Друк податкових накладних

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача > Робота з ПДВ > Друк податкових накладних >

Друк податкових накладних

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Друк податкової накладної при реалізації товару.

Відкриваємо реалізацію, додаємо покупця і додаємо товар для реалізації. Далі тиснемо Друк - Податкова накладна (Мал. 1)

Друк податкової накладної в реалізації

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після чого відкриється вікно Податкова накладна (Мал. 2).

Податкова накладна - форма редагування - розширені параметри

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Поля Дата накладної, Номер накладної, Центр обліку (Продавець) та Одержувач (Покупець) проставляються автоматично. У разі необхідності їх можна редагувати. Необхідно зі списку вибрати співробітника, який склав накладну в поле Співробітник, що склав накладну або вибрати з довідника співробітників після натискання на кнопку Довідник кнопка Довідник. Поля Вид договору і Форма взаєморозрахунків заповнюються автоматично. Дата договору і Номер договору також проставляються автоматично (якщо Ви вводили їх при додаванні клієнта). Ці поля також можна редагувати. У разі, якщо накладна залишиться у продавця, в поле Залишається у продавця (тип причини) необхідно зі списку вибрати причину (в накладній автоматично підставиться код причини).

Розширені параметри будуть доступні в разі, якщо буде увімкнено Експорт податкових накладних в державному стандарті і необхідні для експорту податкових накладних в державному стандарті (наприклад, для програми Арт-Звіт).

Вводимо всі необхідні параметри і натискаємо Записати.

Зміна форми для друку податкової накладної.

Після чого, ми бачимо стандартну форму перегляду і редагування перед друком (Мал. 3).

Підготовка до друку

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо натиснути на кнопку Переглянути звіт і закрити форму, нам відкриється попередня накладна, після того, як ми закриємо перегляд, стандартна форма Підготовка до друку - закриється, а якщо натиснути на Перегляд звіту, то стандартна форма не закриється.

Розглянемо - Налаштувати звіт.

Якщо ми хочемо змінити що-небудь в звіті - ставимо галочку Налаштувати звіт, тиснемо на кнопку Налаштування, відкриється форма для редагування Податкової накладної.

Для початку, від куди беруться всі ці дані. При формуванні даних для податкової накладної та коригувального розрахунку в області Продавця, Покупця та Співробітника (який формував документ) діють наступні правила:

1) Для Продавця ("Особа (платник податку) - продавець") первинною є інформація, зазначена в підприємстві - Найменування, Індивідуальний податковий номер (ІПН), Реєстраційний номер карти платника податку (ІК). При цьому:

для юридичних осіб:

Найменування - назва підприємства (Мал. 4 (1));

ІПН - індивідуальний податковий номер (Мал. 4 (2));

ІК - ЄДРПОУ платника (Мал. 4 (3)).

для фізичних осіб:

ПІБ - ПІБ керівника (Мал. 4 (4));

ІПН - індивідуальний податковий номер (Мал. 4 (2));

ІК - ідентифікаційний код (Мал. 4 (5)), а при його відсутності - ЄДРПОУ (Мал. 4 (3));

Підприємство - для податкової

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Номер філії (Мал. 4 (6)) і найменування філії вказується для Продавця. Номер філії для Покупця задається на формі Контрагент у вкладці Додатково. Найменування філії для Покупця задається через кому в найменуванні контрагента (клієнта).

У разі відсутності будь-якого значення з вищезазначених полів (а також для полів Телефон (Мал. 5 (2)), Адреса (Мал. 5 (3)), Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (Мал. 6 (2)), які не відображаються в друкованій формі податкової накладної) аналогічна інформація може бути взята з даних для центру обліку, зазначеного як Центр обліку (продавець) (Налаштування - Торгівельна мережа - Центр обліку (продавець)) при створенні документа. При цьому і для фізичних і для юридичних осіб:

 Найменування - Підприємець (вкладка Загальні) (Мал. 5 (1));

 ІПН - індивідуальний податковий номер (вкладка Налаштування) (Мал. 6 (1));

 ІК - ЄДРПОУ (вкладка Налаштування) (Мал. 6 (3)).

ЦО - Загальні - Підприємець

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

ЦО - Налаштування - ІПН

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

2) Для Покупця ( "Особа (платник податку) - покупець") інформація береться з картки клієнта (Маркетинг - Клієнти) - Найменування, Індивідуальний податковий номер (ІПН), Реєстраційний номер карти платника податку (ІК). При цьому:

для юридичних осіб:

Найменування - найменування (вкладка Загальні) (Мал. 7);

ІПН - індивідуальний податковий номер (вкладка Інше) (Мал. 8 (1));

ІК - ЄДРПОУ (закладка Інше) (Мал. 8 (3));

для фізичних осіб:

ПІБ - Найменування клієнта (вкладка Загальні) (Рис.7);

ІПН - індивідуальний податковий номер (вкладка Інше) (Мал. 8 (1));

ІК - ідентифікаційний код (Мал. 8 (2)), а при його відсутності - ЄДРПОУ (закладка Інше) (Мал. 8 (3));

Клієнт - Найменування клієнта

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Клієнт - Інше - ІПН

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

3) Для Співробітника первинною є інформація, зазначена в інформації співробітника (Налаштування - Співробітник) - ПІБ, Реєстраційний номер карти платника податку (ІК). При цьому:

ПІБ - ПІБ (вкладка Загальне) (Мал. 9):

ІК - Ідентифікаційний код (вкладка Особисті дані) (Мал. 10).

Співробітник - ПІБ

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

 

Співробітник - ІК

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

 

При відсутності значення Ідентифікаційний код в інформації співробітника, дана інформація може бути взята з аналогічного поля для клієнта, зазначеного як контрагент співробітника (або з поля ЄДРПОУ цього клієнта, якщо значення поля Ідентифікаційний код не заповнено).

Ознакою того, що продавець чи покупець є платником ПДВ є наявність або відсутність значення для атрибута Індивідуальний податковий номер у відповідному довіднику.

Залежно від параметрів, зазначених при створенні податкової накладної (код ознаки для зведеної) або того, чи є покупець платником ПДВ чи ні, поле Найменування може заповнюватися умовним значенням "Неплатник", поле Індивідуальний податковий номер - умовними значеннями "100000000000" або "600000000000 ", а поле Номер реєстраційної карти платника податку не заповнюватися взагалі. Детальніше - в чинному порядку заповнення податкової накладної та коректування розрахунку.

У разі, якщо замість реєстраційного номера картки платника податку використовується серія і номер паспорта, то серія і номер паспорта повинні бути внесені в поле Ідентифікаційний номер або ЄДРПОУ (для фізичних осіб) відповідних довідників.

 

Значення поля Код заповнюється, якщо заповнюється відповідний податковий номер платника податку (він заповнюється не завжди)

Ознака джерела податкового номера ( "Код" в термінах шаблону) визначається автоматично, виходячи із значення самого податкового номера за наступним алгоритмом:

1.Якщо податковий номер складається з 8 знаків і всі вони цифрові, то вважається, що це код ЄДРПОУ та код ознаки матиме значення 1.

2.Якщо податковий номер складається з 10 знаків, то вважається, що це реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код) та код ознаки матиме значення 2.

3.Якщо податковий номер складається з 9 знаків, і перші два знаки такого номера "77" (резидент) або "88" (неризидент) то вважається, що це податковий номер, присвоєний контролюючими органами для платників податку, які не включені до ЄДРПОУ та код ознаки матиме значення 3.

4.Якщо податковий номер складається з 8 знаків, і містить не цифрові символи, то вважається, що це серія + номер паспорта старого зразка (у вигляді паспортної книжки). Якщо податковий номер складається з 9 знаків, і при цьому перші два символи не «77" і не "88", то вважається, що це номер паспорта нового зразка (у вигляді ID-карти). В обох випадках код ознаки матиме значення 4.

Відповідальність за коректність податкового номера цілком і повністю лежить на користувача.

 

Друк податкової накладної через режим "Торгівля з випискою рахунку"

Створюємо рахунок, додаємо в нього товари для реалізації і створюємо за рахунком видаткову накладну. У вкладці Видаткова накладна натискаємо на Друк - Податкова накладна (Мал. 7)

Друк податкової накладної в ТВР

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Друк готових податкових накладних.

Для цього заходимо в пункт меню Документ - Облік податкових накладних, вибираємо зі списку потрібну накладну, після цього натискаємо на кнопку Друк податкової накладної (Мал. 9).

Облік податкових накладних - Друк податкових накладних

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)