Обігова відомість за собівартістю

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Склад >

Обігова відомість за собівартістю

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Дана форма служить для аналізу і друку собівартості товару по постачальнику на певну дату. Більш докладно описано тут.