Кількісний аналіз реалізації

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Аналіз >

Кількісний аналіз реалізації

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню дозволяє побудувати рейтинг і визначити товари, які найбільш продавались за певний період.

Спочатку можна скористатися фільтром по Періоду, Де був проданий товар (Центру обліку) і Хто продав товар. Зручно для того, щоб знати скільки реалізовано одиниць кожного окремо взятого товару певної групи кожним співробітником окремо, для встановлення ефективності роботи і мотивації співробітника. Також є можливість використовувати Фільтр по товару. Після вибору необхідних значень, необхідно натиснути на кнопку Оновити кнопка Оновити, після чого відобразиться перелік Товарів і Кількість (Мал. 1).

Кількісний аналіз реалізації - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

 

В поле Показати, є можливість вказати кількість товарів, що відображаються і вручну ввести необхідну кількість, або за допомогою покажчиків "вгору" або "вниз" з кроком "10" буде збільшуватися, або зменшуватися число, відповідно.

У нижній частині вікна відображається два графіка. Правий графік відображений списком в процентному відношенні (від більшого до меншого). При натисканні на кнопку Збільшити кнопка Збільшити - Кількісний аналіз реалізації, відкриється графік в окремому вікні (на весь екран).

При натисканні на кнопку Друк кнопка Друк документа, є можливість роздрукувати даний звіт.