Облік накладних витрат при оприбуткуванні товару

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача > Прихід товару >

Облік накладних витрат при оприбуткуванні товару

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Націнки і знижки накладної необхідно вводити в шапці прихідної накладної. У формі Прихід товару є вкладки: Товари накладної та Витрати накладної, в останній і відображаються націнки і знижки накладної (Мал. 1).

Витрати накладної

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

У свою чергу, Витрати накладної поділяються на три типи: Фінансові витрати накладної, Витрати в % накладної (податки, знижки) та Витрати на товар у валюті.

Фінансові витрати - це витрати за накладною, які будуть проведені у програмі окремою оплатою (фінансовим документом), вони пропорційно збільшують роздрібну ціну товару. Їх можна вводити як особистими грошима, так і через касу або р/р. Якщо вводити їх через касу або р/р, то необхідно вибирати статтю фінансового аналізу (рекомендується вибирати витратну статтю, потрапляє в Аналіз - Період в витрати і зменшить наш прибуток ) і касу або р/р з яких будуть вилучатися гроші. Також необхідно вказати, чи Входить вона в собівартість:

Якщо витрата входить в собівартість товару, то це буде відображено в колонці Додаткова собівартість, а також збільшить собівартість Вашого складу. Якщо витрата відноситься до витратної (червоної) статті аналізу, то вона не може входити в собівартість товару, бо це призведе до подвоєння витрат і до неправильного розрахунку прибутку (з прибутку це відніметься як витрата і як собівартість товару);

Якщо витрата не входить в собівартість, то це буде відображено в колонці Додаткова закупівельна вартість, собівартість складу не збільшиться, але витрата вплине на розрахунок роздрібної ціни (збільшивши її).

Додавання фінансової витрати здійснюється на закладці Витрати накладної (Документ - Прихід товару) після натискання на кнопку Додати фін. витрату кнопка Фінансова витрата (Мал. 1 (1)). При необхідності, можна використовувати поле Опис для більш конкретного опису затрати.

Приклад заповнення форми представлений на Мал. 2.

Сплата - Фінансові витрати

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Витрати в % накладної (податки, знижки) (кнопка Додати витрату в % кнопка Витрата у% (Мал. 1 (2))) і Витрати в валюті (кнопка Додати витрату в валюті кнопка витрата у валюті (Мал. 1 (3))), відрізняються тільки одиницею виміру, в першому випадку це відсоток, у другому - національна валюта або будь-яка валюта, але в перерахунку на національну. Валюту потрібно вибрати зі списку (Мал. 3 і Мал. 4).

Витрати у%

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Витрати на товар накладної

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для додавання витрати використовуємо кнопку Додати кнопка Додати, після чого відкриється вікно Витрати у % (податки, знижки) або Витрати на товар накладної (Мал. 5).

Виатртии у% знижки, податки

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Ці умови можуть бути як знижкою, так і націнкою накладної та мають тип облік додаткових витрат:

Включати в собівартість товару - включається в собівартість товару при розрахунку собівартості і записується в колонку Додаткова собівартість.

Включати у взаєморозрахунки з постачальником - включається у взаєморозрахунки з постачальником і включається в собівартість товару, і додається в колонку Ціна закупівлі.

Не включати.

 

Алгоритм розрахунку роздрібної ціни:

1) Спочатку до закупівельної ціни в національній валюті додається ПДВ (якщо є), потім від отриманої суми віднімається відсоток знижки за накладною. Після, додаються ті умови, які входять у взаєморозрахунки з постачальником, причому вони додаються в порядку введення і якщо це відсоток, то він додається не на закупівельну вартість товару, а на отримані проміжні значення Ціни постачальника (борг перед постачальником).

2) Після цього розраховується та частина, яка не входить у взаєморозрахунки з постачальником, але входить в собівартість товару (Додаткова собівартість), в ній відсотки додаються на закупівельну ціну з урахуванням націнок/знижок, які входили у взаєморозрахунки з постачальником і були розраховані в попередньому пункті. В національній валюті. Не відбувається націнки відсотка на відсоток, як у розрахунку ціни закупівлі.

3) Після цього розраховується та частина, яка не входить ні в взаєморозрахунки з постачальником, ні в собівартість товару, а впливає тільки на розрахунок роздрібної ціни (Додаткова закупівельна вартість).

Роздрібна (оптова) ціна розраховується шляхом додавання Ціна постачальника, Додаткова собівартість і Додаткова закупівельна вартість (на формі редагування Товар відображається в полі Собівартість товару для розрахунку ціни) і застосування до отриманої суми відсотка націнки.

 

Алгоритм постановки товару на облік:

При оприбуткуванні товару можна розрахувати первинну роздрібну ціну за націнкою з урахуванням закупівельної ціни, ПДВ та знижки накладної. Після введення всього товару, необхідно ввести витрати за накладною і виконати дію Перерахувати ціни в накладній (Мал. 6). В результаті цього будуть перераховані Ціни постачальника, Ціна постачальника в валюті, Додаткова собівартість і Додаткова закупівельна вартість товарів і розраховані нові ціни продажу по націнці. Програма буде автоматично пропонувати: Перерахувати ціни в накладній при переході з закладки Витрати накладної в Товари накладної, якщо є хоч одна витрата (знижка) або вона була видалена.

Перерахувати ціни в накладній

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після перерахунку всіх цін, Ви можете зайти в товар і відкоригувати отримані ціни продажів (змінити націнку або ціну продажу).

 

Також витрати можна розподілити на кожен товар. Для того, щоб розподілити витрату на кожен товар накладної, виділяємо необхідну витрату і натискаємо кнопку Розподілити витрату по товарах накладної кнопка автоматично розподілити витрати (Мал. 1 (4)).

Після натискання на кнопку відкривається вікно Розподілення витрати (Мал. 7) з переліком товару накладної, його кількістю і сумою.

Розподілення витрат

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Значення може бути вказане в % або сумою для загальної кількості кожного товару в накладній. Тип значення можна вказати, натиснувши на рядок в відповідній колонці (Мал. 7 (3)).

Розподілити витрати можна:

Вручну - для кожного товару в поле "Значення" вказати необхідне значення;

Автоматично - після натискання на кнопку Розподілити автоматично кнопка автоматично розподілити витрати (Мал. 7 (1)), витрата буде розподілена пропорційно кількості товару і його ціні.

Також, значення витрати можна внести на частину товару вручну, а решту суми витрати розподілити автоматично.

Варто відзначити, що витрата повинна бути розподілена повністю між товарами накладної.

При необхідності, можна видалити внесені значення за допомогою кнопки Очистити розподілення кнопка Очистити розподілення (Мал. 7 (2)).

Після розподілу витрати, натискаємо Записати.

При перерахунку цін (Мал. 6), сума розподілів витрат буде перерахована на кожну одиницю товару.