Контакти і нагадування

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Маркетинг >

Контакти і нагадування

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Дане вікно відображає всі здійснені Контакти і Нагадування (виставлений рахунок, оплата, відстрочка оплати, підготовка рахунку, маркетинговий контакт і т.д.) за обраний період (Мал. 1).

Контакти і нагадування - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Варто зазначити, що "нагадування" стає доступним в разі активації додаткової опції CRM. Взаємодія з клієнтами.

Для більш швидкого пошуку можна вказати зі списку Клієнта або Співробітника, а також можна скористатися Фільтром за інтересами і перемикачем Є нагадування (дані фільтри доступні після активації CRM) - при активному, відображаються тільки ті контакти, за якими є нагадування

Щоб додати новий контакт, натисніть на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Контакт (Мал. 2).

Варто відзначити, що є можливість створити контакт у пункті меню Маркетинг - Клієнти і Аналіз - Аналіз активності покупців, після натискання на кнопку Створити контакт кнопка Створити контакт.

Контакт - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні є можливість вибору клієнта після натискання на кнопку Довідник кнопка Довідник або вказати зі списку. При натисканні на кнопку кнопка Картка клієнта, відкриється картка клієнта. Нижче, відображаються дані, які вказані в картці клієнта:

Телефон

Місто

Електронна адреса

Потім необхідно вибрати Напрямок:

Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;

Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.

 

В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта або клієнту.

 

Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її запуску в день, коли встановлена ​​Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати до нагадування кнопка Копіювати до нагадування, копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування. Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг - Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування, то у відповідній вкладці.

Якщо є нагадування на поточну дату запуску програми, то при її запуску, користувачеві буде відображатися вікно повідомлення (Мал. 3).

У вас є нові повідомлення

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

 

Якщо натиснути на кнопку Скасувати, дане вікно закриється, можна продовжувати роботу з програмою далі, якщо натиснули на кнопку Подивитися, то відкриється вікно Контакти і нагадування - вкладка Нагадування, де будуть відображатися поточні нагадування.

При натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити, є можливість змінити виділений запис, відкриється вікно (Мал. 2) для редагування, де можна вказати, що контакт здійснено і виконано, встановивши перемикач Виконано.

При натисканні на кнопку Відправити повідомлення клієнту кнопка Відправити повідомлення клієнтові__ (повинна бути активована додаткова функція Масова розсилка SMS і e-mail), відкриється стандартне вікно масової розсилки Надіслати повідомлення клієнту (Мал. 4).

Надіслати повідомлення клієнтові - Контакти і нагадування

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні вибираємо за допомогою списку, або за допомогою Довідника кнопка Довідник, раніше створену розсилку, або можемо створити нову після натискання на кнопку Додати кнопка Додати.

Дана форма містить наступні колонки:

Дата - дата контакту;

З ким контакт - ім'я клієнта;

Інформація контакту - зміст контакту;

Телефон - телефон клієнта;

Електронна адреса - електронна адреса клієнта;

Місто - місто клієнта;

Співробітник - відображається ім'я співробітника, який визначений для користувача (Налаштування - Співробітник - Реєстраційне ім'я при вході в програму);

Адреса контакту - адреса, на який здійснювалося відправлення повідомлення клієнту (телефон/електронна адреса).

 

На вкладці Нагадування (Мал. 5), відображаються всі контакти в яких встановлено перемикач нагадування.

Контакти і нагадування - вкладка Нагадування

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні є можливість встановити фільтр по:

Періоду;

Клієнту;

Співробітнику;

Категорії:

1.Відправлено рахунок

2.Отримано клієнтом

3.Відправлено повторно

4.Перевиставлено

5.Відмова клієнта

6.Скоро буде оплачено

7.Оплата буде відстрочена

8.Скасовано

9.Інші

10.Готовий до відвантаження

11.Відправлено повідомлення

12.Маркетинговий контакт

Інтересами

Станом нагадування:

1.Всі

2.Виконано

3.Не виконано

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Нагадування (Мал. 6) в якому є можливість додати нагадування обраному клієнту. Заповнюються поля аналогічно додаванню контакту на вкладці Контакти.

Нагадування - форма редагування

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

Також, є можливість відправити повідомлення (при активній доп. функції Масова розсилка SMS і e-mail).