Платіжна відомість

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Розрахунок зарплати >

Платіжна відомість

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Платіжна відомість призначена для виплати зарплати співробітникам.

Платіжна відомість - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для створення платіжної відомості натискаємо кнопку Додати, відкриється однойменне вікно (Мал. 2), в якому необхідно вказати Дату початку і Дату закінчення платіжної відомості, а також Період, до якого буде віднесена відомість. Створення платіжних відомостей доступно тільки в хронологічному порядку проходження періодів виплат. Перетин платіжних відомостей заборонено.

Платіжна відомість - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Відомість можна створити як по всій торговій мережі, так і окремо по торговий точках, для цього необхідно активувати відповідну опцію на формі створення платіжної відомості. Після активації налаштування Розраховувати за центрами обліку, нижче стане доступною таблиця для вибору центрів обліку, за якими буде розраховуватися платіжна відомість (Мал. 3).

Платіжна відомість - за центрами обліку

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо обраний фільтр Торгова точка, то будуть відображатися платіжні відомості, в яких є вказана торгова точка, а також відомості за всією торговою мережею.

Дія Розрахувати платіжну відомість кнопка Розрахувати платіжну відомість:

 

Для коректного розрахунку платіжної відомості необхідно, щоб була заповнена фактичне відпрацювання на графіку роботи, розрахована собівартість і для всього періоду відомості, для кожної торгової точки були створені плани продажів.

 

При натисканні на дію, відкриється однойменне вікно (Мал. 4).

Розрахунок платіжної відомості

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

1) Виконується розрахунок планів продажів.

2) Створюються нарахування для співробітників по постійним нарахуваннях з періодичністю У кожну платіжну відомість.

3) За бажанням користувача, створюються нарахування для співробітників по постійним нарахуваннях з періодичністю Щомісяця, якщо вони не були включені в платіжні відомості періоду. Для цього необхідно включити настройку Включити щомісячні постійні нарахування (буде доступна в разі, якщо в обраному періоді хоча б одному із співробітників буде створено Постійне нарахування з періодичністю Щомісяця (Розрахунок зарплати - Налаштування)).

4) За бажанням користувача, створюється утримання з офіційної зарплати співробітників, якщо вони не були включені в платіжні відомості періоду. Для цього необхідно активувати перемикач Включити утримання із офіційної зарплати (перемикач буде доступний в разі, якщо хоча б у одного із Співробітників (Налаштування - Співробітник) будуть заповнені поля Офіційна зарплата і % відрахувань із офіційної зарплати).

5) В платіжну відомість включаються нарахування, створені вручну для періоду до якого належить платіжна відомість, які не були включені в інші платіжні відомості періоду.

6) У платіжну відомість включаються аванси співробітників.

7) Виконується розрахунок зарплати за посадами і створення відповідних нарахувань:

-Виплати по категорії зарплати Ставка, розраховуються за формулою: ставка х кількість днів в періоді виплат / кількість днів в періоді. Нарахування зарплати за ставкою не залежить від графіка роботи;

-Виплати по категорії зарплати Вихід за графіком розраховуються за формулою: кількість змін, в яких є відпрацьований час х ставку за вихід;

-Виплати по категорії зарплати Погодинна за графіком розраховуються за формулою: кількість відпрацьованих годин х годинну ставку;

-Виплати по категорії зарплати Індивідуальний % розраховуються за формулами:

а) від виторгу бригади -% від суми виторгів бригад, в яких бере участь посада;

б) від прибутку бригади -% від суми прибутку бригад, в яких бере участь посада;

в) від виторгу торгової точки -% від виторгу торгової точки, до якої відноситься посада;

г) від прибутку торгової точки -% від прибутку торгової точки;

д) від особистого виторгу -% від суми особистого виторгу.

- виплати по категорії зарплати Виконані роботи розраховуються за формулою: сума оплат виконавця за виконані роботи по замовленнях клієнта на виріб.

- виплати по категорії зарплати Премія за продаж виду товару розраховуються за формулою: премія за видом товару за особисто продані товари.

- виплати по категорії зарплати Доплата від ціни товару розраховуються за формулою:% доплати від ціни товару x ціну товару.

- виплати по категорії зарплати Бригадна премія - премія за продаж товару, розрахована відповідно до способом розрахунку бригадної премії Торгової точки, до якої відноситься посада.

8) Для кожного співробітника створюється Розрахунковий лист, в якому записана остаточна Сума до виплати.

9) У платіжну відомість записується загальна сума До виплати, що дорівнює сумі розрахункових листів працівників.

Оплата розрахункового листа платіжної відомості здійснюється так само, як і оплата розрахункового листа за категорією Аванс. При визначенні суми, доступної до виплати, враховуються оплати розрахункового листа платіжної відомості і оплати авансів.

 

До розрахунку в платіжну відомість можна включити Борг співробітника, який є обов'язком контрагента, з яким пов'язаний співробітник. Для цього використовується дія Включити борги співробітників в платіжну відомість кнопка Включити борги в платіжну відомість. При натисканні на кнопку відкривається вікно зі списком співробітників і їх боргів.

Борги співробітників

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Далі в колонку Погасити борг необхідно внести суму боргу, яку потрібно включити в платіжну відомість.

При натисканні на кнопку Включити борги в відомість для співробітників буде створено нарахування по категорії Борг співробітника і Оплата від клієнта особистими грошима.

Дія Друк платіжної відомості кнопка Друк платіжної відомості показує список співробітників і суму до видачі для виплати зарплати співробітникам і можливістю роздрукувати.

Дія Закрити платіжну відомість кнопка Закрити платіжну відомість виконує розрахунок платіжної відомості, контролює виплату всієї суми співробітників і закриває платіжну відомість:

1) Для графіка роботи, що потрапляє в період платіжної відомості заборонені всі зміни.

2) Для нарахувань, які були включені в платіжну відомість, заборонені всі зміни.

3) Для планів продажів, за якими розраховувалася платіжна відомість, заборонені всі зміни.

4) Зарплата за посадами зберігається в Архів.

5) Офіційна зарплата і % відрахувань із офіційної зарплати зберігаються в Архів.

6) Перенесення боргів в наступну відомість. Є можливість вибрати Вид боргу відомості і в яку відомість будуть перенесені борги (якщо її немає, то є можливість створити нову), а також переглянути Список боргів. Нижче, є можливість вибирати Касу, по якій буде відображено рух грошей по перенесенню боргів платіжної відомості. Це потрібно для того, щоб такий рух не заважав в реальних касах (Мал 6).

Закриття платіжної відомості

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

З версії програми 2018.2.0 борги за платіжною відомістю переносяться у вигляді двох нарахувань / утримань. При видаленні одного нарахування перенесення боргу, віддаляється і парне йому нарахування (якщо якесь із нарахувань знаходиться в закритій відомості, то заборонено видалення будь-якого з пари). При відкритті платіжної відомості, перенесені борги видаляються. За старим платіжними відомостями все залишається по-старому.

Якщо відомість буде відкрита і розрахована, розрахунок буде вестися за даними, збереженим в Архіві.

Дія Перевірити період служить для перевірки, щоб всі щомісячні постійні нарахування та утримання із офіційної зарплати, були включені хоча б в одну платіжну відомість періоду.

Дія Включити борги співробітників в платіжну відомість служить для включення боргів співробітників в платіжну відомість.

Дія Планування виплат (Мал. 7) служить для того, щоб робити виплати за такими видами нарахування:

Ставка;

Вихід за графіком;

Погодинна за графіком;

Бригадна премія;

Премія;

Індивідуальна премія;

Доплата за продаж товару;

Постійні нарахування;

Борг перед співробітником.

 

У цій формі також можна "Враховувати утримання при розрахунку суми" До виплати "", а також змінювати суму "До виплати" - вручну (якщо необхідно).

Планування виплат

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Розрахувати кнопка Оновити, враховуються вибрані перемикачі та відображається інформація по співробітниках.

Якщо виділити конкретного співробітника, є можливість видати йому гроші, які відображаються в стовпці Виплатити. При натисканні на кнопку Виплатити кнопка Сплатити, відкриється вікно (Мал. 8) в якому є можливість змінити Дату оплати, вибрати форму видачі грошей: З каси або З розрахункового рахунку. Залежно від обраної форми оплати, вказати касу / розрахунковий рахунок. Також є можливість змінити Суму і внести Коментар по необхідності. Після цього натисніть на кнопку Записати, відкриється вікно Підтвердження в якому пропонується надрукувати чек отримання зарплати. Після видачі, клієнти, яким видали зарплату, виділяються кольором і не доступні для видачі повторно в поточній відомості.

Оплата за розрахунковим листом

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дія Розшифровка платіжної відомості відкриває вікно, яке містить вкладки Співробітники та Торгові точки.

На закладці Співробітники (Мал. 9) докладно описані нарахування та утримання співробітника, які були включені в платіжну відомість:

1) Нарахування за посадами.

2) Утримання за посадами.

3) Постійні нарахування співробітника.

4) Постійні утримання співробітника.

5) Борг співробітника.

6) Утримання із офіційної зарплати.

7) Підсумкова сума нарахувань.

8) Сума виплачена.

9) Сума до виплати.

Розшифровка платіжної відомості - Співробітники

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

 

На цій формі розташовано дію Друк розрахункового листа для співробітника, який дозволяє роздрукувати детальну розшифровку нарахувань і утримань співробітника по платіжній відомості.

Розрахунковий лист

Мал. 10 (Версія програми 9.3.8)

Дія Друк відомості кнопка Друк платіжної відомості дозволяє роздрукувати відомість.

 

На вкладці Торгові точки (Мал. 11) розшифровані суми нарахованої зарплати і нарахувань за посадами для кожної торгової точки. Є друк відомості по торговим точкам.

Розшифровка платіжної відомості - Торгова точка

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)