Завантаження бази данних

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво адміністратора >

Завантаження бази данних

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для завантаження бази даних після переустановки програми, операційної системи і так далі, зайдіть в пункт головного меню програми Файл - База даних - Завантажити базу даних. Після цього програма автоматично сформує архів поточної бази даних. Після цього користувачеві необхідно вказати файл з розширенням * .MIR або * .MIRA, тобто раніше збережена база даних. Після чого почнеться завантаження бази даних. Після успішного завантаження необхідно перезапустити програму Торгсофт.