Порівняльний звіт по місяцях

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Звіт >

Порівняльний звіт по місяцях

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для перегляду порівняльного звіту по місяцях, Вам необхідно зайти в пункт головного меню Звіт - Порівняльний звіт по місяцях. В полі Центр обліку, за допомогою меню, що випадає, оберіть Центр обліку, після чого автоматично з'явиться звіт про рух грошей по місяцях, де Ви можете проаналізувати, наприклад, в який місяць було продано товару на найбільшу суму грошей. Також можно подивитися звіт за всією торгівельною мережею, вибравши в переліку назву торгівельної мережі.

Порявняльний звіт по місяцях

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

 

Якщо по періоду ще не було аналізу, для перегляду даних необхідно натиснути кнопку Розрахунок і у вікні, вибрати період (місяць), за яким потрібно подивитися звіт, після цього по даному періоду відобразяться дані.

Таблиця містить наступну інформацію:

1.Місяць.

2.Прихід:

Прихід товару за ціною постачальника (без приходів від інвентаризації та комплектів) - сума за ціною постачальника приходів без урахування початкових залишків і приходів від інвентаризації.

Прихід товару по роздробі (без приходів від інвентаризації та комплектів) - сума за роздрібними цінами приходів без урахування початкових залишків і приходів від інвентаризації. Сума за роздрібними цінами в момент оприбуткування.

3.Списання - відображається Собівартість усі списань товарів, крім Списання комплектації та Списання розукомплектації.

4.Реалізація:

Реалізація - сума реалізацій за період аналізу;

Собівартість реалізації;

Сума знижок реалізації - фактична сума знижок товару в реалізації;

Націнка реалізації - процентне співвідношення суми собівартості реалізації до суми реалізації з урахуванням знижки.

5.Повернення:

Повернення - сума повернень за період аналізу;

Собівартість повернення - ціна постачальника + додаткова собівартість товару, отримані з прибуткової накладної, пов'язаної з документом повернення;

Повернення в роздрібних цінах - сума повернень за роздрібною ціною, яка була в момент реалізації

6.Оборот - відображається Виторг - сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки)

7.Склад:

Залишок товару на кінець періоду за собівартістю - кількість товару на складі на кінець періоду помножене на собівартість періоду аналізу

Залишок товару на кінець періоду за роздрібними цінами - кількість товару на складі на кінець періоду помножене на поточну роздрібну ціну центру обліку;

Залишок товару на кінець періоду за оптовими цінами - кількість товару на складі на кінець періоду помножене на поточну оптову ціну центру обліку;

Кількість товару на складі на кінець періоду - кількість товару на складі на останній день періоду.

8.Прибуток:

Витрати - сума за фінансовими документами, що відносяться до статей фінансового аналізу, позначених як "Витрата";

Баланс за сертифікатами;

Товарний прибуток - сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки) - собівартість реалізацій + собівартість повернень - собівартість списань.

Прибуток - сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки) - собівартість реалізацій + собівартість повернень - собівартість списань (без урахування комплектів) - сума витрат + баланс по подарунковим сертифікатам

За допомогою кнопки Експорт можна зберегти звіт у форматі таблиці Excel.