Кнопка "Налаштування"

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача > Стандартні компоненти програми Торгсофт та робота з ними >

Кнопка "Налаштування"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Кнопка Налаштування кнопка Налаштування (Ctrl + E) дозволяє налаштувати зовнішній вигляд робочої форми  індивідуально,  для зручності користувача. Робоча форма може складатися з декількох панелей. Кожну панель можна налаштовувати.

Налаштування набирають сили тільки для тієї панелі, в якій вони проводилися.

Натисканням кнопки Налаштування кнопка Налаштування на робочій формі (наприклад, "Реалізація") відкривається діалогове вікно "Колонки" (Мал. 7). Порядок назв колонок у списку діалогового вікна збігається з порядком колонок в робочій формі (Мал. 7).

кнопка Налаштування - опис

Мал. 7 (Версія програми 2022.0.11)

 

Зміна порядку колонок (Мал. 7 (1))

Для зручності перегляду інформації в робочій формі, колонки можна міняти місцями. Зміна порядку колонок в діалоговому вікні "Колонки" веде до зміни їх порядку в робочій формі.

Для зміни порядку колонок виконайте наступні дії:

1. Виберіть зі списку потрібну колонку натисканням лівої кнопки миші.

2. Наведіть курсор на кнопку переміщення вгору кнопка Вгору (якщо колонку потрібно перемістити за списком вгору) або вниз кнопка Вниз (якщо колонку потрібно перемістити за списком вниз) (Мал. (7)).

3. Натисніть на кнопку переміщення кнопка Вгору (або кнопка Вниз)лівою кнопкою миші (одне натискання = переміщення на 1 позицію вгору (або вниз)).

 

Змінити порядок колонок можна на самій робочій формі. Для цього наведіть курсор на шапку з назвою потрібної колонки. Затисніть ліву кнопку миші. Перед колонкою з'явиться чорна вертикальна лінія. Утримуйте ліву кнопку миші і перемістіть курсором колонку на потрібну позицію.

 

Вимкнення колонок (Мал. 7 (2)).

За замовчуванням всі колонки включені. Зайві колонки можна виключати з метою економії простору робочої області. Для цього, натисніть на перемикач поряд з назвою колонки (Мал. 7 (2)).

Кнопка кнопка Ред. (зміна зовнішнього вигляду колонки та інформації в ній) (Мал. 7 (3))

Для зміни зовнішнього вигляду колонки та інформації в ній виконайте наступні дії (Мал. 8):

Налаштування колонок

Мал. 8 (Версія програми 2022.0.11)

                                                       

а) виділіть колонку: наведіть курсор на колонку і натисніть ліву кнопку миші;

б) натисніть кнопку кнопка Ред.. Відкриється форма редагування. Назва форми збігається з назвою обраної колонки (Мал. 8 (1)). Форма дозволяє редагувати:

заголовок (Мал. 8 (2)): в поле вводу Тема можна вручну написати нову назву колонки (наприклад, більш коротку). Для цього наведіть курсор на поле введення і натисніть ліву кнопку миші. Видаліть існуючу назву і впишіть за допомогою клавіатури нову назву;

ширину колонки (Мал. 2 (8)): для зміни ширини колонки використовуйте кнопку збільшення/зменшення значення кнопка ЗбільшенняЗменшення значення (Мал. 8 (3)). Натискання стрілки вгору збільшує значення на 10 пікселів. Натискання стрілки вниз зменшує значення на 10 пікселів. Ширину колонки можна змінити на самій робочій формі. Для цього, наведіть курсор на розділову лінію між шапками з назвами колонок в робочій формі. Курсор перетвориться в значок роздільник. Затисніть ліву кнопку миші для управління роздільником. Перенесіть лінію на нове місце;

колір фону (Мал. 8 (4)): після натискання на кнопку кнопка Колір фону відкривається форма вибору "Колір" (Мал. 9) з палітрою основних і додаткових кольорів.

Налаштування кольору фона

Мал. 9 (Версія програми 2022.0.11)

 

У палітру додаткових кольорів можна додавати нові кольори. Для цього натисніть кнопку "Определить цвет" (Мал. 9 (1)). Відкриється колірний спектр. У ньому перемістіть курсором покажчик у вигляді "прицілу" на потрібний тон (Мал. 9 (2)). Налаштуйте рівень його затемнення. Для цього наведіть курсор на стрілку поруч з вертикальною шкалою (праворуч від колірного спектра) (Мал. 9 (3)). Затисніть ліву кнопку миші і перемістіть стрілку вгору (світліше) або вниз (темніше) за шкалою. Натисніть кнопку "Добавить в набор" (Мал. 9 (4)) і колір додасться в палітру додаткових кольорів.

Підтвердіть вибір кольору кнопкою ОК (Мал. 9 (5));

шрифт (Мал. 8 (5)): натисканням кнопки кнопка Шрифт відкривається вікно Шрифт (Мал. 10) з можливістю вибору шрифту, його розміру, накреслення, кольору з однойменних списків.

Налаштування - Шрифт

Мал. 10 (Версія програми 2022.0.11)

 

Можна видозмінити шрифт, натисканням перемикачів Підкреслений або Закреслений (Мал. 10 (1)).

В полі Зразок (Мал. 10 (2)) відображаються всі зміни шрифту.

Поле Набір символів (Мал. 10 (3)) дозволяє вибрати тип набору символів зі списку (наприклад, кирилицю можна змінити на іврит). Для деяких шрифтів доступний тільки один тип набору символів (наприклад, для шрифту Courier - тільки кирилиця).

Підтвердіть зміни натисненням кнопки ОК (Мал. 10 (4)).

Перемикач Застосувати шрифт і колір для всіх колонок дозволяє поширити налаштування кольору та шрифту на всі колонки робочої (Мал. 8 (6)).

Зміна кольору фону і шрифту працює не у всіх формах, оскільки ці параметри можуть бути використані для відображення поточного рядка. Наприклад, на формі "Торгівля з випискою рахунку" - закладка "Рахунок" - панель "Рахунок" колір фону і шрифту міняти не можна. Для візуального виділення тут використовуються за замовчуванням:

     - малиновий колір шрифту (для неоплачених рахунків);

     - зелений колір шрифту (для оплачених рахунків).

 

в) Натисніть кнопку кнопка Застосувати (Мал. 8 (7)) для збереження змін (форма редагування залишиться відкритою). Або натисніть кнопку (Мал. 8 (8)) для збереження змін і виходу з форми редагування.

 

Перемикач Обмеження кількості рядків дозволяє обмежувати кількість рядків в таблиці на робочій формі. Застосовується при роботі з великими обсягами даних для прискорення роботи програми.

При вмиканні перемикача Обмеження кількості рядків на робочій формі з'явиться кнопка кнопка 100% рядків (Мал. 11 (2)). Назва кнопки відповідає кількості рядків (наприклад, 100% рядків - відображаються всі рядки).

Налаштування - кількість рядків

Мал. 11 (Версія програми 2022.0.11)

 

Натисканням кнопки відкривається форма редагування "Обмеження кількості рядків" для зміни кількості рядків, що відображається на формі (Мал. 11 (2)). В поле введення Відображати тільки вказану кількість рядків введіть потрібне число за допомогою кнопки збільшення/зменшення кількості (Мал. 11 (3)). Натискання стрілки вгору збільшує значення на 100. Натискання стрілки вниз зменшує значення на 100.

Змінити кількість рядків, що відображається можна вручну. Для цього, наведіть курсор на поле введення Відображати тільки вказану кількість рядків і натисніть ліву кнопку миші. Введіть потрібне число (наприклад, 25).

Зазначенням кількості рядків, нижче, автоматично вимикається перемикач Не обмежувати кількість рядків.

Натисніть кнопку Зберегти (Мал. 11 (4)). На формі, відповідно до вказаної кількості змінилася назва кнопки (наприклад, якщо вказано кількість 25, то на формі кнопка виглядатиме так: кнопка До 25 рядків. Програма відображає перші 25 рядків таблиці).

 

Перемикач Інформаційні фільтри.

 

При ввімкненні перемикача Інформаційні фільтри на робочій формі з'являється кнопка Інформаційний фільтр кнопка Лупа. Вона дозволяє накладати фільтри на одну або кілька колонок одночасно для зручності пошуку інформації по таблиці робочої форми

 

Перемикач Фільтр за колонкою.

Перемикач Фільтр за колонкою активує Рядок швидкого пошуку (Вікно швидкого пошуку (Ctrl + F) з кнопкою Умови пошуку кнопка Умови пошуку) на формі (наприклад, робочій формі Реалізація) (Мал. 12). Цей рядок дозволяє швидко знайти дані на формі по заданих параметрах пошуку.

Фільтр за колонкою

Мал. 12 (Версія програми 2022.0.11)

 

Перемикач Вибирати весь рядок.

За замовчуванням в таблиці робочої форми, вибирається одна комірка. Для зручності аналізу всього рядка в таблиці з великою кількістю колонок, ввімкніть перемикач Вибирати весь рядок. У таблиці робочої форми буде обраний весь рядок (Мал. 13):

Вибирати весь рядок

Мал. 13 (Версія програми 2022.0.11)

 

Перемикач Панель закладок.

Для зручності роботи з великими обсягами інформації, можна використовувати закладки і швидко переміщатися між ними. При включені перемикача Панель закладок, на робочій формі, зліва від таблиці, з'являється панель нумерованих закладок (від 0 до 9) (Мал. 14).

Панель закладок

Мал. 14 (Версія програми 2022.0.11)

 

Щоб додати нову закладку, виконайте наступні дії (Мал. 15):

1. Натисканням лівої кнопки миші, виділіть в таблиці рядок, на який потрібно поставити закладку (Мал. 15 (1)).

2. Натисніть на закладку (наприклад, на закладку №2). Відкриється список команд (Мал. 15 (2)).

3. Натисніть Встановити закладку 2 або натисніть на клавіатурі Shift + Ctrl + номер закладки (наприклад, для закладки №2 - Shift + Ctrl + 8). На виділеному рядку буде встановлена ​​закладка (Мал. 15 (3)).

Панель закладо - встановити закладку

Мал. 15 (Версія програми 2022.0.11)

 

Номер встановленої закладки на панелі закладок виділений напівжирним підкресленим шрифтом малинового кольору (наприклад, номер встановленної закладки). При наведенні курсора на закладку висвічується підказка з назвою рядка, на якій стоїть закладка.

Для переміщення по закладках виконайте наступні дії (Мал. 16):

1. Виберіть потрібну закладку і натисніть ліву кнопку миші (Мал. 16 (1)).

2. У списку, виберіть команду Перейти до (назва рядка) (наприклад, Перейти до Джинси 44555989 Китай S(р)...) або натисніть на клавіатурі Ctrl + номер закладки (наприклад, для закладки №2 - Ctrl + 2) (Мал. 16 (2)).

Панель закладок - перейти до заладки

Мал. 16 (Версія програми 2022.0.11)

 

Для того, щоб встановити вже існуючу закладку на інший рядок, виконайте ті ж дії, що і при додаванні нової закладки.

Для видалення закладки, натисніть на неї і зі списку виберіть команду Видалити закладку.

 

Оновлювати при зміні фільтрів.

При ввімкненні даного перемикача буде відбуватися моментальне оновлення фільтрів. Наприклад, заходимо в пункт головного меню Склад - Стан складу - Налаштування - знімаємо перемикач Оновлювати при зміні фільтрів. Тепер при введенні в вікно Швидкого пошуку товару символів, програма не буде відображати інформацію, щодо введених символів в даному вікні, поки Ви не натиснете кнопку Оновити кнопка Оновити (F5). Якщо є необхідність, щоб програма показувала інформацію моментально при введенні символів у вікно Швидкого пошуку, або при виборі в іншому вікні таких фільтрів, як Період, Центр обліку, Контрагент і т.п., необхідно встановити галочку Оновлювати при зміні фільтрів.

 

Кількість фіксованих колонок.

Для зручності перегляду інформації в таблиці з великою кількістю колонок, можна зробити перші колонки фіксованими (Мал. 17).

Для фіксації колонок вкажіть їх кількість в полі введення Кількість фіксованих колонок (Мал. 17 (1)) за допомогою кнопки збільшення/зменшення значення кнопка ЗбільшенняЗменшення значення (Мал. 17 (2)). Кількість колонок можна ввести вручну в поле введення:

а) наведіть курсор на поле введення Кількість фіксованих колонок і натисніть ліву кнопку миші;

б) введіть потрібне число за допомогою клавіатури (наприклад, 2).

Фіксовані колонки при скролінгу (пересуванні по смузі прокрутки) (Мал. 17 (3)) завжди видно і вони виділені.

Кількість фіксованих колонок

Мал. 17 (Версія програми 2022.0.11)

 

Фіксованими можуть бути тільки перші колонки таблиці. Перевірте, чи розміщені на початку таблиці потрібні для фіксації колонки.

 

Колір фіксованих колонок.

Колір фіксованих колонок можна змінити для зручності перегляду інформації в таблиці. За замовчуванням, фіксовані колонки виділені сірим кольором. Для вибору іншого кольору, натисніть кнопку кнопка Вибрати - стандарт.компоненти (Мал. 18 (1)). Відкриється форма вибору "Колір" з палітрою основних і додаткових кольорів. Наведіть курсор на потрібний колір (наприклад, салатовий) і натисніть ліву кнопку миші (Мал. 18 (2)). Для підтвердження натисніть кнопку ОК (Мал. 18 (3)). Колір фіксованих колонок змінений.

Колір фіксованих колонок

Мал. 18 (Версія програми 2022.0.11)

 

Кнопка кнопа Очистити реєстр

Натисканням кнопки кнопа Очистити реєстр програма видаляє всі індивідуальні налаштування і відновлює стандартні параметри для поточної форми (або панелі в ній).