Налаштування торгівельної мережі

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво з установки та налаштуванню > Налаштування параметрів системи >

Налаштування торгівельної мережі

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для налаштування торгової мережі, виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри - вкладку Торгівельна мережа (Мал. 1).

Параметри - Торгівельна мережа

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

 

В поле Центральний об'єкт обліку (Мал. 1 (1)) вкажіть центр обліку (як правило, це головний центр обліку), який буде джерелом інформації для синхронізації цін і товарних знижок. Ціни не будуть змінені на центрах обліку, у яких в налаштуваннях заборонена синхронізація цін з центром. Якщо центральний об'єкт обліку не вказано, то будь-який центр обліку може бути джерелом синхронізації цін в торговельній мережі

Номер інформаційної системи - унікальний атрибут (Мал. 1 (2)), на всіх базах даних різний. Відповідає за унікальність визначення документів в різних базах. Важливо, якщо між базами є обмін документами

Перемикач Підтримувати однакові ціни на всіх торгових точках (Мал. 1 (4)). При включеному перемикачі, зміна ціни продажу на центральному об'єкті обліку призведе до її зміни на всіх центрах обліку (при встановленому перемикачі Дозволити синхронізацію цін з центром в пункті меню Налаштування - Торгівельна мережа), якщо не вказано Центральний об'єкт обліку (Мал. 1 (1)), то будь-який об'єкт обліку може бути джерелом синхронізації цін в торговельній мережі.

Кількість торговельних мереж (Мал. 1 (5)) дозволяє привласнювати центрам обліку свою (нову) торгову мережу (Налаштування - Торгівельна мережа), що дозволить здійснювати для різних торгівельних мереж свої політики накопичувальних знижок, а головне, не змішувати суми покупок в різних торгових мережах, щоб вони не впливали на % накопичувальної знижки іншій торговельній мережі.

Після активації додаткової функції Розрахунок заробітної плати - є поле Мінімальна зарплата (Мал. 1 (3)) для введення розміру офіційної мінімальної зарплати відразу для всіх співробітників, які її отримують.

Після активації додаткової функції Оповіщення персоналу стане доступним перемикач Увімкнути колективне оповіщення (Мал. 1 (6)).

Для збереження налаштувань натисніть кнопку Записати кнопка Записати (Мал. 1 (7)).

 

З версії 9.2.0.0, якщо раніше не було Активувати канали передачі даних (Мал. 2 (1)), налаштувань обміну пакетними даними не буде, і, відповідно, не буде перемикача. Так само, з цією версією, якщо Ви вимкнете перемикач Активувати канали передачі даних (застарілий режим) (Мал. 2 (1)) і перезапустіть програму, налаштувань не буде і Ви не зможете Активувати канали передачі даних без звернення до Служби технічної підтримки.

Настройки торговой сети - русс

Мал. 2 (Версія програми 9.1.4.13)

 

Якщо встановлений перемикач Активувати канали передачі даних (застарілий режим роботи) (Мал. 2 (1)), відобразяться додаткові налаштування для обміну пакетними даними (Мал. 2).

Для грамотного обміну пакетами даних ми рекомендуємо вибрати схему роботи торгової мережі типу "зірка". Вона має на увазі наявність головного центру обліку та кількох периферійних. На комп'ютері головного центру обліку накопичується вся інформація про роботу торгової мережі (периферійні магазини передають в центр всі свої дані). Головний центр обліку передає периферійним магазинах тільки пов'язану з ними інформацію.

Дата початку обміну пакетами даних (Мал. 2 (3)). Все, що відбувалося в програмі до цієї дати, що не буде передаватися по каналу передачі даних.

Виберіть зі списку Інформаційну систему (Мал. 2 (4)):

- Центральна. Встановлюється на комп'ютер головного центру обліку. На комп'ютер з центральною інформаційною системою передається вся інформація.

Зверніть увагу! Центральна інформаційна система повинна бути встановлена лише на одному комп'ютері!

- Периферійна. Встановлюється на комп'ютерах периферійних центрів обліку. При закритті періоду на периферійному центрі обліку,від'ємні залишки вважаються тільки по основному центру обліку.

Вкажіть Основний об'єкт обліку (Мал. 2 (5)). Він служить для правильного визначення свого центру обліку при відправленні і завантаженні пакетів даних.

Виберіть спосіб Пошуку товару при прийомі пакетів (Мал. 2 (2)):

- По штрих-коду товару (програма буде шукати в базі товар по його штрих-коду і порівнювати з переданим в пакеті).

- За назвою товару (програма буде шукати в базі товар по його назві і порівнювати з переданим в пакеті).

Можна вказати місце збереження переданих пакетів даних на комп'ютері для подальшого завантаження їх в програму. Для цього необхідно вказати назву папки для збереження в поле Каталог прийому пакетів (Мал. 2 (7)) вручну або вибрати папку за допомогою кнопки Огляд папок (Мал. 2 (8)). Для завантаження пакетів даних, необхідно вибрати пункт головного меню Файл - Отримати пакети даних (Мал. 3) і програма завантажить дані з зазначеної папки.

 

Мал. 3 (Версія програми 7.9.1.9)

 

Програма дозволяє виставити Інтервал отримання пакетів, хв (Мал. 2 (6)). Через зазначений проміжок часу, програма буде робити запити до зазначеної в каталозі прийому пакетів (Мал. 2 (7)) папці для автоматичного завантаження пакетів даних.

Перемикач Новий документ готовий до передачі по каналу даних (Мал. 2 (9)). При активному перемикачі, програма буде автоматично привласнювати всіх нових документів складу стан Готовий до передачі по каналах даних. Вимкніть перемикач, щоб при формуванні документів складу їх не можна було передавати по каналах даних. При вимкненому перемикачі, новими документами складу можна вручну привласнювати стан Готовий до передачі по каналах даних. При формуванні пакета даних, з'явиться список не готових до передачі документів.

Включений перемикач Поширювати модулі оновлення з пакетами даних (Мал. 2 (10)) дозволяє передавати в пакетах даних модулі оновлення. Ми не рекомендуємо передавати модулі оновлення з пакетами даних!

Для збереження налаштувань натисніть кнопку Записати кнопка Записати (Мал. 2 (11)).