Планування виробництва

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції >

Планування виробництва

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

За допомогою режиму Планування виробництва на підставі технологічних карт і замовлень на виробництво можна створювати замовлення постачальнику на необхідні матеріали.

Для планування виробництва необхідно зайти в пункт меню Документ - Планування виробництва (даний режим доступний при активній додатковій функції Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції), відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Планування виробництва - головна

Мал. 1 (Версія програми 2018)

 

Додати виріб на форму Планування виробництва можна двома способами:

1. На підставі технологічної карти. Для цього служить кнопка Додати виріб кнопка Додати виріб, після натискання на яку відкриється форма Виробництво, в якій потрібно вибрати необхідну технологічну карту на вкладці Технологічні карти.

2. На підставі замовлення на виробництво. При натисканні на кнопку Додати замовлення на виробництво кнопка Додати замовлення на виробництво відкриється форма Замовлення на виробництво. В даному вікні вибираємо замовлення на виробництво, за яким вже створена технологічна карта.

Після вибору і додавання виробів, форма Планування виробництва може мати такий вигляд (Мал. 2).

Планування виробництва - головна заповнена таблиця

Мал. 2 (Версія програми 2018)

 

Форма Планування виробництва містить дві таблиці:

1. У верхній таблиці міститься інформація по виробах замовлень і технологічних карт:

Виріб - найменування виробу;

Артикул;

Штрих код;

Кількість в партії. Для виробів, доданих через технологічну карту, може бути змінена кількість - для цього виділіть потрібну комірку в колонці Кількість в партії і введіть необхідну кількість виробу. При цьому, кількість за матеріалами буде перерахована відповідно до нової кількості виробу.

Модель.

Вироби можна згрупувати за замовленням (вироби за технологічною картою будуть знаходиться в одній групі) і за моделлю. Для групування перейдіть в лівому верхньому кутку в меню Налаштування - Групувати по виробу і виберіть відповідне групування.

При активному перемикачі Згрупувати товари вироби з різними замовленнями будуть об'єднані в загальну кількість і по виробу буде відображений список замовлень, в яких виріб присутній (Мал. 3).

Планування виробництва - Згрупувати товари

Мал. 3 (Версія програми 2018)

 

2. У нижній таблиці відображається перелік матеріалів по виробах:

Матеріал - найменування матеріалу;

Штрих код;

Артикул;

Необхідна кількість;

Кількість в наявності (поточний склад + резерв по виробничому акту);

Замовити - кількість замовити автоматично розраховується як різниця між необхідною кількістю і кількістю в наявності (може бути змінено вручну);

Модель;

Замовлення на виробництво - номер і дата замовлення на виробництво або технологічна карта.

Матеріали можуть бути згруповані за постачальником, моделлю і замовлення. Для групування перейдіть в лівому верхньому кутку в меню Налаштування - Групувати за матеріалом і виберіть відповідне групування. У свою чергу, можна відобразити матеріали як за всіма доданими виробами, так і за поточним рядком, для цього необхідно вибрати необхідну настройку Відображення матеріалів (Мал. 4):

матеріали по всіх замовленнях / тех.картам (Мал. 4 (1)) - при активному налаштуванні буде відображено матеріали по всім доданим замовленням на виробництво або технологічними картами;

за поточним замовленням / моделлю / виробом (Мал. 4 (2)) - матеріали відображаються для поточного рядка в виробах, якщо рядок згрупуровано, то будуть показані матеріали для всіх виробів групи.

 

Планування виробництва - Відображення матеріалів

Мал. 4 (Версія програми 2018)

 

Постачальник для матеріалів проставляється автоматично за останньою закупівлю і може бути змінений. Для цього виділіть необхідний матеріал і натисніть кнопку Встановити постачальника кнопка Встановити постачальника, відкриється вікно Постачальник, в якому необхідно вибрати постачальника, який буде постачати матеріали. Постачальник буде встановлено для зазначеного рядка (обраного матеріалу). Якщо встановлено ​​групування - постачальник буде змінений для всіх матеріалів групи.

За допомогою перемикача Матеріали без постачальника можна відобразити перелік матеріалів, у яких не вказано постачальника.

 

При плануванні виробництва на замовлення на виробництво перелік матеріалів для виробів замовлення, на які заведено кілька технологічних карт, буде формуватися на підставі останньої створеної (за датою створення) технологічної карти виробу.

При плануванні виробництва по виробу моделі, до складу якої входять напівфабрикати, список матеріалів для напівфабрикатів буде формуватися на підставі останньої створеної (за датою створення) технологічної карти напівфабрикату.

За обраним (зазначеним постачальникам) можна створити замовлення постачальнику. Для створення замовлень натисніть кнопку Створити замовлення постачальникам кнопка Створити замовлення постачальникам, після чого матеріали, для яких вказано кількість в колонці Замовити, будуть додані в замовлення постачальникам, які вказані для цих матеріалів. Замовлення можна подивитися в пункті меню Документ - Замовлення постачальникові. Після створення замовлень постачальникам, зміни в плануванні виробництва заборонені.

У списку замовлень на виробництво (Документ - Замовлення на виробництво) замовлення, за яким створено замовлення постачальникові, буде відзначено відповідною піктограмою іконка Створено замовлення постачальникові, в свою чергу, коли замовлення постачальнику буде виконано повністю (буде поставлено вся кількість, яку замовляли), замовлення на виробництво буде позначено піктограмою кнопка Застосувати (зелена галочка)

 

Таким чином, за допомогою режиму Планування виробництва можна на підставі технологічних карт і замовлень на виробництво створювати замовлення постачальнику на необхідні матеріали.