Постачальник

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Налаштування >

Постачальник

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

За допомогою даного пункту меню є можливість як переглянути, так і додати або редагувати постачальників.

Після того, як зайшли в даний пункт меню, вікно має наступний вигляд (Мал. 1).

Постачальник - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для того, щоб додати нового постачальника натисніть на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно (Мал. 2).

Постачальник - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні слід заповнити всі необхідні дані про постачальника.

У вкладці Загальна заповнюються Найменування постачальника, Валюта з якою буде проводитися розрахунок з постачальником, контактні дані.

Вкладка Додатково - вказуємо зі списку Вид відповідальності (Приватна особа, Приватний підприємець або Юридична особа). Також тут вказуються Дані для податкової накладної.

Вкладка Початкові борги - вказуються початкові борги постачальника, якщо такі є. При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно (Мал. 3), де потрібно вказати Тип боргу (Я винен, Мені винні), Суму, Валюту і, якщо є, Підприємство і натиснути на кнопку Записати кнопка Записати, борг буде відображений у списку.

Початковий брог - Постачальник

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Вкладка Аналіз товару під реалізацію - в даній вкладці встановлюється Дата початку аналізу товару під реалізацію. При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно (Мал. 4), де потрібно встановити Дату початку і вказати зі списку Центр обліку та натиснути на кнопку Записати кнопка Записати.

Аналіз товару під реалізацію - Постачальник

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують особу постачальника. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Документи контрагента (Мал. 5). На формі потрібно вибрати Тип документа: Паспорт або Посвідчення водія і заповнити поля Дата видачі, Серія, Номер, Ким видано, Фактична адреса (якщо обраний Паспорт), а також, якщо потрібно, внести Опис.

Документи контрагента - Постачальник

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо у клієнта додано кілька документів, а необхідно використовувати конкретний документ, перемикач За замовчуванням встановлює цей документ основним. На вкладці Документи такий документ позначається значком іконка За замовчуванням. Якщо перемикач не включений в жодному з документів, то за замовчуванням буде використовуватися останній доданий документ.

За допомогою кнопки Картка взаєморозрахунків кнопка Картка взаєморозрахунків - Постачальник відкривається форма Картка взаєморозрахунків з обраним постачальником.