платежу) в поле Призначення.

2) кнопка Копіювати Копіювати. Копіювання документу, на якому стоїть курсор.

3) кнопка ЗмінитиЗмінити. Виклик форми редагування Касовий ордер для внесення змін в документ. Можливо тільки в разі, якщо відкритий відповідний касовий день. Також, необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про покупки товару.

4) кнопка Видалити Видалити. Видалення запису документа. Можливо тільки в разі, якщо відкритий відповідний касовий день. Також необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про покупки товару. Дана дія фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де заноситься наступна інформація про документ: Тип документу, Номер, Дата, Сума в національній валюті, Коротка назва національної валюти (Наприклад: Фінансовий документ №46 від 05.10.2015 11:56: 22 на суму 100грн).

5) кнопка Звіт Звіт. Друк з екранної форми списку касових документів. При натисканні на кнопку і виборі в випадаючому меню Налаштування звіту, відкривається одноіменне вікно з якого після вибору функції Друк на принтері або Створити документ Excel, є можливість експортувати даний звіт в документ Excel, або роздрукувати документ прямо без експорту.

6) кнопа ІнкасаціяІнкасація. Здійснюється тільки по касі об'єкта обліку, зазначеного на головній формі. Під інкасацією розуміється процес вилучення грошей господарем з каси. Інкасація зменшує залишок грошей в касі на суму, зазначену при цьому. Зазначаються дата, час, об'єкт обліку інкасації. Вноситься сума інкасації, вказується інкасатор. При необхідності, може бути зареєстрований новий інкасатор за допомогою кнопки Додати. Також, в поле Співробітник, зі списку можна вибрати співробітника, який проводить дану операцію. Це необхідно для того, щоб господар магазину знав, який саме "обліковий запис" зробив цю операцію і хто фінансово відповідальний, з кого "питати".

При створенні інкасації, автоматично присвоюється Стаття фінансового аналізу - Внутрішній оборот, з можливістю її редагування.

7) кнопка Сдати виручку Здати виручку. Виручка зазвичай передається з обраної каси до каси бухгалтерії або в офіс.

8) Перевести на розрахунковий рахунок кнопка перевести на розрахунковий рахунок. Переказ грошей з каси на розрахунковий рахунок в банку. Увага! Документ переведення - редагувати не можна, тому що по цьому документу автоматично створюється документ банку. При помилковому введенні, необхідно документ видалити і ввести його заново.

9) кнопка Друк документа Друк документа. Друк обраного касового ордера.

10) кнопка Звіт за день Звіт за день. Друк звіту по касі за день. Друк можливий при вказівці відповідної каси в поле Каса, вгорі панелі.

11) кнопка Друк Друк переліку документів з урахуванням накладених фільтрів.

12) кнопка Чек Контроль чека інкасації. В викликаному вікні необхідно сканувати штрих-код чека, після чого з'явиться повідомлення про документ інкасації.

13) кнопка Перевести суму в другу касу Переказ грошей до іншої каси. Дана операція відрізняється від операції здачі виручки тим, що вказується особа, яка провадить переказ.

14) кнопка Новий товар Список товару. Кнопка активна при позиціонуванні на документі оплати реалізації товару. Відображається товар реалізації.

15) кнопка Довідник Змінити статтю фінансового аналізу. При натисканні на цю кнопку, можна створити нову, або відредагувати вже існуючі статті аналізу. Необхідно для визначення різних видів витрат і надходження грошей в касу.

16) кнопка Обмін валют Обмін валют. При натисканні на кнопку, є можливість купити, або продати валюту.

17) кнопка Перевірка документа Перевірка документа. При натисканні на кнопку можна відмітити перевірені документи. Виділіть необхідний документ (або декілька документів) та натисніть на кнопку Перевірка документа, після чого дані документи будуть підсвічені зеленим кольором. Це означає, що документи перевірені. При необхідності, можна скасувати перевірку. Для цього виділіть перевірений документ і натисніть на кнопку Перевірка документа (F7), відобразиться підтвердження з інформацією про те хто і коли перевірив даний документ. Для скасування перевірки документа необхідно натиснути "Так".

У вкладці Журнал перевірені документи виділені зеленим кольором.

За допомогою фільтра Стан документа можна відобразити список перевірених, неперевірених документів або всі документи. Дія фільтра поширюється на вкладки Каса, Розрахунковий рахунок і Журнал.

 

Також, в даному вікні доступна вкладка Розрахунковий рахунок. Ряд фільтрів і кнопок залишається тими ж, за винятком двох кнопок:

кнопка Прийняти гроші на рахунок Прийняти гроші на р/р. При натисканні на кнопку відкривається вікно Надходження на розрахунковий рахунок (Мал.  4).

Надходження на розрахунковий рахунок

Мал. 4 (Версія програми 2020.2.2)

 

У відповідних полях необхідно вказати інформацію: про платника (список контрагентів), одержувач (об'єкт обліку торгової мережі) і розрахунковий рахунок, на який надійдуть гроші.

кнопка Створити платіжне доручення Створити платіжне доручення. При натисканні на кнопку відкривається вікно Платіжне доручення (Мал.  5).

Платіжне доручення

Мал. 5 (Версія програми 2020.2.2)

 

У відповідних полях необхідно вказати: Платника, Розрахунковий рахунок платника, Отримувача (список контрагентів) і Розрахунковий рахунок отримувача. Вказати Суму, Статтю фінансового аналізу і написати Призначення платежу.

На вкладці Контроль платежів по кредитах для покупців - відображається інформація про те, хто з клієнтів скористався Кредитом, Дату продажу, Назва банку, Суму до сплати і скільки залишилось Доплатити.

При натисканні на кнопку Внести сплату кнопка Внести оплату - відкриється вікно (Мал.  6) в якому необхідно вказати Суму платежу, а також на який Розрахунковий рахунок буде вноситися оплата і в разі потреби встановити Дату платежу.

Безготівковий розрахунок

Мал. 6 (Версія програми 2020.2.2)

 

При натисканні на кнопку Оплати за товар кнопка Сплати за товар - відкриється вікно Оплати за реалізацією (Мал.  7) в якому зазначено:

Дата

Номер

Сума

Контрагент

Опис

Спалти за реалізацією

Мал. 7 (Версія програми 2020.2.2)

 

При натисканні на кнопку Сплачений товар іконка Реалізації- відкриється вікно Склад товару в документі, в якому відображаються всі товари і послуги, які входять в дану покупку.

На вкладці Журнал - доступні всі оплати, які проводилися за певний період з урахуванням всіх фільтрів.