Політика знижок

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Маркетинг >

Політика знижок

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

На панелі Маркетинг - Політика знижок заноситься список накопичувальних і разових знижок в залежності від суми покупок клієнтів.

Разові знижки призначені для однієї реалізації клієнту, якщо сума його придбань в конкретній реалізації більше або дорівнює початковій сумі дії разової знижки.

Накопичувальні знижки враховують всі покупки клієнта. Принципи розрахунку накопичувальних знижок вказані нижче.

За типом дисконтної карти.

Список формується за допомогою стандартних кнопок. Додатково введена кнопка Копіювати кнопка Копіювати для зручності введення нової знижки. Це дає можливість в скопійованій знижці вводити мінімум змін для створення нового запису.

Накопичувальна система знижок.

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати з'явиться вікно (Мал. 1) в якому необхідно спочатку вибрати торговельну мережу зі списку до якої застосовуватиметься політика знижки, потім вводимо % знижки і Суму початку дії знижки, якщо вибрати Тип дисконтної картки, то знижка з'явиться у вкладці за типом дисконтної карти, після чого натискаємо Записати.

Політика знижок - Накопичувальна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Також вказується значення Зниження знижки. Ці поля не обов'язкові для заповнення, якщо в політиці не передбачається зниження знижки за відсутність покупок. Так як при зниженні зазвичай вказується найближча менша знижка, то введення накопичувальних знижок починається з найменшої.

Після збереження, поля відсоток знижки, сума початку дії знижки, опис знижки, перейти до відсотка, днів для зниження знижки будуть відображатися у вкладці Накопичувальна. Якщо ж був обраний Тип дисконтної картки, то у вкладці За типом дисконтної карти, буде відображатися ще одне поле Тип дисконтної картки.

Разова система знижок.

При виборі Разової знижки необхідно спочатку вибрати Торговельну мережу зі списку до якої застосовуватиметься політика знижки, потім вводимо розмір знижки в відсотках і суму початку дії знижки. Сума початку дії знижки - це сума покупок клієнта, після досягнення якої йому надається знижка (Мал. 2).

Політика знижок - Разова

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

За типом дисконтної карти.

В даному вікні існує фільтр по Типу дисконтної карти, після вибору потрібного, буде відображатися тільки той відсоток знижки, який вибрали.

При створенні політики знижок з вкладки За типом дисконтної карти після натискання на кнопку Додати кнопка Додати з'явиться вікно (Мал. 3) з полями для вказівки % знижки, Суми початку дії знижки, Тип дисконтної картки підставляється автоматично, якщо в фільтрі був обраний певний тип дисконтних карт. У будь-якому випадку є можливість вибрати Тип дисконтної картки.

Політика знижок - За типом дисконтної карти

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Також вказується значення Зниження знижки. Ці поля не обов'язкові для заповнення, якщо в політиці не передбачається зниження знижки за відсутність покупок. Так як при зниженні зазвичай вказується найближча менша знижка, то введення накопичувальних знижок починається з найменшою. Після введення всіх необхідних значень натискаємо Записати.

Створена знижка буде збережена і з'явиться у вкладці За типом дисконтної карти.

Важливо! Якщо у клієнта тип карти змінився (збільшився) і в новому типі дисконтної карти по накопиченій їм сумі грошей немає жодного порогу переходу, то при наступній покупці відсоток знижки зміниться на нуль (якщо накопичена сума менша, ніж перший перехід - знижка перераховується в "0 "). Щоб цього уникнути, важливо в кожному з типів карт першим порогом переходу робити той, який був останнім в попередньому типі (на рівень нижче). Таким чином, програма відразу зіставляє суму накопичених покупок певного порогу знижки, і ця знижка не зміниться на нуль.

 

У вкладках Накопичувальна і За типом дисконтної карти є кнопка, яка відповідає за Зміну порога спрацьовування кнопка Змінити поряг спрацьовування знижки. Після вибору знижки в якій хочете змінити поріг спрацьовування натискаємо кнопку, з'являється вікно (Мал. 4) в якому потрібно вибрати Зміна порога - Збільшити (до Встановленого порогу спрацьовування знижки буде додано те число, яке вводиться в поле) або Зменшити (від Встановленого порога спрацьовування знижки буде вирахувано те число, яке вводиться в поле) і ввести необхідне число.

Поріг спрацьовування накопичувальної знижки

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після введення необхідних значень натискаємо Записати, програма покаже повідомлення у якому запитає, чи хочете Ви, щоб новий поріг спрацьовування застосовувався до всіх клієнтів, що мають дану знижку для забезпечення незмінності існуючих у клієнтів знижок. Якщо натиснути Так, то система автоматично змінить поріг Суми початку дії знижки, якщо ж натиснути Ні, або Скасування - поріг спрацьовування залишиться незмінним.

За допомогою кнопки Звіт кнопка Звіт є можливість зробити Експорт даних або на принтер, або зберегти на комп'ютер як таблицю Microsoft Excel.