Повний перелік товарів та послуг

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Торгсофт Старт > Пункти меню програми > Товарознавство >

Повний перелік товарів та послуг

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Форма Повний перелік товарів і послуг (Товарознавство - Повний перелік товарів і послуг) служить найчастіше для занесення номенклатури товару в базу даних, якщо товар з яких-небудь причин ще не може бути оприбутковано, але необхідно до нього підготуватися. На даній формі містяться всі назви товару, які коли-небудь були введені в систему. Більш докладно описано тут.