Неоплачені реалізації звичайних клієнтів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Оплата >

Неоплачені реалізації звичайних клієнтів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Неоплачені реалізації звичайних клієнтів можуть виникати при непередбаченому збої в системі, наприклад при виключенні електрики. Необхідно виправити цю ситуацію. Такі реалізації необхідно оплатити або ж видалити, якщо товар реалізації було продано чи списано зі складу повторно. Реалізація вважається неоплаченою, якщо борг по ній більше 0,09.

Якщо Ви хочете, щоб неоплачені операції звичайних клієнтів не виникали, необхідно, щоб в Налаштуваннях - Параметри - Документ був вимкнений перемикач Знімати товар зі складу при додаванні його в форму Реалізація.

При виборі пункту меню Оплата - Неоплачені реалізації звичайних клієнтів, викликається форма Контроль оплати реалізацій для звичайних клієнтів (Мал. 1), на якій відображається перелік неоплачених реалізацій.

На цій формі, у разі потреби, реалізація може бути оплачена на кнопку Оплатитикнопка Сплатити або видалена по кнопці Видалити кнопка Видалити (необхідно в тому випадку, якщо товар був повторно виданий в іншу реалізацію і оплачений). При оплаті неоплачених реалізацій встановлюється каса за замовчуванням для поточного центру обліку, але також є можливість вибрати іншу касу. Для цього необхідно зайти в Дії - Налаштування вибору каси і зі списку вказати потрібну касу (варто зазначити, що список кас містить тільки каси поточного центру обліку та ті, які дозволені користувачеві).

Товар, внесений в реалізацію, відображається для перегляду по кнопці Товар кнопка Новий товар.

Також є можливість встановити фільтр по даті реалізації, ввести значення вручну або скористатися кнопкою кнопка Період.

Контроль оплати за реалізації для звичайних клієнтів

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

 

При необхідності неоплачені реалізації можна приховати. Для цього потрібно виділити реалізацію (або кілька реалізацій) і натиснути кнопку Приховати кнопка Приховати. Такі реалізації в списку відображатися не будуть. Для того, щоб побачити приховані реалізації, необхідно активувати перемикач Показати приховані (за замовчуванням даний перемикач вимкнений). Приховані реалізації відображаються сірим кольором, стиль шрифту - закреслений. За допомогою кнопки Відновити кнопка Відновити можна перевести неоплачену реалізацію зі стану "прихована" в звичайну неоплачену реалізацію.

При виклику форми Контроль оплати реалізацій для звичайних клієнтів (Мал. 1), якщо є неоплачені реалізації, але вони всі приховані, з'являється підтвердження на відкриття форми. Якщо відповісти "Так", то форма відкривається з включеним перемикачем Показати приховані.

 

Варто відзначити, що дана форма містить неоплачені реалізації всіх доступних користувачеві центрів обліку. У разі, якщо вибрати неоплачену реалізацію центру обліку, який відрізняється від поточного, і оплатити її, то складський документ залишиться зі своїм центром обліку, а фінансовий документ прикріпиться до поточного центру обліку.