Налаштування документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво з установки та налаштуванню > Налаштування параметрів системи >

Налаштування документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для налаштування параметрів документів, виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри - вкладка Документи (Мал. 1).

Параметри - Документ

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

На вкладці знаходиться ряд налаштувань:

Перемикач Нумерація документів для кожного центру обліку. При ввімкненому перемикачі для кожного з центрів обліку буде вестися своя нумерація документів. За допомогою кнопки Налаштувати можна встановити як і для яких типів документів формувати унікальний номер. При натисканні на кнопку відкриється вікно Налаштування нумерації складських документів (Мал. 2).

Налаштування складських документів

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

 

Для зазначених типів складських документів унікальність номера накладної визначається в межах Центру обліку. Для не зазначених - в межах Торговельної мережі.

Періодичність обнулення нумерації чека - вибрати зі списку період, за який відбуватиметься обнулення нумерації і рахунок буде починатися з початку:

- щорічно;

- щомісяця;

- щодня.

Перемикач Автоматично закривати повністю оплачені видаткові накладні в Торгівлі з випискою рахунку. При активному перемикачі, можливість внесення зміни в оплачені видаткові накладні в "Торгівлі з випискою рахунку" блокується до тих пір, поки видаткова накладна не буде примусово відкрита.

Перемикач Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах "Реалізація" і "Торгівля з випискою рахунку". При активному перемикачі в зазначених режимах, якщо однаковий товар знаходиться на декількох центрах обліку, при додаванні його на форму Реалізація, програма буде запитувати користувача з якого саме центру обліку знімати товар, що продається. Варто зазначити, що якщо активована ця настройка, то в Реалізації немає можливості змінювати кількість товару на формі Склад реалізації.

При ввімкненні даного налаштування, з'являється додаткова настройка Друкувати накладні на відвантаження товару. При включеному перемикачі, після оплати за товар, який знаходиться не на поточному центрі обліку, буде надрукована накладна на відвантаження товару зі складу (докладніше див. Відвантаження зі складу).

 

Примітка. При ввімкненому перемикачі Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах "Реалізація" і "Торгівля з випискою рахунку", користувач не матиме доступу до "галочці" Види, при виклику форми Залишки товару на складі після натискання кнопки Вибір товару зі складу за видами товару на формі Реалізація.

 

При включенні настройки Фіксувати відвантаження зі складу для поточного центру обліку по всім наступним реалізаціям з'явиться можливість відвантаження зі складу поточного центру обліку. Якщо дозволено продаж з інших центрів обліку (активована настройка Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах "Реалізація" і "Торгівля з випискою рахунку"), то фіксація відвантаження зі складу поточного центру обліку відбувається автоматично.

Перемикач Створювати внутрішні передачі на склад Товар в дорозі за замовчуванням. Якщо встановлено даний перемикач, то всі внутрішні передачі будуть створюватися автоматично на склад "Товар в дорозі".

Перемикач Створювати внутрішні передачі відкладеними. При включенні даного перемикача, всі внутрішні передачі будуть створюватися "відкладеними" для можливості їх редагування. Для активації відкладеної передачі, необхідно в пункті меню Документ - Внутрішня передача - натиснути на кнопку Вибрати відкладену внутрішню передачу - Стан передачі - Діюча. Прийняти товар на приймаючому центрі обліку - Склад - Товар у дорозі - вкладка Накладні.

Перемикач Створювати прибуткові накладні діючими. Якщо включений даний перемикач, то у всіх прибуткових накладних буде за замовчуванням встановлений перемикач "Діюча накладна".

Перемикач Знімати товар зі складу при додаванні його в форму "Реалізація". При включеному перемикачі, як тільки товар потрапив на форму Реалізація, він знімається зі складу та при будь-якому збої (вимикання світла, випадковому вимкненню комп'ютера) потрапляє в неоплачені реалізації звичайних клієнтів. В іншому випадку, товар заноситься в режим Файл - Чернетки реалізації.

Перемикач Вибір підприємства обов'язковий для складських і фінансових документів. При включеному перемикачі необхідно буде вказувати назву підприємства в обов'язковому порядку. Відповідне поле буде рожевого кольору.

Перемикач Показувати калькулятор мери в реалізації доступний в разі активованої додаткової функції Облік мір і ваг для ювелірних виробів. Якщо активована ця настройка, то при додаванні в реалізацію товару, який має міру, буде відображатися калькулятор міри.