Контрагент

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Налаштування >

Контрагент

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для створення і перегляду існуючих контрагентів служить форма Налаштування - Контрагент. Під поняттям контрагент слід розуміти будь-кого, з ким ведеться товарно-грошовий баланс (клієнти, постачальники, працівники магазину і т.д.). Клієнти мають позначку у вигляді возика, а постачальники в вигляді коробки, якщо ж при створенні нового контрагента вказати в полі Вид партнерства - Постачальник - Покупець, то це буде означати, що контрагент може бути одночасно як покупцем, так і постачальником. На формі Контрагент такий партнер буде відображатися у вигляді синього возика (Мал. 1). Варто відзначити, що в полі Штрих-код буде відображатися штрих-код контрагентів, за яким можна буде здійснити пошук необхідного в полі пошуку, вказавши Штрих-код.

Контрагент - головна

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

 

Для створення нового контрагента необхідно натиснути на кнопку Додати кнопка Додати. При натисканні на кнопку відкриється вікно Контрагент (Мал. 2) з шістьма закладками.

Контрагент - Загальні

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

 

У першій, Загальні, вказується найменування контрагента, адреса, регіон, електронна адреса, телефон і з якою валютою працює цей контрагент.

На закладці Розрахунковий рахунок при потребі, є можливість створити номер розрахункового рахунку контрагента, після натискання на кнопку Додати кнопка Додати. Відкриється вікно (Мал. 3). Необхідно заповнити всі необхідні поля, після чого натиснути на кнопку Записати кнопка Записати.

Розрахунковий рахунок - Контрагент

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

 

Третя закладка - Додатково, в якій вказується Категорія (Партнер, Початкові залишки, Списання). Найчастіше необхідно вказувати Партнер. Далі поле Вид партнерства. Вказуєте один з пунктів меню, що випадає. Про види партнерства написано було вище. У разі необхідності, заповнити інші поля (Мал. 4). Варто зазначити, що при створенні нового контрагента, Вид партнерства встановлюється за замовчуванням програмою - Покупець з можливістю встановити інший вид.

Контрагент - Додатково - старт

Мал. 4 (Версія програми 2018)

 

Варто зазначити, что при формуванні штрих-коду для постачальника (Вид партнерства - Постачальник), в штрих-код не включається номер ліцензії (штрих-код містить тільки префікс клієнта и порядковий номер постачальника). При зміні виду партнерства, штрих-код автоматично перегенерується. Якщо Вид партнерства не вказано (або очищено), тоді штрих-код обнуляється, а в разі, якщо Вид партнерства очищено, а штрих-код введено вручну, то після натискання на кнопку Записати, він буде збережений.

 

Наступна закладка - Початкові борги. У ній після натискання на кнопку Додати кнопка Додати є можливість вказати Початковий борг (Мал. 5) партнера на момент введення його в програму Торгсофт. Слід звернути увагу на перше поле у ​​вікні Початковий борг, а саме Тип боргу: Я винен або Мені винні. Після цього, слід заповнити поле Сума і Валюта.

Початковий борг - старт

Мал. 5 (Версія програми 2018)

 

Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують особу контрагента.

Остання вкладка - Параметри доставки (Мал. 6). В даній вкладці після натискання на кнопку Додати кнопка Додати вказується контрагент доставки, а також у відповідному полі адреса доставки.

Контрагент - Параметри доставки

Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)

 

Щоб додати адресу, використовуємо кнопку Додати кнопка Додати у відповідному полі, після чого у вікні Адреса доставки товару (Мал. 7), вводимо дані і натискаємо Записати кнопка Записати.

Адреса доставки товарів контрагента

Мал. 7 (Версія програми 9.3.8)

 

Після заповнення всіх полів необхідно натиснути на кнопку Записати кнопка Записати. Контрагент повинен з'явитися в однойменній формі.

При натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити можна змінити будь-які характеристики контрагента. При натисканні на кнопку Видалити кнопка Видалити, є можливість видалити обраного контрагента, але тільки в тому випадку, якщо немає пов'язаних з ним документів. В такому випадку на початку потрібно буде видалити всі складські та фінансові документи пов'язані з обраним контрагентом.

Кнопка Передати \ Отримати інформацію через файл кнопка Отримати через файл служить для завантаження раніше збережених контрагентів, збереження інформації про одного або обраних контрагентів.

Кнопки Вибрати для об'єднання кнопка Обрати для об'єднання і Об'єднати з обраним кнопка Об'єднати з обраними служать для об'єднання існуючих контрагентів.

Кнопка Вивести контрагента з дії кнопка Вивести контрагента з дії - виводить контрагента з дії, який буде відображатися у вкладці Неактивні контрагенти, для того, щоб повернути контрагента в дію служить кнопка Ввести контрагента в дію кнопка Ввести контрагента в дію. Варто зазначити, якщо контрагент виведений з дії, він не буде відображатися в пункті головного меню Оплата - Баланс з партнерами.

Кнопка Картка взаєморозрахунків кнопка Картка взієморозрахунків. При натисканні на кнопку відкривається форма Картка взаєморозрахунків з обраним контрагентом.