Відновити та реорганізувати індекси та оновити статистики

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Файл >

Відновити та реорганізувати індекси та оновити статистики

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню необхідно запускати в випадках, коли виявляється пригальмовування програми, або довгий запуск програми.

Індекси і статистики в MS SQL Server - основа ефективного виконання запитів. Без них сервер не зможе виконувати запити за розумний час.

Статистика - невелика таблиця, до 200 рядків, в якій зберігається узагальнена інформація про те, які значення і як часто зустрічаються в таблиці. На підставі статистики сервер приймає рішення, який індекс використовувати при виконанні запиту.

Індекс - особливим чином структуровані дані (що зберігаються в базі даних), які дозволяють швидко знайти потрібні записи. Влаштований він приблизно так, як зміст в книзі або предметний покажчик. Для кожного індексу обов'язково зберігається його статистика.