Перенесення приходних накладних між партіями поставок

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Документ >

Перенесення приходних накладних між партіями поставок

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню призначений для перенесення прибуткових накладних між партіями поставки.

Після того, як зайшли в пункт меню Документ - Перенесення прибуткових накладних, відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Перенесення приходних накладних між партіями поставок

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

Дана форма містить три таблиці:

1. Перелік прибуткових накладних (Мал. 1 (А)) відображає всі прибуткові накладні, які знаходяться у всіх активних партіях поставки, крім поточної (виділеної в таблиці Партії поставок (Мал. 1 (В))), або не перебувають ні в одній з партій поставки.

Даний перелік можна відфільтрувати відповідно до таких фільтрів:

Період;

Постачальник;

Центр обліку;

Партія поставки - містить перелік тільки активних партій поставки;

Без партії поставки - якщо активний фільтр-перемикач, то перелік прибуткових накладних буде містити тільки ті накладні, які не входять ні в одну партію поставки.

2. Партія поставки (Мал. 1 (В)) містить перелік активних партій поставок. За допомогою кнопок Додати кнопка Додати, Змінити кнопка Змінити і Видалити кнопка Видалити, можна відповідно створювати, редагувати або видаляти партії поставок.

3. Склад партії поставок (Мал. 1 (С)) містить накладні, які входять в партію поставки, виділену в таблиці Партія поставки (Мал. 1 (В)). В даній таблиці при необхідності можна видаляти вибрані прибуткові накладні з поточної партії поставки, обраної в таблиці Партія поставки. Накладні, видалені з партії поставки, будуть вважатися такими, що не входять ні в яку партію поставки.

За допомогою дії Перенести прибуткову накладну кнопка Перенести накладну до партії поставок (Мал. 1 (1)) можна перенести обрану прибуткову накладну (або декілька вибраних прибуткових накладних) в партію поставки, обрану в таблиці Партія поставки.