Означування товару

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Товарознавство >

Означування товару

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Означування довідників необхідно в разі початкового імпорту даних з іншої програми і подальшого зазначення посилань на довідники своєї системи. Можливо встановлювати значення для виду товару, виробника і сезону, як для одного товару, так і для виділеної групи товарів.

Означування товару

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

Для відбору товару, який необхідно означити у довідники, необхідно в фільтрах (полях) Вид товару (1), Виробник (2), Сезон (3) вказати значення Не відзначено. Якщо при роботі потрібно сортування для означення тільки по одному довіднику, значення Не відзначено - вкажіть в потрібному фільтрі. Зверніть увагу на перемикачі І та АБО. При включенні перемикача І відображається товар, який відповідає значенням полів як Вид товару, так і Виробник. При включенні перемикача Або відображається товар, який відповідає хоча б одному з полів.

Фільтри (поля) Вид товару (4), Виробник, колекція...(5) використовуються для конкретного вказання значень довідників, щоб відфільтрувати потрібний товар. Фільтр Дата зміни (6) служить для вказання періоду зміни товару.

Якщо в фільтрах (1-3) або в одному з них вказати значення Означено і в фільтрах (5-7) вказати конкретні значення, буде можливо змінювати прив'язки до довідників для відібраної групи товару.

Після фільтрації, виділіть необхідний товар або групу, якщо означування проводиться для списку товару. Потім натисніть кнопку Змінити.

У разі, якщо означування проводиться для одного товару, на формі редагування Означування довідників товару відобразяться характеристики товару і поля для введення значень для довідників Вид товару, Виробник, Сезон. У разі означування довідників для кількох товарів на формі редагування Означування довідників товару, правіше полів довідників відобразяться перемикачі Дозволити перезапис інформації. При включенні перемикачів після вказання значень в полях довідників, автоматично змінюється найменування товару відповідно до внесеної інформацією. Але автоматичні зміни можливі, якщо вони дозволені в системі. Дозволити автоматичні зміни можна на вкладці Облік форми Налаштування – Параметри.

Після означування, товар відображатиметься в списку при фільтрації за вказаними значеннями довідників.