Імпорт клієнтів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Маркетинг > Клієнти >

Імпорт клієнтів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

За допомогою дії Імпорт кнопка Імпорт клієнтів дуже просто можна здійснити імпорт списку клієнтів - програма автоматично (після певних дій) підставляє ті дані, які знаходяться в імпортованому файлі.

Перед Імпортом, в документі Excel виділіть область таблиці, яку потрібно імпортувати, введіть (змініть) ім'я таблиці в поле в лівому верхньому кутку вікна (Мал. 1) і збережіть документ.

Клієнти - Ексель

Мал. 1 (Версія програми 9.3.6)

 

Варто зазначити, що поля, які вказані в імпортованому файлі, необхідно вказувати в програмі. Поля, які доступні в програмі можна побачити на Мал. 2.

Для початку імпорту, заходимо в пункт меню Маркетинг - Клієнти - Імпорт кнопка Імпорт клієнтів. Після чого відкриється однойменне вікно (Мал. 2).

Імпорт клієнтів - Джерело даних

Мал. 2 (Версія програми 9.3.6)

 

Для створення підключення до документа, необхідно натиснути на кнопку Джерело даних (Мал. 2).

У вікні Властивості каналу передачі даних на вкладці Постачальник даних буде виділений рядок, не змінюючи його, натисніть Далі (Мал. 3).

Свойства канала передачи данных (укр)

Мал. 3 (Версія програми 9.2.10)

 

Після чого відобразиться вкладка З'єднання. Увімкніть перемикач Використовувати рядок з'єднання, поле під перемикачем стане доступним для редагування, а також стане активною кнопка Збір. Натисніть на цю кнопку (Мал. 4).

Свойства канала передачи данных - Клиенты - Соединение (укр)

Мал. 4 (Версія програми 9.2.10)

 

Відкриється вікно Вибір джерела даних, де необхідно натиснути на кнопку Створити правіше поля Ім'я DSN (Мал. 5).

Выбор источника данных - Клиенты (укр)

Мал. 5 (Версія програми 9.2.10)

 

Якщо імпортований документ створений в Excel, виберіть рядок для Excel, як зазначено на Мал. 6.

Создание нового источника данных - Клиенты (укр)

Мал. 6 (Версія програми 9.2.10)

 

Потім необхідно натиснути на кнопку Далі, після чого відкриється вікно (Мал. 7).

Создание нового источника данных2 - Клиенты (укр)

Мал. 7 (Версія програми 9.2.10)

 

Введіть будь-які значення, наприклад "12" (тимчасове ім'я файлового джерела). Натисніть Далі і у вікні (Мал. 8) натисніть кнопку Готово. Після чого буде створено файлове джерело даних.

Создание нового источника данных3 - Клиенты (укр)

Мал. 8 (Версія програми 9.2.10)

 

У відкритому далі вікні Встановлення драйвера ODBC для Microsoft Excel (Мал. 9) натисніть кнопку Вибір книги.

Установка драйвера - Импорт - Клиенты (укр)

Мал. 9 (Версія програми 9.2.10)

 

Після цього, відкриється вікно Вибір книги, де необхідно вказати файл, який потрібно імпортувати (Мал.10).

Импорт клиентов - Выбор книги (укр)

Мал. 10 (Версія програми 9.2.10)

 

Для вибору файлу в поле Каталоги вкажіть папку, в якій знаходиться файл. В поле Ім'я бази даних відобразяться файли, що містяться в обраній папці. Вкажіть потрібний файл і натисніть ОК.

У вікні Вибір джерела даних відображається в полі Ім'я DSN - створене Вами джерело даних. Після чого натисніть на кнопку ОК (Мал. 11).

Выбор источника - 12 (укр)

Мал. 11 (Версія програми 9.2.10)

 

У наступному вікні Встановлення драйвера ODBC для Microsoft Excel натисніть ОК. У вже знайомому вікні Властивості каналу передачі даних відобразиться запис зазначеного файлу для імпорту (Мал. 12).

Свойства канала передачи данных - Строка соединения - Клиенты (укр)

Мал. 12 (Версія програми 9.2.10)

 

Натисніть кнопку ОК і Ви повернетеся на форму Імпорт (Мал. 13), де буде прописано джерело інформації.

Імпорт клієнтів - Додано таблицю

Мал. 13 (Версія програми 9.3.6)

 

В поле Таблиця, введіть назву таблиці, яке Ви внесли в імпортований документ (виберіть зі списку).

В поля панелі Опис клієнта зі списку вкажіть відповідні їм поля імпортованого документа. В поле Спосіб нарахування знижки можна вказати спосіб нарахування знижки (Накопичувальна, Фіксована або Бонусна система), яка буде встановлена ​​імпортованим клієнтам.

Перемикач Перезаписати інформацію про клієнта. Якщо перемикач встановлений, то при імпорті інформації про клієнтів, якщо клієнт з таким найменуванням є в базі, інформація про нього буде перезаписана

Після чого, натисніть кнопку Записати. Вам буде запропоновано зберегти опис підключення, збережіть його (Мал. 14).

Сохранение - База клієнтів

Мал. 14 (Версія програми 9.3.6)

 

Таким чином, список клієнтів з зовнішнього документа запишеться в список клієнтів в програмі.

При натисканні на кнопку кнопка Відкрити (імпорт клієнтів) можна завантажити файл опису. Дане завантаження служить для того, щоб не вказувати заново відповідність стовпців в імпортованому файлі і в одержуваній таблиці. За допомогою кнопки кнопка Відкрити ексель можна відкрити всі збережені Exel'евські файли (вже при налаштованому джерелі даних). А після натискання на кнопку кнопка Відкрити документ (імпорт клієнтів) можна відкрити вказаний документ зовнішнім редактором.