Операції маршрутного листа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції >

Операції маршрутного листа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для роботи з операціями маршрутного листа перейдіть в пункт меню Документ - Операції маршрутного листа. Цей режим дозволяє співробітникам реєструвати виконання операцій маршрутного листа (Мал. 1), після реєстрації співробітником потрапляють в відповідний Виробничий акт/ Маршрутний лист.

Операції маршрутного листа

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для цього потрібно:

а. Просканувати або ввести - Штрих-код маршрутного листа.

б. Просканувати або ввести - Штрих-код співробітника.

в. Просканувати або ввести - Штрих-код операції. Операції автоматично додаються до відповідного Виробничого акту в список Виробничих операцій.

г.  Продовжувати сканувати операції або ввести їх кількість.

д. Просканувати штрих-код "Записати" або натиснути на кнопку "Записати" або натиснути клавіші "Ctrl + Enter"

При скануванні декількох операцій одним співробітником, такі операції в списку Виробничих операцій будуть позначені під одним номером і датовані одним часом на момент сканування штрих-коду "Записати" (Мал. 2).

Виробничі операції - однаковий час

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

У будь-який час (до натискання кнопки "Записати") можна скасувати дії просканувавши штрих-код "Скасування" або натиснувши кнопку "Скасувати", або натиснувши клавішу "Esc".

Якщо просканувати операцію "Зважування", то користувачеві буде запропоновано ввести вагу всієї партії виробів. Після підтвердження, матеріал пропорційно спишеться з поточного складу (при зважуванні, матеріали списуються пропорційно вазі, якщо вони є ваговими, якщо вони штучні - списуються один раз, все і відразу).

Перемикач Враховувати зв'язок операції із співробітником. При реєстрації операцій у маршрутному листі, співробітник (виконавець), просканований перед скануванням операцій, встановлюється як виконавець для всіх операцій, що додаються, якщо налаштування Враховувати зв'язок операції зі співробітником вимкнено або тільки для тих операцій, які не пов'язані з конкретним співробітником, якщо налаштування включено.

Є можливість відобразити список операцій, виконаних усіма співробітниками у маршрутному листі, які з ним працювали. Для цього необхідно перейти в меню Вид (лівий верхній кут форми) та активувати налаштування Відображати виконані операції для всіх співробітників (пункт доступний для користувачів без рольових обмежень). Якщо ця настройка увімкнена, після сканування штрих-коду маршрутного листа у списку операцій будуть відображені всі операції, які були виконані по даному маршрутному листі всіма співробітниками. Якщо налаштування вимкнено, відображаються операції, виконані співробітником, який був відсканований під час роботи з маршрутним листом.

Також з цього режиму можна виконати наступні маніпуляції:

а. Створити новий маршрутний лист на основі "готової" технологічної карти.

б. Роздрукувати будь-який створений маршрутний лист.

в. Здійснити списання браку.

 

Зверніть увагу, що з відкритим маршрутним листом може працювати один користувач.

 

Відмінності Виробничого акту і Маршрутного листа.

Виробничий акт.

Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і Матеріалів, створюється Виробничий акт. Після його створення у вкладці Виробничі акти додаються пропорційно кількості товарів - Виробничі операції та Матеріали з Технологічної карти з можливістю редагувати, або додавати як операції, так і матеріали.

Маршрутний лист.

Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і Матеріалів, створюється Маршрутний лист. Після його створення у вкладці Виробничі акти створюється Виробничий акт на виріб в якому Перелік виробничих операцій і Матеріали - порожні. У Маршрутному листі матеріали потрапляють після операції Зважування в розмірі пропорційному в Технологічній карті у вигляді актів списання. При виконанні операції типу Зважування створюється складський документ списання, який містить ваговий матеріал, що міститься в технологічній карті, в кількості, розрахованій пропорційно обсягу партії виробу, і ВЕСЬ (на всю партію) штучний матеріал. Якщо технологічна карта не містить вагового матеріалу, то при вказуванні ваги буде просто списаний весь штучний матеріал. Всі штучні матеріали списуються один раз і все відразу при першому зважуванні і додаються до акту списання Маршрутного листа. Всі операції, які проводяться за маршрутними листами з пункту головного меню Документ - Операції маршрутного листа додаються автоматично до Списку виробничих операцій по мірі  їх сканування.

Дія Списання браку створює складський документ списання, який містить ТІЛЬКИ ваговий матеріал, що міститься в технологічній карті. Якщо матеріал був доданий в маршрутний лист вручну, він цією дією списаний не буде. Кількість матеріалу розраховується пропорційно обсягу партії виробу. Дію не може бути скасовано.

Собівартість випущеної продукції розраховується з собівартістю матеріалів і вартості робіт витрачених на випуск певного товару і розраховується як Кількість робіт помножена на Кількість операцій (якщо еквівалент вимірювання в Грошах). Якщо еквівалент вимірювання в Часі - Кількість виконаних робіт помножене на тривалість робіт і помножене на Вартість секунди, яке вказується в Виробничому акті при створенні.