Ваги Маса-К ВПМ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Фасування вагового товару та маркування його штрих-кодом >

Ваги Маса-К ВПМ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Програма Ваговий термінал 3.0

Встановлюємо на комп'ютер програму для управління вагами Ваговий термінал 3.0, яка поставляється разом з вагами. Після запуску відкриється вікно (Мал. 1).

clip0138

Мал. 1

 

Варто зазначити, що для завантаження бази товарів необхідно використовувати програму з розширеними можливостями.

 

Завантаження бази товарів

Для завантаження створеної нами бази товарів натискаємо на кнопку База товарів, у вікні кнопку Імпорт. Натискаємо на кнопку Відкрити і вибираємо файл для імпорту, після цього натискаємо Завантажити. Після чого відбувається завантаження бази товарів в програму Ваговий термінал і при успішному завантаженні виводиться вікно:

clip0139

Мал. 2

 

Натискаємо OK, закриваємо вікно імпорту і натискаємо Вихід.

Для завантаження бази товарів в ваги, користуємося кнопкою Отримання підсумків Завантаження ваг. У вікні ставимо галочку в поле Вибрано напроти ваг. Потім натискаємо кнопку Завантажити ваги, після підтвердження почнеться завантаження даних в ваги. Після закінчення повинно з'явитися вікно, що інформує про те, що завантаження ваг пройшло успішно.

 

Розробка форматів етикеток

Програма дозволяє в одному завантажувальному модулі створити до 10 вільних форматів етикеток. Створення формату включає: вибір полів етикеток і завдання їх координат; завдання форматів штрих-коду, логотипів і текстових повідомлень. Під полями розуміється місце на етикетці, для друку:

Текстової інформації про товар, (найменування, склад і т.п.);

Результатів зважування (ваги, вартості);

Допоміжних текстів ( "Ціна", Вартість "," руб. / Кг "і т.п.);

Штрих-коду;

Логотипу;

Знаку сертифікації;

Графіки (рамок, ліній).

 

Кожне поле описується 5-тьма значеннями. Два визначають координати (X, Y) в мм, два - розміри (l, h) в мм, один - параметр поля.

Параметри поля:

-для числових і текстових полів - номер шрифту;

-для поля штрих-коду - номер типу штрих-коду (номер у переліку штрих-кодів);

-для полів логотипу - номер логотипу - (номер у переліку логотипів),

-номер знака сертифікації - 0 або 1 (0 - знак чорний, 1 - "прозорий"),

-для рамок - товщина лінії в точках (1 точка = 0,125мм).

 

Приклад завдання координат і розміру поля найменування товару

Найменування

X

Y

l

H

Параметр

Поле найменування товару

10

31

41

8

 

 

Шаблон етикетки - означення

Мал. 3

 

Приклад завдання координат і розміру рамки

Найменування

X

Y

l

H

Параметр

Поле найменування товару

20

5

25

14

15

 

clip0141

Мал. 4

 

Перелік можливих полів вказано в таблиці нижче:

Таблиця полів етикеток

Перелік полів етикеток.

Прим.

 

Поля основної етикетки.

Поле найменування товару

 

Текстові поля PLU.

Поле складу товару

Поле інформаційного повідомлення..

Поле номера PLU

 

 

 

 

 

Числові поля PLU.

Поле ваги

Поле ціни (за од. ваги)

Поле вартості

Поле маси упаковки

Поле коду товару

Поле дати упаковки

Поле часу упаковки

Поле дати придатності

Поле часу придатності

Поле номера основної групи..

Поле штрих коду..

Штрихи

Поле логотипу

Картинки

Поле знака сертифікації

Поле тексту 1

 

Текстові поля оформлення етикетки.

.

………………………….

Поле тексту 10

Рамка 1

 

Графічні поля

 

………………………….

Рамка 5

Поля підсумковій етикетки.

Поле найменування товару

 

Текстові поля PLU.

Поле складу товару

Поле інформаційного повідомлення.

Поле підсумкового ваги

 

 

 

 

 

 

Числові поля PLU.

Поле кількості зважувань

поле ціни

Поле підсумкової вартості

Поле коду товару

Поле дати упаковки

Поле часу упаковки

Поле дати придатності

Поле часу придатності

Поле номера основної групи.

Поле номера PLU.

Поле підсумкового штрих-коду.

Штрихи

Поле логотипу

Картинки

Поле знака сертифікації

Поле тексту 11

 

Текстові поля оформлення етикетки.

……………………………….

Поле тексту 20

Рамка 6

 

Графічні поля

……………………………….

Рамка 10

 

У текстових даних розмір шрифту задається в кожному рядку. Якщо в текстових даних

номер шрифту не заданий (= 0), то застосовується номер шрифту, заданий в параметрах поля,

якщо заданий, то застосовується номер шрифту, заданий в текстових даних.

 

Використання стандартних форматів етикеток

При формуванні вільного формату доцільно взяти за основу найбільш відповідний стандартний формат, потім провести необхідні коригування та доповнення.

Для цього необхідно з основного меню увійти в «Бібліотеку етикеток», встановити курсор на номер створюваного формату, потім увійти в стандартні етикетки. Вибравши найбільш вподобаний стандартний формат, натиснути кнопку Застосувати. Для виконання коригувань потрібно перейти в редактор. Змінюючи значення таблиці полів можна міняти розміри і положення полів, а так само видаляти наявні та створювати нові поля. Параметр штрих коду і логотипу вибирається з заздалегідь підготовлених переліків.

 

Призначення різних груп товару етикеток, що відрізняються

Якщо є необхідність друкувати різні формати етикеток для різних типів товару, наприклад для м'яса свої, а для овочів свої, то доцільно створити в Бібліотеці етикеток кілька відмінних форматів етикеток, а потім в базі товарів призначити групі товарів, що відносяться до м'ясних виробів перший тип, а до овочів - другий. Для цього, відкриваємо Базу товарів, виділяємо необхідну групу товарів і натискаємо кнопку Редагувати. Зліва від поля № формату етикетки ставимо галочку, а справа зі списку вибираємо необхідний формат, натискаємо кнопку Зберегти і відповідаємо «Так» на питання про оновлення групи товарів.

 

Завдання переліку штрих кодів

Програма дозволяє створювати і зберігати в одному завантажувальному модулі до 10 форматів штрих кодів одночасно. Для цього необхідно вибрати в основному меню послідовно:

Бібліотека етикеток → Редактор → Формати → Редактор

Перейшовши в програму створення форматів, задати необхідні значення.

 

Завдання переліку логотипів

Програма дозволяє зберігати в одному завантажувальному модулі до 4 логотипів одночасно.

Для їх завантаження відкриваємо:

Бібліотека етикеток → Редактор → Логотипи → Завантажити.

Попередньо повинні бути підготовлені чорно-білі зображення логотипів розміром 128х64 точки в форматі bmp, наприклад, за допомогою графічного редактора Paint, що входить до складу Windows.

 

Завдання текстів оформлення етикеток

Програма дозволяє на кожній етикетці розміщувати до десяти текстів. Для чого, необхідно зайти:

Бібліотека етикеток → Редактор → Тексти.

Тексти можуть містити кілька рядків, причому шрифт кожного рядка може задаватися окремо.

 

Програмування клавіатури

Програма встановлює відповідність клавіш швидкого виклику товару в вагах з товаром, записаним в базі товарів. Програма дозволяє сформувати до 10 таблиць відповідності. Потреба в декількох таблицях відповідностей обумовлена ​​можливим різним призначенням ваг в складі комплексу (наприклад, м'ясний відділ, молочний і т.п.).

При формуванні комплексу кожним ваг може бути визначена відповідна таблиця. Для вибору таблиці заповнення в основному меню необхідно вибрати «Програмування клавіатури», потім встановити курсор на необхідній таблиці, натиснути «Редактор».

Послідовність дій по установки відповідностей наступна:

- перебуваючи в обраній таблиці встановити курсор на рядок, з номером клавіші ваг;

- вибрати кнопку «змінити»;

- вибрати товар і натиснути кнопку «застосувати».

 

Отримання підсумків

При натисканні клавіші "Отримання підсумків. Завантаження ваг" програма визначає, які ваги з конфігурованої системи підключені в даний момент. Підключені ваги виділяються в списку кольором. Потім виділити всі ваги, з яких необхідно рахувати підсумки, і запустити програму зчитування підсумків.

Зчитування підсумків з ваг за допомогою карти пам'яті. Спочатку підсумки з ваг записуються в карту пам'яті, для чого треба вставити карту в ваги, вибрати режим «Параметри» → «Карта пам'яті» → «Запис». Потім вставити записану карту пам'яті в ПК і в розділі «Отримання підсумків / Завантаження ваг» запустити програму зчитування підсумків, попередньо обравши знімний диск.